Senaste nytt

Replik till Frihetssmedjan från Arkivet för UFO-forskning

Arkivet för UFO-forskning svarar på Torbjörn Jerlerups artikel om Fas3: ”Alliansens arbetsmarknadspolitik: att jaga ET?”

Bäste Torbjörn Jerlerup.

Något som aldrig upphör att förvåna mig är när debattörer uttalar kategoriskt i en sakfråga utan sakkunskap. Under min tid som folkpartist och aktiv liberal hänvisade jag ofta till liberalismens stolta traditioner med bakgrund i upplysningsidéerna, rationalism och vetenskap. Tyvärr tycks du med dina uttalanden om Arkivet för UFO-forskning frångå din egen liberala tradition. ”Det räcker inte att vara kritisk. Man måste kunna något också”, skrev en gång religionspsykologen Örjan Björkhem. Ett citat du borde lägga på minnet.

Det skulle vara intressant att veta vilken källa du baserar dig på i uttalandet att: ”… fem Fas-3 arbetare kommer att anställas hos Ufo-Arkivet för att jaga ET och små gröna män med antenner”? De personer i Fas-3 som är knutna till AFU arbetar med, förutom traditionellt arkivarbete, skanning och digitalisering av dokument som doneras till arkivet från hela världen.

Arkivet för UFO-forskning (AFU) är världens största arkiv och bibliotek inom de något udda områdena ufo, forteana och paranormala fenomen. Där ingår även mycket stora samlingar folktro, mystik, religionspsykologi, sekter men också astronomi, flyghistoria, militärteknologi, underrättelseväsen etc. Samlingarna är i flera fall fullt jämförbara med universitetsbibliotekens bestånd med unik litteratur från 1700-talet och framåt. Forskare från hela världen använder sig av vårt bibliotek och vi har ofta besök av studenter som skriver uppsatser i ämnen som religionshistoria, etnologi, kulturhistoria med mera. Regelbundet kommer studiebesök till oss för att lära sig mer om vårt arkiv, nu senast personal från Linköpings stadsarkiv.

I samband med att vi 2006 fick ett bidrag på 82.000 kronor från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv skrev flera forskare och myndigheter rekommendationsbrev angående AFU. Här några exempel:

”… För den folkloristiska forskningen är det därför av oskattbart värde att Arkivet för UFO-forskning har tillvaratagit ett rikt material i form av rapporter, tidskrifter och böcker inom ett av de viktigaste områdena för modern folktro. Vid personliga kontakter med arkivet har jag funnit att verksamheten där präglas av god källkritik och att den bedrivs seriöst även i andra avseenden.”

Ebbe Schön

Docent, tidigare chef för Nordiska museets minnesavdelning

”FOI har sedan 1965 tagit över ansvaret för UFO-frågor från Försvarsmakten. UFO-verksamheten vid FOI skulle i princip vara omöjlig utan stöttning från Riksorganisationen UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning. Tillgången till detta arkiv (som är en stor kunskapsbank) ger mig, som ansvarig för UFO-frågor, möjligheten att identifiera det som folk rapporterar till mig… Att detta arkiv upprätthålls är därför av stor vikt i mitt arbete.”

Sandra Lindström

Forskare/UFO-ansvarig

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Som du kanske inser av ovanstående är det en seriös arkiv- och forskningsverksamhet som AFU bedriver. Vi samlar material från hela världen om ufo med mera både som modern gåta och myt/folktro. Något svar på gåtan har vi inte. Det får bli framtida forsknings sak att avgöra. Genom vårt internationella arbete och goda renommé erhåller vi många donationer av  samlingar och räddar på det sättet ett unikt kulturarv.

Trots ditt oseriösa och tarvliga påhopp på vår verksamhet hälsar jag dig välkommen att besöka arkivet för att se vad vi verkligen sysslar med.

Håkan Blomqvist, Styrelseordförande. Arkivet för UFO-forskning. 

%d bloggare gillar detta: