Senaste nytt

Replik: Humanisterna står för mångfald

DEBATT Humanisternas vice ordförande replikerar på Absolute Bananas gästinlägg.

När kritik ska granskas räcker det inte att konstatera att två olika kritiker värjer sig mot en viss typ av anklagelser för att betrakta dem som lika. Man måste undersöka vari kritiken består och hur den formuleras, för att bedöma den. Absolute Banana undviker tyvärr detta och stannar vid att Humanisterna möter samma anklagelser som t.ex Sverigedemokraterna. Exemplet är mitt, författaren talar inte om vem som avses, han nämner ”de mest fientliga muslimmotståndarna i landet”. Om man anstränger sig lite går det möjligen att finna en likhet mellan Humanisterna och SD i en enskild sakfråga. Båda organisationerna utmanar vissa sidor av exempelvis Islam. Problemet är att likheten upphör där och den är inte längre en likhet så snart man skrapar lite på ytan. Diskuterar man på ett så ytligt och abstrakt plan som Absolute Banana går det att hitta likheter mellan snart sagt vilka organisationer som helst. I verkligheten är Humanisternas kritik så olik SD:s att de är varandras motsatser.

SD strävar efter en enhetskultur. Det samhälle SD vill ha är ett samhälle där olikheter är ett problem och där människor betraktas som olika utifrån sin grupptillhörighet. Det finns inget, eller begränsat, utrymme för mångfald och olika kulturella uttrycksformer. Därmed behandlas och betraktas människor olika på basis av härkomst, religion eller kultur.

Detta är motsatsen till vad Humanisterna står för. Bland humanister bejakas olikheter och grundprincipen är att människor ska behandlas lika, som individer, inte som representanter för en viss grupp. Det innebär att det finns gott om utrymme för kulturell och idémässig mångfald, men det innebär också att alla måste följa de regler och den lagstiftning vi på demokratisk väg kommit överens om. Några undantag eller någon särbehandling accepteras inte. Människor är individer och alla ska behandlas lika.

Tolerans är därmed inte ett begrepp som kan användas på det slarviga sätt som många debattörer, däribland Absolute Banana, gör. Att visa tolerans, att tolerera något, är att acceptera det trots att man inte gillar det. Vi tolererar inte andra kulturer. Vi gillar mångfald och olikheter. Det innebär emellertid inte att vi gillar, eller ens tolererar, alla uttryck för de kulturer vi möter. Vi tolererar inte omskärelse av barn, vi tolererar inte könssegregation, vi tolererar inte hedersvåld och vi tolererar inte krav på religiös, kulturell eller etnisk särbehandling. Vi inbillar oss inte att alla inom en viss religion är likadana eller tycker likadant. Därför kritiserar vi inte grupper. Vi kritiserar handlingar, praktiker, påståenden och krav som vi inte anser höra hemma i ett öppet, demokratiskt, sekulärt samhälle och vi kritiserar dem oavsett var eller hos vem vi finner dem. Det gör att vi är motsatsen till SD eller andra med främlingsfientliga idéer. Det innebär också att vi kommer att fortsätta kritisera det vi tycker är oacceptabelt, utan att ta någon särskild hänsyn till var vi finner det.

Per Dannefjord

Vice ordförande Humanisterna

 

 • Stellan Bojerud

  ”Det innebär emellertid inte att vi gillar, eller ens tolererar, alla uttryck för de kulturer vi möter. Vi tolererar inte omskärelse av barn, vi tolererar inte könssegregation, vi tolererar inte hedersvåld och vi tolererar inte krav på religiös, kulturell eller etnisk särbehandling. Vi inbillar oss inte att alla inom en viss religion är likadana eller tycker likadant. Därför kritiserar vi inte grupper. Vi kritiserar handlingar, praktiker, påståenden och krav som vi inte anser höra hemma i ett öppet, demokratiskt, sekulärt samhälle och vi kritiserar dem oavsett var eller hos vem vi finner dem.”

  Detta skulle kunna vara skrivet av en sverigedemokrat. Men sedan kommer en slarvig släng om SD såsom ”främlingsfientligt”. Jag har varit verksam i riksdagen, partistyrelsen och min hemkommun. Därvid har jag aldrig träffat på någon främlingsfientlig person. Jag ifrågasätter inte att det finns sådana, men de har inget inflytande på SD:s politik.

  SD kritiserar svensk migrationspolitik och svenska myndigheters hantering av dithörande frågor. Däremot har SD ingen sak mot invandrare som grupper eller individer.

  SD i Sundbyberg har bland medlemmarna 40% invandrare (Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Kina, Laos, Rumänien, Serbien, Thailand, Ungern och Österrike). 30% har examen från universitet eller högskola, 40% gymnasiekompetens (inkl praktiska linjer), 30% grundskola eller utländsk folkskola.

  Vi har fem kommunalt förtroendevalda, varav två invandrare (Laos, Serbien) och i styrelsen för lokalavdelningen ingår två (Serbien, Österrike).

  Rörande mångfald kan jag bara tala för mig själv och mig närstående. Mångfald är inget att eftersträva, men är något som kommer av sig själv. Eftersträvansvärt är däremot gemensamma normer och värderingar i samhället.

  Stellan Bojerud

  • Daniel

   Stellan. Ni i SD kan känna er stolta över att ni fått ta på er rollen som syndabock.

   Det påminner mig lite om skambestraffning förr i tiden då den som begått ett mindre brott låstes fast vid stadens torg och så kunde invånarna håna, spotta och slå på denne person som de ville. Det var samtidigt en bestraffning för personen som satt där och ett sätt för invånarna att bekräfta sin gemenskap: deras spott och hån var en bekräftelse att de var så mycket bättre och samtidigt en bekräftelse av gemenskapen i samhället.

   SD:s ”brott” är att vara obekväma och ta upp den skam som alla andra försöker gömma och glömma.
   Jag går inte med på alla era formuleringar men överlag gör ni en viktig insats: ni exponerar de dubbla måttstockarna och hycklandet i samhället.

 • Johan Thilander

  Detta är inte första gången jag hör talas om likheter mellan er och SD (kanske dock första gången jag hör talas om det från er själva).
  Jag tror inte att ni själva är lika medvetet illasinnade som SD, men jag tror verkligen att ni sprider samma inskränkta budskap. Er sida fungerar exakt så som sverigedemokraterna fungerar. Jag är själv icke-troende, men blir rent av äcklad av ert spridande av fördomar. SD sköter den bredare rasistiska hatpropagandan, medan ni fokuserar på religion – men det är EXAKT samma språk och metod.
  Kommenteraren här ovan, Stellan Bojerud, som jag efter googling förstår är sverigedemokrat börjar sitt inlägg med att berömma er. Kommer ni ta åt er av detta, eller kommer ni avfärda detta som slump – eller kommer ni rent av fortsätta hålla med honom angående vissa saker men inte andra?
  Jag som medlem av Feministiskt initiativ kan stolt konstatera att jag inte delar NÅGON åsikt med Sverigedemokraterna, och det är något som ni aldrig kommer kunna säga. Usch.

  • Daniel

   Om det är så att Humanisterna och SD i vissa frågor håller med varandra. Kan man dra slutsatser?

   Om det är så att FI och Humanisterna i vissa frågor håller med varandra. Kan man då dra slutsatser?

   Om det är så att FI och SD i någon åsikt skulle hålla med varandra. Kan man då dra slutsatser?

   Menar du att det viktiga för dig är att aldrig dela åsikt med SD? Är det vad hela din politiska ambition går ut på? Att aldrig dela någon åsikt med SD? Om SD är för fred är du alltså för …?

 • Stellan Bojerud

  ”Jag som medlem av Feministiskt initiativ kan stolt konstatera att jag inte delar NÅGON åsikt med Sverigedemokraterna, och det är något som ni aldrig kommer kunna säga. Usch.”

  Intressant inställning. Eftersom SD är motståndare till dödsstraff måste skribenten ovan vara anhängare av sådant. SD är motståndare till pedofili o s v.

  SD bekänner sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och UNHCR:s och EU:s regelverk rörande flyktingar. Är Feministiskt initiativ mot dessa?

  Stöder FI omskärelse, tvångsäktenskap och ”hedersmord”?

  SD månar om barn och äldre i samhället. SD önskar bättre skola. Trygghet i hemmen, på arbetsplatser och på gatorna.

  Den som inte delar någon av SD:s åsikter blir en minst sagt obehaglig karaktär. Däremot inte sagt att någon måste instämma i alla SD:s åsikter för att framstå som mänsklig.

  Det finns bara individer med olika förhoppningar, förutsättningar och förmågor.

 • Kulturmarxist

  ”SD bekänner sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och UNHCR:s och EU:s”

  Spelar knappast nån roll i praktiken då era medlemmar inte anser att det finns annan invandring än ekonomisk .

  • Stellan Bojerud

   SD anser att ca 10% är asyl- och seriös arbetskraftsinvandring. Sedan kommer en stor grupp anhöriginvandrare samt sådana som egentligen inte kvalar in mot svensk migrationslagstiftning (om den tillämpas).

 • Kulturmarxist

  ”Mångfald är inget att eftersträva, men är något som kommer av sig själv”

  Era medlemmar anser att mångkulturen är ett resultat av dom planer som utarbetats av singulariteten ”PK” för att undergräva den svenska kulturen.

  Har inte partiet ett större pedagogiskt problem med sina egna medlemmar där än med med oss?

 • Stellan Bojerud

  Förvisso har SD många pedagogiska problem. Men våra medlemmar är individer med olika uppfattningar, som sprider enligt Gauss´ normalfördelningskurva.

  Med ”Kulturmarxist” har jag inga problem. Ej heller med SD-medlemmarna i min hemkommun.

  Jag gjorde en granskning av de 25 främst placerade riksdagskandidaterna. De hade med undantag för en (1) ett förflutet i ett eller flera partier. Antalet partier blev därför 31. De flesta kom från (M) och därnäst (S). Endast en hade bakgrund i ett litet tveksamt parti.

  Men om SD framställs som det ganska välkammade parti det är, kommer mången att sakna inspiration för sin morgonhatstund.

 • Johan Thilander

  Förlåt Stellan, men du har inget att göra i denna diskussion annat än ett exempel på ondska.
  Jag är uppfödd i en liten skånsk by, och alla mina barndomskompisar är nu aktiva sverigedemokrater – alla av dem har dessutom (efter sitt inträde inom sverigedomkraterna) skrutit till mig om hur de har misshandlat invandrare. Detta var känt inom SD Helsingborg men möttes snarare med high fives än med tillsägning. Ditt parti har ingen trovärdighet i mina ögon.

 • Stellan Bojerud

  Jag ett exempel på ondska? Vad vet du om det, som måste söka på Google för att hitta fragment av min person?

  SD Helsingborg har jag inget ansvar för.

  Misshandla invandrare? Jag är 67 år och pensionerad överstelöjtnant vid Livgardet. Klistra inte sådant på mig. Min hustru kommer från Laos (om du med hjälp av en kartbok kan lista ut var det landet ligger). Våra adderade barn är fyra, varav tre med s k invandrarbakgrund.
  Jag har aldrig hört att en SD:are skulle ha misshandlat invandrare.

  Var god styrk med källhänvisning.

  Vad du anser om mitt partis trovärdighet är din sak. Jag ser det inte mödan värt att söka värva dig. För övrigt söker vi inte sympatisörer, de kommer av sig själv efter att ha utsatts för eller ha bevittnat brottsligt beteende.

  Jag tillbakavisar med kraft ditt påstående om ”ondska”. Jag hadde en längre konversation med komminister Heinz Hess (nu kyrkoherde) om ondska. Han ansåg att de som skrek högst om ondska inte förstod att de själva var de onda.

  Hälsar
  Stellan

 • Ulf Gustafsson

  Johan Thilander,

  Istället för att bara säga usch! Var konkret!
  1. Ge exempel på fördomar Humanisterna sprider som äcklar dig
  2. Ge tre exempel på företeelser i samhället som Humanisterna vill förändra, men du inte håller med om.

  Sedan att jag skulle önska att SD var ett parti i Humanisternas anda, då skulle de argumentera för att varje människa, var de än var född på jorden, hade samma mänskliga rättigheter och borde ha samma möjligheter i livet. Nationsgränser skulle då inte vara hinder för detta, utan frirörlighet skulle vara ett mål. Det är stor skillnad på en nationalistisk rörelse och en kosmopolitisk.

 • Måna Muslim

  ”Men om SD framställs som det ganska välkammade parti det är, kommer mången att sakna inspiration för sin morgonhatstund”.

  En partiledare som kan Olof Palme sången utantill? En f.d rikdsdagsman som klarade hela Friheten leve? En partisekreterare som anser att homosexualitet värdemässigt inte skiljer sig från sex mellan vuxna och barn eller sex mellan människor och djur?
  Ett parti som fått en inbjudan av Udo Voight när han ledde dom tyska nazisterna om samarbete över gränserna?
  Ett parti som har två i ledningen som reflexmässigt hade förståelse för Breiviks problemformulering av Norges och Europas situatation när det gäller invandring ?
  Ett parti som bevisligen tagit emot pengar från kända Europeiska högerextremister?
  Ett parti som har folk i ledningen som stöder en uttalad högerextrem blogg anonymt?
  Ett parti som tydligt och klart sagt att man strävar efter en svensk monokultur där kyrkan återförs till den position den hade i början på 1900 talet?
  Ett parti som öppet säger att man är emot religionsfrihet?
  Ett parti som inte kan relatera ekonomisk politik till något annat än invandring?
  Ett parti vars politik helt och hållet är baserad på att det finns muslimer i Sverige?

  Varför skulle ett sånt parti framställas utifrån något annat än dessa fakta?
  Skojar du?

 • Stellan Bojerud

  Olof Palme sången kommer från MUF.
  Riksdagen har röstat för import av djurpornografi.
  Jag känner inte till några kopplingar med Breivik.
  Jag känner inte till några europeiska penningtillskott.
  Muslimer stör mig inte alls så länge de uppträder i Sverige såsom jag gör i muslimskt land (Indonesien).
  Min uppgift är att verka för Sverige med dess infödda och invandrade befolkning.
  Vad är Fritheten leve”.
  Undrar
  Stellan

  • Daniel

   Lägg inte allt för mycket tid på de som kommenterar här, Stellan.

   De ser världen i svart och vitt och har en uttalad fiende. Lite som de på yttersta högerkanten: ”det är en konflikt och vi löser den genom att trycka ned och utplåna vår ideologiska motståndare”.

   Jag anser att du gjorde ett bra jobb då du var i Riksdagen. Lyckades du inte få hela partiet att ändra åsikt i Afghanistanfrågan? SD skulle behöva fler ledamöter som du. Färre hetsiga ungtuppar med personliga agendor och fler erfarna ”gubbar och gummor”.

 • Micke

  ”Olof Palme sången kommer från MUF”

  Så då skulle du inte se några problem om Jan Björklund i sin helhet hypotetiskt framförde en låt författad av några SSU medlemmar om glädjen med att avrätta Jimmie Åkesson ?
  Du skulle ändå anse det rimligt att Jan Björklund fortsatte som partiledare för Folkpartiet?
  Jag kan försäkra dig om att 99 procent av alla folkpartister skulle slänga ut Björklund med fötterna före och han betedde sig på detta sätt
  Det är bara i SD som det fungerar.

  ”Riksdagen har röstat för import av djurpornografi.”

  Vad har det att göra med att din partisekreterare jämställer homosexualitet med pedofili och sex med djur?

  ”Jag känner inte till några kopplingar med Breivik.”

  Koppling nr 1 är att Breivik uttryckt stor uppskattning över er politiska strävan att rensa Sverige från utländskt inflytande.

  Koppling nr 2 är att tv företrädare för ditt parti uttryckte förståelse för Breiviks problemformlering direkt efter hans massmord.

  ”Muslimer stör mig inte alls så länge de uppträder i Sverige såsom jag gör i muslimskt land.”

  Jag förstår. Du vill ha samma sociala och juridiska kontroll över individer i Sverige som islam har i Indonesien.
  Det låter logiskt med tanke på ditt partis allmänna strävan att upprätta en tvingande etnisk monokultur i Sverige.

  ”Vad är Friheten leve”
  .
  Den svenska nazismens motsvarighet till Internationalen.Okänd för alla utom högerextremister.

  ”Min uppgift är att verka för Sverige med dess infödda och invandrade befolkning.”

  Om du ska verka för någon av dessa grupper och i synnerhet den senare bör du snarast byta till ett annat parti,

  Det du är med i idag har inget annat syfte än att göda den ditt partis obildade ledning med skattepengar vilket möjliggörs genom spridande av hat och rädsla hos andra obildade.

  • Daniel

   Nu är Micke i extas när en riktig SD:are är online. Alla fördomar öses på. Hoppas du känner att du fått utlopp för din uppdämda aggression.

   Du är Breiviks nickedocka som gör exakt vad Breivik ville: aggression och utfall mot alla som inte är till vänster om vänsterpartiet eller motsvarande partier. Det är inte konstruktivt utan leder, precis som Breivik förutspådde, till cementerade positioner och större sprickor.

   Du har läst på om företrädare inom SD och de dumheter och felsteg de gjort. Men du har INGEN aning om partiets faktiska politik. Då måste man läsa partiprogrammet. När man har läst partiprogrammet kan man yttra sig.

   Stellan säger en bra sak som du helt saknar förståelse för: ”Muslimer stör mig inte alls så länge de uppträder i Sverige såsom jag gör i muslimskt land.”

   Man tar seden dit man kommer. Så ÄR det bara. Bara för att man gör det behöver man inte utplåna sig själv. Människan är anpassningsbar och såväl som man anpassar sig till den fysiska miljön med tunnare eller tjockare kläder så får man anpassa sitt beteende för att passa in i det samhälle där man väljer att bosätta sig. Så länge man valt att anpassa sig anser jag att man ska behandlas exakt likadant som ”urbefolkningen”.

   Har du bott utomlands, Micke? I en kultur skild från den svenska? Innan du har gjort det vet du ingenting.

 • Micke

  Daniel anser att högerextremister inte behöver leva upp till den yttre fasad dom skapat för att sälja sin egentliga politik.

  Han anser att dom ska kunna vara högerextremister och kristdemokrater på en och samma gång och att vi ska köpa ekvationen .

  Han anser att vad ledare för högerextremister än gör så ska det aldrig ha ett politiskt pris.
  Den uppfattningen tycks resten av partiets suppporters dela.

  ELLER så delar dom uppfattningen att kluvna tungor är det enda sättet att driva högerextrem politik.

  • Daniel

   Vilka är ”högerextremisterna” som du pratar om? Dagens SD eller det SD som fanns fram till för kanske 10 år sedan?

   Jag anser att du är full av dritt (på ren norska) och klistrar på vad du vill att din meningsmotståndare ska tycka för att sedan argumentera mot det. Du vet vad sådant kallas? Halmgubbe eller strawman på engelska.

   Jag anser att det inte finns några belägg för att SD för en högerextremistisk politik.

   Jag anser att SD:s invandringspolitik är rätt så moderat (dvs inte extrem åt något håll) jämfört med andra så kallade I-länder, såsom Japan, Sydkorea och Kanada.

   Jag anser inte att en persons misstag eller idioti ska sänka ett helt parti eller en hel rörelse.
   Nej, jag resonerar inte efter ”guilt by association”, och beklagar de stackare som gör det, eftersom det verkar vara ett tankefängelse.

   Micke får GÄRNA peka på vilka kluvna tungor som finns inom SD. Fast nu pratade du om ”högerextrem politik”, så du avser kanske ND eller Svenskarnas parti?
   Att karaktärisera SD:s politik som ”högerextrem” är som att karaktärisera V:s politik som ”vänsterextrem”. Jag anser dem bägge följa den parlamentariska traditionen, och de verkar helt med sin politik inom denna. Därför vill jag inte kalla någon av dem för extrem.

   För den med ideologiska skygglappar kanske dessa två partiers politik är extrem.

 • Micke

  Självklart förstår jag att du anser att det skulle vara rimligt för Björklund att sitta kvar som partiledare om han under berusning i ett sammanhang där en annan folkpartist sjöng hyllningssånger till Hitler framförde en sång som handlade om ett fiktivt mord på Jimmie Åkesson.

  Vi andra gör inte.Vi slänger ut Björklund i det läget.

  Det är det som ÄR skillnaden mellan SD och andra partier.

  • Daniel

   Tror att det för det första inte skulle ske på något som hade att göra med partiet och för det andra att det inte skulle komma fram förutom om någon grävande journalist likt Janne Josefsson smög omkring med dold kamera.

   Jag är inte insatt i omständigheterna som du skriver om eftersom jag inte följer något riksdagsparti elelr rapporteringen kring dem så värst mycket. Men förvisso kan en partiledare tvingas ned av obetydliga saker, se Juholt som jag tyckte dömdes alltför hårt.

 • Micke

  ”Fast nu pratade du om ”högerextrem politik”, så du avser kanske ND eller Svenskarnas parti?”

  Samma sak och det är därför som nazisterna anser att ni sviker er gemensamma sak genom att vara ”PK” istället för att ta ansvar för kärnan i er gemensamma politik.

  Om ni HADE slängt ut Åkesson så HADE det varit en indikation på att ni ligger närmare det övriga politiska fältet än nazisterna.

  • Daniel

   För det första så har jag i de val jag hittills har röstat lagt min röst på följande partier: Vänsterpartiet (ung och dum), MP (fortfarande ung och dum), Junilistan (hoppades att de skulle ordna till sig så att de blev ett riktigt EU-kritiskt liberalt alternativ, men så blev det tyvärr inte) och PP.

   Det är din svartvita och felaktiga syn på SD som jag stör mig på.

   Om du har någon koll på politisk historia så kan du nog hitta stora likheter mellan folkhemmets Socialdemokrater och SD när det gäller sociala värderingar. Så jag ser SD som en throwback till ett sorts nostalgiskt ideal. Ekonomiskt sett så är de mer åt vänster än åt höger. Sett till värderingar så är det mer åt en (modern) konservativsm eller (gammal) folkhemssocialdemokrati.

   SD har definitivt problem med sin historia, då partiet skapades ur högerextremistiska grupperingar. Detta är dock helt borta.

   Så det enda som SD har gemensamt med högerextremister är nationalismen, som i SD:s fall ej är baserad på etnicitet.

 • Micke

  SD cär ett parti som är skapit och verkar i den europeiska nazistska och fascistiska traditionen.”’
  Partiets mål är att skapa en monokultur baserad på deras vanföreställningar om essensen av svensk kulturell och religös identitet

  • Daniel

   Och du har en vanföreställning om partiets politik.

   De vill i princip tillbaka till 50- och 60-talets Sverige.

   Var Sverige en monokultur då? Det fanns ca 2,5% utlandsfödda år 1960, så helt monokulturellt var inte Sverige. Arbetskraftsinvandringen från t.ex. Finland var ganska omfattande.

   Förstår inte vad SD ska med det där om ”essens” till, det är rätt så meningslöst. Det är dock helt tydligt att det är ett deskriptivt begrepp och inte ett normativt. Den som skrev det ville kanske påpeka att det är något som gör att en svensk blir som han/hon blir. På samma sätt som en rom blir som han/hon blir, eller spanjor, malaysier, vietnames etc etc. Det är min tolkning av begreppet.

   Religion säger jag bara usch åt. Alltihop!

 • Micke

  Förstår inte vad SD ska med det där om ”essens” till”

  Essensen är deras vanföreställningar om vad som är svenskt och som ska utgöra den norm efter vilket samhället ska inriktas under det som i praktiken blir en monokultur.’
  En lösning som är omöjlig utan diktat i någon form.

  • Daniel

   Men det du inte förstår är skillnaden mellan deskriptvt och normativt. Lycka till med att analysera och argumentera för att det som SD skriver om essens är normativt!

 • Micke

  Det där är inget svar på mitt inlägg om du nu föreställer dig det.

  • Daniel

   Tycker själv att det är ett bra svar. Det ÄR en skillnad mellan deskriptivt och normativt användande av begrepp.

   I sitt principprogram från 2011 använder SD ordet ”essens” 4 gånger, i följande passager:

   1. ”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan
   fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens
   utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock
   också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.”

   2. ”Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

   3. ”Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi
   ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få.”

   4. ”Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.”

   Dessa meningar finns på sidor 6 och 7 i principprogrammet. Det tog mig ca 1 minut att hitta sidan genom att googla. Sedan tog det 30 sekunder att gå igenom dokumentet genom att söka efter ordet ”essens”.

   Jag anser att det är en helt deskriptiv användning av ordet ”essens” som SD använder sig av. Som gammal filosofistudent tycker jag att det är en intressant diskussion. Hur skiljer sig t.ex. denna ”essens” från det biologiska arvet?
   Jag dock anser att den hör inte hemma i ett politiskt program. Inte för att den är ”nazistisk” utan för att den är för flummig. Det kan dock vara ett bra ämne för en kandidatuppsats i filosofi, men då får författaren ha bra argument för att kunna försvara sin tes om ”essens” mot opponenten.

 • Micke

  ”Det finns dock
  också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.”

  Ha ha ha!!!
  Nazisterna hade egna versioner av Lysenko och tydligen drivs SD av dom individer som ärvt dessas essens.

  Tack för den!

  • Daniel

   Så du hade inte läst det ens?

   Flummig, javisst. Men du får leta med väldigt färgade glasögon för att hitta något fascistiskt i det.

 • Micke

  Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan
  fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens
  utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock
  också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser

  Barn gör inte skillnad på hudfärg

 • NasiGoreng

  Lena Posner-Körösi har enligt Nationell.nu sagt att SD är ett nazistiskt parti vilket dom naturligtvis inte gillar eftersom dom ser sig själva som dom icke politiskt korrekta nazisterna och SD som förrädare eftersom dom identifierar den yttertsta fienden fel.

  Posner klarar dock till skillnad från dig att se att brunt är brunt.

  ”Flummig, javisst”.

  Snarare sinnesjukt.

  ”Men du får leta med väldigt färgade glasögon för att hitta något fascistiskt i det”

  Exakt.Däremot behöver man inte leta särskilt djup i latrinen för att att hitta direkta paralleller till nazism och SD är och förblir ett parti i den fascistiskt nazistiska traditionen.

  • Daniel

   Lena Posner-Körösi kan säga vad hon vill. SD är ändå inte ett nazistiskt parti. De har ingen fokus på etnicitet. Om du läser deras partiprogram så kommer du att se att de definierar svensk kultur som majoritetskulturen. Alltså: om andra sedvänjor förs in genom att majoriteten förändras så blir detta svensk kultur. Det låter knappast nazistiskt…

   ”Snarare sinnesjukt.”

   Så du ägnar dig åt att diagnosticera folk beroende på deras åsikter? Varför tänker jag på Sovjet och inspärrandet av ”feltänkande” på mentalsjukhus?

   De enda paralleller som SD har till nynazistiska grupperingar är grundandet och de första 10 åren. Numera är namnet det enda dagens SD har gemensamt med gårdagens SD.

 • NaziGorejMedMej

  Alltså: om andra sedvänjor förs in genom att majoriteten förändras så blir detta svensk kultur.

  Du får nog googla ett tag till för om det vore som du påstår så skulle ”nazilightpartiet” inte kräva att religionsfriheten inskränks för dom folkgrupper som tagit hit bruket att äta kebab.

  Att man dessutom ägnar sig åt rasbiologi genom att hänvisa till en odefinierad och av dom själva och vetenskapen okänd odefinierbar ”essens” i vare individ som för den svenska kulturen och traditionen vidare via genetiskt arv gör partiledningen i allra högsta grad till idioter som verkar i den nazistiska traditionen (som inte ärvs genetiskt).

  • Daniel

   Det är så jag har tolkat deras principprogram genom att kritiskt studera det.

   Sida 13:
   ”Vi är medvetna om att den nationella kulturen inte är statisk, den förändras över tid. Samtidigt sker djupgående förändringar oftast väldigt långsamt och dessutom utifrån en redan befintlig nationell och kulturell särart.”

   Lite längre ner:
   ”Utländska företeelser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen om det sker naturligt, frivilligt, organiskt och successivt . Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism. Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från överheten.”

   ”I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen.”

   De utgår från vad som kan ses som ett naturligt inslag i kulturen. Halloween kan jag ta som ett exempel. Denna keltiska högtid har importerats av handlare som vill tjäna lite pengar. Efter en lång startsträcka har folk äntligen börjat plocka upp företeelsen. Om 10-20 år kan det vara så att Halloween är lika naturligt som Allhelgonahelgen.
   Enligt SD:s definition är detta då en del av svensk kultur då en majoritet har omfamnat denna företeelse.

   Jag undrar som de inom SD har tänkt på sådant…

 • Pingback: Humanismen värnar människor – oavsett tro()

 • Pingback: “En liberalism helt befriad från självkritik”?()

%d bloggare gillar detta: