Senaste nytt

Borde Jan Björklund vara svensk medborgare?

Frihetssmedjan noterar idag att Jan Björklund borde bli av med sitt medborgarskap. Folkpartiet presenterar idag sitt nya integrationspolitiska program på DN Debatt. Huvudpoängen är det svenska språkets vikt för nyanlända invandrare.

”Ett land som välkomnar nya idéer och nya tankar, som låter människor ta ansvar och utvecklas är ett rikt land. Ett land som är öppet för nya influenser och litar på individens förmåga kommer att vara vinnare i globaliseringen.

Allra viktigast är att den som kommer till Sverige snabbt lär sig svenska och kommer in på arbetsmarknaden. Därför presenterar Folkpartiet i dag ett integrationspolitiskt program med denna inriktning.”

Här kommer en sammanfattning av rubrikerna:

 1. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land.
 2. Krav på motprestation för bidrag.
 3. Slopad ersättning
 4. Yrkespraktik för nyanlända
 5. Avskaffa den retroaktiva föräldrapenningen
 6. Bättre stöd för anhöriginvandrare
 7. Svenska med fokus på jobb
 8. Krav på yrkespraktik ihop med SFI

Det är kanske onödigt att poängtera att detta program saknar ett grundläggande liberalt förhållningssätt i samma linje som Folkpartiet gör. Too bad.

Därför nöjer jag mig med att poängtera att Jan Björklund stavar fel i punkt 8.

”Krav på yrkespraktik ihop med SFI. Nyanlända som läser svenska på SFI ska också oftast genomföra yrkespraktik. SFI bedrivs ofta med ett mindre antal lektion i veckan, resten av tiden ska utnyttjas för att den nyanlände ska få förankring på arbetsmarknaden.”

”Lektion” ska vara i pluralis. Alltså ”lektioner”.

Det är okej. Som liberal vill jag se folks förmågor och vad de är bra på. Alltså vad de kan tillföra till samhället. Jag vill inte fokusera på vad de inte kan och vara omänsklig. Jag vill se till allas förutsättningar och egna krafter, så att vi tillsammans kan bidra till en bättre tillvaro.

Håller Björklund med?

jessica [at] frihetssmedjan.se

 • Daniel

  Bara i Sverige som dylika slutsatser kan dras. Räkna gärna upp alla nationer som INTE ställer krav på en viss språknivå för den som vill bli medborgare.

 • Den här bloggposten var ett lågvattenmärke. Att försöka tolka det som att ett enstaka stavfel ska ogiltigförklara medborgarskapet är bara pinsamt. Språkkravet handlar självklart inte om mer än en grundläggande förmåga att förstå och göra sig förstådd på svenska. Detta har Folkpartiet upprepat om och om igen i tio år nu. Du får gärna argumentera mot det, men låtsas inte som att det är något som det inte är. En rättsäkerhetsprincip som Folkpartiet håller helig är för övrigt att ett medborgarskap aldrig ska kunna fråntas medborgaren när det väl blivit beviljat.

  När ett integrationspolitiskt program som inleds med ”Sverige ska vara ett öppet och tolerant land” får betyget att det ”SAKNAR ett grundläggande liberalt förhållningssätt”, då undrar jag hur mycket som egentligen krävs för att passa Schedvins smak.

  De obundna liberalernas ständiga omdöme ”inget Folkpartiet gör är någonsin liberalt på något sätt” känns ofta bara slentrianmässigt. Välkommen att starta ett bättre parti och försöka få in det i riksdagen, då!

  • Björn, syftet med bloggposten är att det ska vara löjligt, eftersom det då ger perspektiv på hur löjligt språktest är. Människor ska bedömas efter behov, inte efter hur snabbt de lär sig språket.

   Jag pluggar till lärare i svenska och jag vet att språkinlärning skiljer sig och många faktorer spelar in. Det är ingenting som jag tycker ska ligga till grund för medborgarskap i Sverige. Det finns viktigare saker att fokusera på och det tycker jag att Folkpartiet kan göra.

   • Daniel

    Återigen: Räkna gärna upp alla nationer som INTE ställer krav på en viss språknivå för den som vill bli medborgare.

    Till och med smältdegeln USA har krav på kunskap i engelska då de prov i amerikansk historia och samhällsfunktioner som man måste klara för att få sitt medborgarskap ges på engelska.

    Bara i ankdammen Sverige ses det som diskriminerande att majoritetens språk bör vara ett krav för nykomna medborgare.

 • Niklas Odelberg

  Att partisterna stavar fel kanske inte är det största problemet i en artikel som förespråkar villkor på grundläggande mänskliga rättigheter. Jag kan bli något trött när människor som håller med mig i sak väljer att ta debatten på en sådan låg intellektuell nivå.

  • Niklas, se mitt svar tidigare här. Detta är absurt, men orsaken till att det tas upp här är delvis att det är väldigt roligt när det händer just i denna artikel, men också för att visa det absurda på att kräva språkkrav när det finns annat som borde gå före. Jag tycker inte språkkravsfrågan är relevant i sammanhanget över huvud taget.

 • Punkt 5: ”förskoleålder” borde vara i bestämd form: ”förskoleålderN”.

 • Göran Lundbom

  ”Frihetssmedjan noterar idag” börjar texten. Knappast, va? Det är möjligen skribenten som noterar detta, en internetsite kan knappast själv notera något. Och jag tror inte heller att alla på Frihetssmedjan håller med om dett låga inlägg.

  Sedan kanske skribenten borde vara försiktig med att anmärka på andras små skrivfel, när hon själv skriver detta: ”Alltså vad de kan tillföra till samhället”.
  ”tillföra till”? Snacka om tautologi! (Pluggandet till lärare i svenska verkar gå knaggligt…)

 • Leo

  Det är löjligt att man fortfarande, år 2012, på de flesta arbetsplatser måste kunna prata svenska för att bli anställd.

  Många är de företag där alla pratar engelska i princip hela tiden, ändå anställer de bara människor som även talar svenska? Hur mycket kompetens man går miste om på grund av detta är helt sjukt.

  • Reclaim

   Lösningen till det problemet är enkelt.
   Lär dig svenska.

 • fs8788

  Fp är också sexistiskt – den nyanländE, dvs bara män!

%d bloggare gillar detta: