Senaste nytt

Några ord om sänkta ingångslöner

Som liberal är jag för sänkta ingångslöner för att skapa en arbetsmarknad för lågkvalificerad och oerfaren arbetskraft. Det skulle skapa jobb för ungdomar och invandrare så det tror jag på. Men, på ett villkor… Att man kan komma på sätt att undvika löneglidning för ALLA som jobbar i branschen.

Få av de som är för sänkta ingångslöner har någon som helst erfarenhet av hur låglönebranscher funkar. Till och med få opponenter till det vet det.

Du känner igen en okunnig person på om han eller hon menar att INGEN som helst risk finns att alla löner i yrket sänks.

Jag är personlig assistent (bland annat). En högbetald och högkvalificerad sådan, men likväl jobbar jag i en låglöne, lågprestige och lågkvalificerad bransch.

Det jag sett konstant i den branschen, från 1994 då yrket skapades är hur man skapat lagliga ramverk som tillåtit ”undantag” för vissa i branschen, och hur detta spridit sig till alla i branschen, utan undantag.

1994 förhandlade Kommunal och arbetsgivarparterna, regeringen och en del andra fram undantag i vissa områden för just personliga assistenter. Assistans blev ett område som föll mellan lagens stolar. (Om ni undrar varför det är svinn och korruption i branschen är svaret att hela branschen från början blev ett område som delvis låg utanför lagen.)

Ett undantag var arbetsmiljö. Samma arbetsmiljöregler som gällde för resten av Sverige skulle inte gälla för assistenter. Det har blivit bättre på sista tiden, tack vare Arbetsmiljöverket, inte tack vara Kommunal eftersom de vägrat att ta i saken. Där gled det. Ett undantag för få blev regel för alla. Än idag är det så att om en brukare inte vill använda lift, så är alternativet oftast att assistenten som påtalar arbetsmiljöproblemet får sluta…

Samma med anställningar. Avskedanden på ”stubb” med NOLL uppsägningstid, även utan giltiga skäl, godkändes som ”undantag”. Det blev sen regel och det blev upp till arbetsgivarnas och brukarnas godtycke om de anställda skulle få denna ”rätt” till uppsägningstid o giltiga skäl. Idag har personliga assistenter oftast 14 dagars uppsägningstid, men askedanden på stubb sker ännu. jag hörde om en som kastades ut från en brukare som tillhör STIL förra veckan utan annat skäl än att ”chefen”, dvs brukaren sa, ”du är ful”.  I vilken annan bransch hittar man detta?

Jag skulle kunna hålla på i all evighet och berätta vad bristfälliga regler och ramar och undantag lett till i min bransch, och vilka glidningar jag sett där. Men ska inte trötta ut er.

Det finns inga fina rapporter att hänvisa till eftersom ingen, inte ens Kommunal, visat intresse för att förbättra arbetsvillkoren för assistenter. Men läs gärna på Personligassistent.com och läs de drabbades egna berättelser.

Jag har sett samma glidningar i andra branscher. Försäljningsbranschen och städbranschen t.ex.

Finns det något som tyder på att man skulle kunna undvika samma sorts glidning för löner, om man inte redan från början lagstiftar för att undvika detta? Nej, det finns inte.

Snälla ni som vill sänka ingångslönerna. Prata med folk i låglönebranscherna först. Praktisera där lite. Forska lite och försök ta reda på om glidningar förekommer. Jag lovar er, om vi sänker lönerna för s.k. ”okvalificerade” idag kommer ALLA som söker nytt jobb som assistent, oavsett erfarenhet, att få sänkt ingångslön.

Lag och regleringar är STARKA saker att ta till. Det är därför jag vill ha få lagar. Tendensen är att en reglering eller lag brukar påverka samhället mycket, oftast mer än lagstiftarna själva vill. Tänk på det, för samma sak gäller för lagar och regler om undantag så att ”ingångslönerna” kan sänkas.

 • Hej,
  Intressant betrakelse ur din situation som personlig assistent.

  Kopplat till ingångslöner vill jag tipsa om två artiklar på Ekonomifakta som berör samma ämne fast ur ett vetenskapligt perspektiv.

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2007/April/Fa-fastnar-med-en-lag-lon/
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2006/September/Hoga-minimiloner-bidrar-till-utanforskap/

 • Micke

  Dom som ytterst driver iden om att sänka kostnader för företag är med få undantag äldre människor och med självklarhet tar dom från andra för att själva slippa ta ansvar.

 • Micke

  Sänk lönerna för folk som tjänar mer än 35 000 i månaden med så får företagen mer pengar att nyanställa.

  Det är viktigt för Sverige att alla tar ansvar.

  • Per Pettersson

   Så länge vi inte lagstiftar om lönebildningen eller på annat sätt använder statliga tvångsmedel för att påverka lönerna, så är jag öppen för alla sätt marknaden känner för att ta sitt ansvar.

 • Micke

  Det tror jag säkert men både du och jag vet att inga aktörer kommer att kräva att några andra än dom som tjänar sämst ska ta detta ansvar vilket inte ur något perspektiv är frihetligt.

 • Jag är inte helt enig med dig Tomas.

  Det sägs ju att om man tar bort en del i strukturen så förändras hela strukturen. Har du fyra punkter som bildar en fyrkant, men tar bort en punkt så får du en trekant. Tar du bort ytterligare en punkt så får du en rät linje. Givetvis råder det omvända om vi lägger till punkter. Detta är en dimension som visar att nya lagar kan förvärra situationen, precis det du talar om. En annan aspekt är att om du har tre punkter som bildar en trekant och lägger till en punkt så måste det inte bli en fyrkant, utan en kon. Alltså kan den nya lagen förstärka istället för att försvaga. En tredje variant är att om du har två punkter så måste det inte vara en rät linje, utan en tvådimensionell fyrkant som ses upp ifrån. Den sista varianten är alltså inte synlig utan förutsätter att något kan vara på ett sätt även om det inte konkret visar sig. Då kan man ju också säga att dessa två punkter istället är en tvådimensionell trekant sett upp ifrån eller varför inte en åttahörning osv. Vi talar alltså om föreställningar som vi egentligen inte har något stöd för. I regel påtvingas föreställningar. Det är detta som råder inom personlig assistans.

  Inom personlig assistans råder en hopplöst stor mängd föreställningar om hur helheten ska vara som i sin tur lett till att branschen bygger på att den med mest makt också givetvis har mest rätt. Makt som fenomen kan karaktäriseras bland annat genom att den som har makt aldrig behöver förklara sig eller inte behöva beakta konsekvenser osv. En assistansanvändare kan sparka sin assistent helt utan grund och inte behöva förklara sitt agerande. Samma sak gäller för anordnaren/arbetsgivaren. Denna typ av maktförhållande råder även mellan kommun och assistansanvändare. Kommunen har flera direktiv som inte är förenlig med Lss-lagen, vilket kan förpesta tillvaron för assistansanvändaren och till exempel ge assistenten sådan makt som assistenten inte borde ha. Nu på senare år har särskilt försäkringskassan sysslat med maktutövning genom att sänka antalet assistanstimmar rejält och göra oförsvarliga hembesök, kontrollera i stort sett allt osv. Detta oftast utan någon som helst grund. Man gör det bara för att man kan: man visar sin makt helt enkelt.

  Jag menar att det inom assistans är uppenbart att det råder brist på lagar och regler. Trots det är jag enig med dig att det finns en risk med att tillföra nya regler och lagar om man bara gör det för sakens skull, utan att tänka efter. En ny lag ska stärka, inte krångla till det eller förändra saker och ting till oigenkännlighet. Gör man istället saker med eftertanke går det att ändra på dem. Jag själv är inte emot lägre lägstalöner, men inte heller någon förespråkare. Saken är den att jag inte tycker att lägre lägsta löner på något sätt är det som bör prioriteras inom personlig assistans. En företagare inom assistans tjänar pengar efter hur många kunder det finns, inte lönerna i sig.

%d bloggare gillar detta: