Senaste nytt

Ingmar Karlsson och det förfalskade antisemitiska citatet…

 Ingmar Karlsson, den fd svenska diplomaten i bl.a. Turkiet, numera hedersdoktorn i Lund (!) gav ut en ny bok tidigare i år, ”Bruden är vacker men har redan en man” om sionismen och Israel. I den boken citerar Karlsson ett förfalskat citat från sionismens grundare Theodor Herzl, ett citat som till råga på allt flitigt cirkulerar bland antisemiter och förintelseförnekare internationellt.

ur Ingmar Karlssons bok, ”Bruden är vacker men har redan en man”.

Det gäller detta citat, på sidan 263 i hans senaste bok, som sägs vara ett citat från sionismens ”grundare”, Theodor Herzls, dagböcker.

”Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras. Detta kommer att underlätta förverkligandet av våra planer. Jag har en utmärkt idé. Jag skall förmå antisemiter att likvidera judisk egendom, antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna, antisemiterna skall bli våra bästa vänner. På så sätt kommer antisemitismen som är djupt inrotad massornas omedvetna sinnen inte att skada judarna.”

Det låter läskigt, eller hur? Tänk att Herzl sa så… eller?

Om man undersöker källan till citatet på nätet ser man att det är ett citat som valsar runt mycket på antisemiters hemsidor. Lasse Wilhelmsson, förintelseförnekaren, har gjort en egen översättning av det och skriver att citatet kommer från: Theodor Herzl, sionismens officielle grundare 1897, Dagbok, del 1 sid 16.

Det valsar runt i den här formen, på engelska:

“It is essential that the sufferings of Jews.. . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .I have an excellent idea. . . I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth. . . The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends”. (From his Diary, Part I, pp. 16)

Citatet som inte existerar

Det låter ju hemskt, eller hur? Det låter som om Herzl vill att det ska bli antisemitiska progromer.

Men om man öppnar Theodor Herzls dagböcker, som kan läsas på nätet, hittar man inte detta citat. Inte på sidan 16 iallafall. Man hittar däremot en del av citatet på sidan 93.

Eine vortreffliche Idee wäre es, anständige und akkreditierte Antisemiten zu den Vermögens Liquidatoren her anzuziehen.  Sie wären vor dem Volk unsere Bürgen, daß wir keine Verarmung der verlassenen Länder herbeiführen wollen. Anfänglich dürften sie dafür nicht reichlich bezahlt werden, sonst verderben wir uns die Instrumente, machen sie als „Judenknechte” verächtlich.  Später werden ihre Bezüge wachsen, endlich werden wir in den verlassenen Ländern nur christliche Beamte haben. Die Antisemiten werden unsere verläßlichsten Freunde, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten. Wir wollen ab geachtete Leute fortziehen.

(En utmärkt idé vore att anlita hederliga och ackrediterade antisemiter som förmögenhetslikvidatorer. De skulle inför folket vara våra garanter för att vi inte vill åstadkomma någon utarmning av de länder som vi lämnar. Till en början kan de inte få någon riklig betalning för det, annars fördärvar vi våra verktyg, gör dem föraktliga som ”judelakejer”. Senare kommer deras arvoden att växa och till slut kommer vi endast att ha kristna tjänstemän i de länder vi lämnar. Antisemiterna blir våra pålitligaste vänner, de antisemitiska länderna blir våra förbundna. Vi vill resa iväg som aktade människor. Texten är mycket snabbt översatt till svenska, mest så andemeningen kommer med.)

Ni ser! Stycket med likvidering av egendom finns med. Men hur jag än letade hittade jag inte resten av citatet. Precis som den engelska versionen, eller Lasse Wilhelmssons version, visar, utgörs inledningen av lösryckta halva meningar och ord.  Stycket ”förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna” har jag inte alls hittat i dagböckerna, så det har någon kreativ antisemit troligen infogat på egen hand.

Låt oss titta på sidorna ur dagboken, vi hittar citatet på sidan 93:

Av ett citat som handlar om taktik, om hur man kan få antisemiter att gå med på en utvandring av stora delar av ett lands judar till israel (genom att låta dem vara med och inspektera avfarten) har Ingmar Karlsson (och de andra som förvränger citatet) manipulerat fram ett citat som låter påskina att juden Herzl gillar antisemitiska pogromer.

Fult, mycket fult…

Ännu fulare är det om man vet att citatet togs fram som ett komplement till den antisemitiska skriften Sions Vises Protokoll. Tanken var att visa att judarna styrde antisemiterna och nazisterna också. Den första författare jag spårat som använt citatet är antisemiten Andrew carrington Hitchcock. Han spred det på 90-talet som ett komplement till Sions Vises protokoll.

Slarv och fördomar

Hur kunde Ingmar Karlsson göra detta fel?

Slarv och fördomar, anser jag.

Fördomar: Ingmar antar helt enkelt att citatet måste vara rätt eftersom sionisterna ”är sådana”… Ingmar Karlsson ser israels historia, och i synnerhet sionismens historia, väldigt svart och vitt. Sionismen är kort och gott ond, bara.

Slarv: han kollar inte källorna.

Ingmars bok är full av snedvridna antaganden och faktafel.

Ja, själva titeln på boken är, pinsamt nog, ett faktafel. Ingen har kunnat hitta källan för det berömda citatet. Om man läser vidare är det fullt av småfel. En debatt med Balfour som Ingmar skriver har ägt rum i parlamentet i London 1922 (sid 87), är i själva verket ett citat ur ett brev 1919; han påstår om att Bagdadbomberna mot judar 1950 bevisligen planterades av judar, när i själva verket påståendet att det var judar som bombade sina egna är oerhört omstritt, och baseras på antisemitiska arabers utsagor, etc, etc…

Folk med en mer Israelvänlig syn har länge påpekat att Ingmar förutom sådana småfel också gör stora faktafel. Han har länge påstått att arabiska inte är ett officiellt språk i israel, t.ex, vilket bara är fel, etc, etc…

Ingmar har gjort många andra liknande fel tidigare. Små och stora och vinklade, han är ganska ökänd för det. För att nämna två absurda exempel.

Faktafel och bluffmakeri om kurderna

Som framgick av debatten kring hans bok om Kurdistan för några år sen var hans bok full av faktafel och partiska ställningstaganden för Turkiet.

* Aftonbladet: Tobaken kommer från Turkiet

”Både pipan och tobaken har vi ju fått från turkarna.”

Enligt uppgift lär man hitta många fler intressanta påståenden om man kikar på vad han skrev i början av 80-talet om Syrien. Kanske ett uppslag någon undersökande journalist borde ta tag i.

Ingmar Karlssons bok innehåller fler citat som är lika tvivelaktiga som det som tillskrivs Herzl. Ingmar karlsson anger inte exakta källor och slarvar med källangivelse så det är mycket svårt att hitta de exakta citaten. Men det finns fler citat som cirkulerar bland antisemiter, förintelseförnekare och nazister som Ingmar lyfter fram i sin bok. Så fort jag får tag på ”World Jewish Congress Records” för år 1958 kommer jag troligen att hitta ett till förfalskat citat som han okritiskt lagt in i sin bok.

Varför bör man lusläsa Ingmars bok? varför är det så viktigt om ett citat är rätt eller fel?

Jo, det är viktigt att hålla fram och kritisera detta, e ftersom det är exakt så här som falska hatfyllda citat vittvättas. Nån kändis tar upp citatet och sen kan folk som fill fortsätta att sprida hat enkelt citera kändisen och säga ”se där, Ingmar Karlsson skriver detta, han måste ju ha rätt”.  Att en av Sveriges ledande debattörer på mellanösternfrågor har så dålig koll på källor att ett förfalskat citat som puzzlats ihop av nazister, kan tryckas i hans bok, är bedrövligt!

Se Ingmar Karlssons svar här! 

%d bloggare gillar detta: