Senaste nytt

Replik: Humanisterna står för mångfald

DEBATT Humanisternas vice ordförande replikerar på Absolute Bananas gästinlägg.

När kritik ska granskas räcker det inte att konstatera att två olika kritiker värjer sig mot en viss typ av anklagelser för att betrakta dem som lika. Man måste undersöka vari kritiken består och hur den formuleras, för att bedöma den. Absolute Banana undviker tyvärr detta och stannar vid att Humanisterna möter samma anklagelser som t.ex Sverigedemokraterna. Exemplet är mitt, författaren talar inte om vem som avses, han nämner ”de mest fientliga muslimmotståndarna i landet”. Om man anstränger sig lite går det möjligen att finna en likhet mellan Humanisterna och SD i en enskild sakfråga. Båda organisationerna utmanar vissa sidor av exempelvis Islam. Problemet är att likheten upphör där och den är inte längre en likhet så snart man skrapar lite på ytan. Diskuterar man på ett så ytligt och abstrakt plan som Absolute Banana går det att hitta likheter mellan snart sagt vilka organisationer som helst. I verkligheten är Humanisternas kritik så olik SD:s att de är varandras motsatser.

SD strävar efter en enhetskultur. Det samhälle SD vill ha är ett samhälle där olikheter är ett problem och där människor betraktas som olika utifrån sin grupptillhörighet. Det finns inget, eller begränsat, utrymme för mångfald och olika kulturella uttrycksformer. Därmed behandlas och betraktas människor olika på basis av härkomst, religion eller kultur.

Detta är motsatsen till vad Humanisterna står för. Bland humanister bejakas olikheter och grundprincipen är att människor ska behandlas lika, som individer, inte som representanter för en viss grupp. Det innebär att det finns gott om utrymme för kulturell och idémässig mångfald, men det innebär också att alla måste följa de regler och den lagstiftning vi på demokratisk väg kommit överens om. Några undantag eller någon särbehandling accepteras inte. Människor är individer och alla ska behandlas lika.

Tolerans är därmed inte ett begrepp som kan användas på det slarviga sätt som många debattörer, däribland Absolute Banana, gör. Att visa tolerans, att tolerera något, är att acceptera det trots att man inte gillar det. Vi tolererar inte andra kulturer. Vi gillar mångfald och olikheter. Det innebär emellertid inte att vi gillar, eller ens tolererar, alla uttryck för de kulturer vi möter. Vi tolererar inte omskärelse av barn, vi tolererar inte könssegregation, vi tolererar inte hedersvåld och vi tolererar inte krav på religiös, kulturell eller etnisk särbehandling. Vi inbillar oss inte att alla inom en viss religion är likadana eller tycker likadant. Därför kritiserar vi inte grupper. Vi kritiserar handlingar, praktiker, påståenden och krav som vi inte anser höra hemma i ett öppet, demokratiskt, sekulärt samhälle och vi kritiserar dem oavsett var eller hos vem vi finner dem. Det gör att vi är motsatsen till SD eller andra med främlingsfientliga idéer. Det innebär också att vi kommer att fortsätta kritisera det vi tycker är oacceptabelt, utan att ta någon särskild hänsyn till var vi finner det.

Per Dannefjord

Vice ordförande Humanisterna

 

%d bloggare gillar detta: