Senaste nytt

Några ord om sänkta ingångslöner

Som liberal är jag för sänkta ingångslöner för att skapa en arbetsmarknad för lågkvalificerad och oerfaren arbetskraft. Det skulle skapa jobb för ungdomar och invandrare så det tror jag på. Men, på ett villkor… Att man kan komma på sätt att undvika löneglidning för ALLA som jobbar i branschen.

Få av de som är för sänkta ingångslöner har någon som helst erfarenhet av hur låglönebranscher funkar. Till och med få opponenter till det vet det.

Du känner igen en okunnig person på om han eller hon menar att INGEN som helst risk finns att alla löner i yrket sänks.

Jag är personlig assistent (bland annat). En högbetald och högkvalificerad sådan, men likväl jobbar jag i en låglöne, lågprestige och lågkvalificerad bransch.

Det jag sett konstant i den branschen, från 1994 då yrket skapades är hur man skapat lagliga ramverk som tillåtit ”undantag” för vissa i branschen, och hur detta spridit sig till alla i branschen, utan undantag.

1994 förhandlade Kommunal och arbetsgivarparterna, regeringen och en del andra fram undantag i vissa områden för just personliga assistenter. Assistans blev ett område som föll mellan lagens stolar. (Om ni undrar varför det är svinn och korruption i branschen är svaret att hela branschen från början blev ett område som delvis låg utanför lagen.)

Ett undantag var arbetsmiljö. Samma arbetsmiljöregler som gällde för resten av Sverige skulle inte gälla för assistenter. Det har blivit bättre på sista tiden, tack vare Arbetsmiljöverket, inte tack vara Kommunal eftersom de vägrat att ta i saken. Där gled det. Ett undantag för få blev regel för alla. Än idag är det så att om en brukare inte vill använda lift, så är alternativet oftast att assistenten som påtalar arbetsmiljöproblemet får sluta…

Samma med anställningar. Avskedanden på ”stubb” med NOLL uppsägningstid, även utan giltiga skäl, godkändes som ”undantag”. Det blev sen regel och det blev upp till arbetsgivarnas och brukarnas godtycke om de anställda skulle få denna ”rätt” till uppsägningstid o giltiga skäl. Idag har personliga assistenter oftast 14 dagars uppsägningstid, men askedanden på stubb sker ännu. jag hörde om en som kastades ut från en brukare som tillhör STIL förra veckan utan annat skäl än att ”chefen”, dvs brukaren sa, ”du är ful”.  I vilken annan bransch hittar man detta?

Jag skulle kunna hålla på i all evighet och berätta vad bristfälliga regler och ramar och undantag lett till i min bransch, och vilka glidningar jag sett där. Men ska inte trötta ut er.

Det finns inga fina rapporter att hänvisa till eftersom ingen, inte ens Kommunal, visat intresse för att förbättra arbetsvillkoren för assistenter. Men läs gärna på Personligassistent.com och läs de drabbades egna berättelser.

Jag har sett samma glidningar i andra branscher. Försäljningsbranschen och städbranschen t.ex.

Finns det något som tyder på att man skulle kunna undvika samma sorts glidning för löner, om man inte redan från början lagstiftar för att undvika detta? Nej, det finns inte.

Snälla ni som vill sänka ingångslönerna. Prata med folk i låglönebranscherna först. Praktisera där lite. Forska lite och försök ta reda på om glidningar förekommer. Jag lovar er, om vi sänker lönerna för s.k. ”okvalificerade” idag kommer ALLA som söker nytt jobb som assistent, oavsett erfarenhet, att få sänkt ingångslön.

Lag och regleringar är STARKA saker att ta till. Det är därför jag vill ha få lagar. Tendensen är att en reglering eller lag brukar påverka samhället mycket, oftast mer än lagstiftarna själva vill. Tänk på det, för samma sak gäller för lagar och regler om undantag så att ”ingångslönerna” kan sänkas.

%d bloggare gillar detta: