Senaste nytt

Replik till Frihetssmedjan från Arkivet för UFO-forskning

Arkivet för UFO-forskning svarar på Torbjörn Jerlerups artikel om Fas3: ”Alliansens arbetsmarknadspolitik: att jaga ET?”

Bäste Torbjörn Jerlerup.

Något som aldrig upphör att förvåna mig är när debattörer uttalar kategoriskt i en sakfråga utan sakkunskap. Under min tid som folkpartist och aktiv liberal hänvisade jag ofta till liberalismens stolta traditioner med bakgrund i upplysningsidéerna, rationalism och vetenskap. Tyvärr tycks du med dina uttalanden om Arkivet för UFO-forskning frångå din egen liberala tradition. ”Det räcker inte att vara kritisk. Man måste kunna något också”, skrev en gång religionspsykologen Örjan Björkhem. Ett citat du borde lägga på minnet.

Det skulle vara intressant att veta vilken källa du baserar dig på i uttalandet att: ”… fem Fas-3 arbetare kommer att anställas hos Ufo-Arkivet för att jaga ET och små gröna män med antenner”? De personer i Fas-3 som är knutna till AFU arbetar med, förutom traditionellt arkivarbete, skanning och digitalisering av dokument som doneras till arkivet från hela världen.

Arkivet för UFO-forskning (AFU) är världens största arkiv och bibliotek inom de något udda områdena ufo, forteana och paranormala fenomen. Där ingår även mycket stora samlingar folktro, mystik, religionspsykologi, sekter men också astronomi, flyghistoria, militärteknologi, underrättelseväsen etc. Samlingarna är i flera fall fullt jämförbara med universitetsbibliotekens bestånd med unik litteratur från 1700-talet och framåt. Forskare från hela världen använder sig av vårt bibliotek och vi har ofta besök av studenter som skriver uppsatser i ämnen som religionshistoria, etnologi, kulturhistoria med mera. Regelbundet kommer studiebesök till oss för att lära sig mer om vårt arkiv, nu senast personal från Linköpings stadsarkiv.

I samband med att vi 2006 fick ett bidrag på 82.000 kronor från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv skrev flera forskare och myndigheter rekommendationsbrev angående AFU. Här några exempel:

”… För den folkloristiska forskningen är det därför av oskattbart värde att Arkivet för UFO-forskning har tillvaratagit ett rikt material i form av rapporter, tidskrifter och böcker inom ett av de viktigaste områdena för modern folktro. Vid personliga kontakter med arkivet har jag funnit att verksamheten där präglas av god källkritik och att den bedrivs seriöst även i andra avseenden.”

Ebbe Schön

Docent, tidigare chef för Nordiska museets minnesavdelning

”FOI har sedan 1965 tagit över ansvaret för UFO-frågor från Försvarsmakten. UFO-verksamheten vid FOI skulle i princip vara omöjlig utan stöttning från Riksorganisationen UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning. Tillgången till detta arkiv (som är en stor kunskapsbank) ger mig, som ansvarig för UFO-frågor, möjligheten att identifiera det som folk rapporterar till mig… Att detta arkiv upprätthålls är därför av stor vikt i mitt arbete.”

Sandra Lindström

Forskare/UFO-ansvarig

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Som du kanske inser av ovanstående är det en seriös arkiv- och forskningsverksamhet som AFU bedriver. Vi samlar material från hela världen om ufo med mera både som modern gåta och myt/folktro. Något svar på gåtan har vi inte. Det får bli framtida forsknings sak att avgöra. Genom vårt internationella arbete och goda renommé erhåller vi många donationer av  samlingar och räddar på det sättet ett unikt kulturarv.

Trots ditt oseriösa och tarvliga påhopp på vår verksamhet hälsar jag dig välkommen att besöka arkivet för att se vad vi verkligen sysslar med.

Håkan Blomqvist, Styrelseordförande. Arkivet för UFO-forskning. 

 • goranlundbom

  Vad Håkan B egentligen menar, är alltså att man sysslar med att sammanställa och ”forska” i sagor och sägner. Eller?
  Och inget fel i det, men varför låtsas att det är vetenskap? Det är det ju lika lite som religions”forskning” eller religionsverksamhet överhuvudtaget.

 • Håakn Ekstrand

  ?. Vad menar du? Hävdar du att etnologi och t.ex. religionspsykologi inte är vedertagen vetenskap.

  Håkan Ekstrand

  • goranlundbom

   Som sagt, sådant som har någon som helst koppling till religioner av varjehanda slag kan aldrig bli ”vetenskap”. I vetenskap VET man, inom religioner TROR man…

 • Problemet som jag ser det är att arbetslösa utnyttjas till detta arbete utan att få avtalsenlig lön. Arkiv som sammanställs för att vara källor till forskare är arbete och ska avlönas som arbete. Om någon sysslar med sådana sammanställningar som hobby är det helt ok, men att utnyttja arbetslösa som annars riskerar att mista sin försäkringsersättning är oetiskt. Om det inte fanns samvetslösa föreningar, sociala företag, organisationer etc etc som var beredda att utnyttja denna djupt omoraliska reform skulle fas3 avskaffas över en natt

 • Om fas-3:are anställs till detta så är allt gott och väl,men så är ju inte fallet.

  fas-3:arna är fortsatt arbetslösa med samma arbetslöshetsförsäkring som innan, men UFO-arkivet får förutom gratis arbetskraft 5000 i i bidrag av staten.
  En sak är att det naturligtvis leder till sämre efterfrågan för att betala för arbetskraft då staten delar ut det till arbetsgivare med MINUS 5000 i lönekostnad.
  Det moraliska moraset i att en f. d. ideell förening utnyttjar sina medmänniskor är det värsta. Många i fas-3 ger upp på samhället och orkar inte längre mer söka jobb när de förnedras på detta sättet. Kampen mot fas-3 är inte en politisk kamp utan en moralisk, något som alla med samvete bör ingå i, inte minst liberaler.

 • Bengt Fredriksson

  Det är knappast ”de små gröna männen” som är problemet i detta utan just detta som Susanne och Adrian här tar upp. Vi i Fas 3 är inte anställda utan hänvisade till att leva på en skamligt låg ersättning utan vare sig fri semester eller tjänstepension.
  Arbetet får vara hur behjärtansvärt och viktigt som helst, men faktum kvarstår. Var tusan är lönen.. Fas 3 är arbetsmarknadens största skandal i modern tid. Ett flertal liknande arbeten utfördes förut av såväl beredskaps som plusjobbare och de fick en lön, om än låg, semester och tjänstepension. Skillnaden var tusenlappar i plånboken.. sådana där ni vet som delas ut till löneanställda genom jobbskatteavdrag. Att man inte har råd att anställa på vanligt sätt är en sak, men man skall inte blunda för själva problemet.

 • Hittar inte någon bättre plats att skriva detta:

  Hej!

  Jag heter Magnus och är pga mitt dåliga fotfästa på den s k arbetsmarknaden engagerad i allehanda frågor som rör arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i första hand tvingande sådana.

  Ni på FOI har samarbete med bl a Arkivet för UFO-forskning.

  Enligt en artikeln som jag läst är Arkivet för UFO-forskning en, som jag uppfattar det, i det närmaste oumbärlig del av ert arbete på FOI.

  Källa: http://www.frihetssmedjan.se/2012/07/replik-till-frihetssmedjan-fran-arkivet-for-ufo-forskning/

  Man skulle kunna tänka sig att det arbete som Arkivet för UFO-forskning gör blir gjort förr eller senare oavsett tillgången på arbetskraft. Med färre händer tar det naturligtvis längre tid, men styrelsen på arkivet har bestämt sig för att snabba upp tempot rejält. Det handlar alltså inte om sådana arbetsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda och det handlar framförallt inte om arbetsuppgifter som är utan nämnvärt värde.

  Några pengar till löner och anställningsförmåner existerar uppenbarligen inte, åtminstone inte till de nya ”arbetskamraterna” på arkivet.

  Istället är de nya arbetskamraterna, genom arbetsförmedlingens försorj och regeringens beslut om vilka tvingade åtgärder arbetslösa måste tacka ja till för att inte mista sin ersättning, placerade på Arkivet för UFO-forskning inom ramen för ”Sysselsättningsfasen” (förr FAS 3). I vilken mån det finns andra val av anordnare framgår ej, men fakta är att vid ett ”nej tack” kan arbetsförmedlingen dra in deltagarens ersättning.

  I den får deltagarna nöja sig med aktivitetsstöd (eller försörjningsstöd), får ingen semester och ingen semesterersättning, lägre ersättning vid sjukdom och vård av sjukt barn, ingen avtalspension, ingen strejkrätt. Den obligatoriska närvaroplikten kan vara upp till två år lång, men ger ingen ny a-kassa och ingen rätt till någon ledighet utöver 20 s k lovdagar. Dessa är egentligen en frigång med inställelseplikt. Inom 24-48 skall den ”arbetslöse” kunna infinna sig på sin arbetsförmedling, annars kan handläggaren fatta beslut om avstängning.

  Arkivet skattas alltså inte högre än att man kan bortse från skäliga och avtalsenliga löner och samtliga arbetsrättsliga rättigheter med enda undantag av arbetsmiljön.

  Tycker ni på FOI att det är rätt att er verksamhet är beroende av en verksamhet som i sin tur knappt kan leverera något resultat utan att utnyttja arbetslösa?

  Skall inte verksamheten, om den är så ovärderlig, finansieras på ett sätt som möjliggör att anställa dem som är kommenderade eller skall inte styrelse för Arkivet för UFO-forskning inse att ”Här finns tyvärr inte pengar till att under anständiga former hålla med önskad arbetskraft och då får vi faktiskt tacka nej till flera uppdrag.”?

  Med anledning av att Sandra Lindström (enligt ovan nämnda artikel) uttrycker sig såhär:

  ”UFO-verksamheten vid FOI skulle i princip vara omöjlig utan stöttning från Riksorganisationen UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning.” så betyder det att FOI:s verksamhet delvis, via sina samarbetspartners, är beroende av ett flöde av gratis arbetskraft från arbetsförmedlingen. Utan denna arbetskraft så skulle FOI:s verksamhet var ”omöjlig”???

  Vilka anställningsformer har man då på FOI i övrigt? Är alla där också placerade i FAS 3 genom arbetsförmedlingen? Om inte, varför inte? Är det okej att andra människor är det så varför inte alla?

  FOI är, enligt uppgift per telefon, ett statligt institut. Detta betyder i förlängningen att staten via såväl sina egna samhälllsinstanser, däribland arbetsförmedlingen i egenskap av verkställande organ, försäkrar sig om att arbete (om än det sker omvägen via samarbetspartners) utförs så billigt som möjligt och utan alla onödiga rättigheter. Staten garanterar alltså direkt och indirekt att arbetslösa utnyttjas och fastnar i åtgärdsträsket och bidragsberoende samtidigt som man gladeligen del ut 50-100 000 kr per månad i anordnarbidrag till verksamheter som man själv inte anse är värda något.

  Ansåg man verkligen att Arkivet för UFO-forskning var något att ha så skulle man ju kunna ge ett statligt bidrag nog för att anställa samtliga deltagare.
  Man låter dessutom hela det internationella samfundet ta del av den gratis arbetskraften och den delvis av anordnarbidraget finansierade verksamheten genom att forskare jorden runt skickar material som bearbetas av deltagarna.

  Jag kräver härmed, i egenskap av svensk medborgare, att samtliga deltagare som är placerade på Arkivet för UFO-forskning anställs av staten med start från första placeringsdagen minst ett år och med en anställningsform som ger rätt till a-kassa på heltid.

  Med vänlig hälsning

  Magnus Broman

 • Håkan Blomqvist skrev i juli 2012:
  ”Vi samlar material från hela världen om ufo med mera både som modern gåta och myt/folktro. Något svar på gåtan har vi inte. Det får bli framtida forsknings sak att avgöra. Genom vårt internationella arbete och goda renommé erhåller vi många donationer av samlingar och räddar på det sättet ett unikt kulturarv.”

  Det är i och för sig ett bra utgångspunkt, men det kräver också att det i praktiken blir högre takhöjd i Riksorganisationen UFO Sverige och inte att några få personer styr och ställer från toppen med intolerans mot oliktänkande medlemmar.

  https://kvidal.wordpress.com/

  På något sätt måste man sätta UFO-fenomenet i samma kategori som en god del mycket intressanta ”spökhistorier” som helt normala människor har berättat utan att ha exploaterat de samme kommersiellt. Det kanske hörs lite udda och fantasifullt, men det är mycket möjligt vi inte lever i ett universum som enbart har den dimensionen vi ser och lever i till dagligen.

  Björn-Olav Kvidal,
  Stockholm

%d bloggare gillar detta: