Senaste nytt

Borde Jan Björklund vara svensk medborgare?

Frihetssmedjan noterar idag att Jan Björklund borde bli av med sitt medborgarskap. Folkpartiet presenterar idag sitt nya integrationspolitiska program på DN Debatt. Huvudpoängen är det svenska språkets vikt för nyanlända invandrare.

”Ett land som välkomnar nya idéer och nya tankar, som låter människor ta ansvar och utvecklas är ett rikt land. Ett land som är öppet för nya influenser och litar på individens förmåga kommer att vara vinnare i globaliseringen.

Allra viktigast är att den som kommer till Sverige snabbt lär sig svenska och kommer in på arbetsmarknaden. Därför presenterar Folkpartiet i dag ett integrationspolitiskt program med denna inriktning.”

Här kommer en sammanfattning av rubrikerna:

  1. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land.
  2. Krav på motprestation för bidrag.
  3. Slopad ersättning
  4. Yrkespraktik för nyanlända
  5. Avskaffa den retroaktiva föräldrapenningen
  6. Bättre stöd för anhöriginvandrare
  7. Svenska med fokus på jobb
  8. Krav på yrkespraktik ihop med SFI

Det är kanske onödigt att poängtera att detta program saknar ett grundläggande liberalt förhållningssätt i samma linje som Folkpartiet gör. Too bad.

Därför nöjer jag mig med att poängtera att Jan Björklund stavar fel i punkt 8.

”Krav på yrkespraktik ihop med SFI. Nyanlända som läser svenska på SFI ska också oftast genomföra yrkespraktik. SFI bedrivs ofta med ett mindre antal lektion i veckan, resten av tiden ska utnyttjas för att den nyanlände ska få förankring på arbetsmarknaden.”

”Lektion” ska vara i pluralis. Alltså ”lektioner”.

Det är okej. Som liberal vill jag se folks förmågor och vad de är bra på. Alltså vad de kan tillföra till samhället. Jag vill inte fokusera på vad de inte kan och vara omänsklig. Jag vill se till allas förutsättningar och egna krafter, så att vi tillsammans kan bidra till en bättre tillvaro.

Håller Björklund med?

jessica [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: