Senaste nytt

Humanismen värnar människor – oavsett tro

Frihetssmedjan har öppnat upp för debatt om ”religion och humanism i ett liberalt samhälle”. Idag skriver Jessica Schedvin, förbundsordförande för Unga Humanister och skribent på Frihetssmedjan om varför hon är humanist och var fokus bör ligga i debatten. Jessica menar att vi inte främst behöver prata religionskritik i Sverige idag, utan fokus bör ligga på de positiva värdena i humanismen. 

Under de sex år som jag har varit aktiv inom humaniströrelsen har jag aldrig sett en liknande debatt som den som sker i medierna nu: Humanismen förs fram som en positiv kraft för förändring, där inte bara vetenskapens förtjänster lyfts fram utan också de mänskliga värdena och den humanistiska etiken förs fram tydligare än tidigare. Det är bra. Och alldeles nödvändigt för att den humanistiska rörelsen ska kunna fortsätta att växa i Sverige, såväl som i andra länder. 

Sverige är ett av världens mest sekulära länder; gudar spelar inte längre så stor roll i vare sig lagstiftning eller människors liv i vårt land. Att Sverige har kommit långt relativt sett, innebär inte att humaniströrelsen inte längre behövs. Tvärtom. Det innebär dock att humaniströrelsen måste skärpa sitt fokus på att lyfta fram den humanistiska etiken: Öppenheten, demokratin och värnandet av mänskliga rättigheter. Kyrka och stat är redan separerade och håller distans till varandra, med vissa undantag, men överlag är vi sekulariserade. Religionsfriheten garanterar människor att tro på vilka övernaturliga väsen som helst med religiösa förtecken. Jag gör inte det eftersom jag inte funnit några goda skäl för att sådana väsen existerar. Men får jag en dag hållbara bevis för det, så kommer jag naturligtvis att ändra inställning. Men kort sagt: Gudarnas icke-existens är för mig närmast en icke-fråga i den svenska debatten. Jag tror att vi idag har kommit en bra bit längre än så. 

Unga människor som kommer till Unga Humanister kommer inte till oss för att de är icke-troende. De kommer inte heller för att de är troende och övertygade om att de bär på den enda Sanningen. De är livsbejakande; nyfikna, intresserade av filosofi, av universum, av mänsklig etik, av mänskliga framsteg. De är intresserade av allt det spännande som världen innehåller; och de vill bygga en ny värld, med mänskligheten som bas. Min generation har inte vuxit upp med religionen på samma sätt som exempelvis fyrtiotalisterna har gjort, och det är just där jag ser en positiv förändring inom humaniströrelsen i Sverige. Vi är mitt i en förändringsprocess och det är coolt att se.

Religionskritik är inte det primära i Sverige idag. Jag vill därför lyfta frågor som antirasism, en kunskapsbaserad skola och skepticism istället. Här har humanismen något att ge; med sitt starka fokus på människans förnuft, vetenskap och medmänsklighet kan en ny dimension föras in i debatten och lyfta den till att handla om hur vi humanister vill förändra samhället till något mänskligare och något större.

Det här handlar också om att förändra retoriken och att få människor (och även förstås media) att  förstå humanismens uppdrag i stort. Hur gör vi då för att förändra detta? Enklast kan det förstås ske genom att prata humanism och det positiva den för med sig i samhället. Humanisterna och Unga Humanister måste visa att vi hänger med i samhället. Vi måste våga sticka ut hakan och berätta vår berättelse om hur vi vill att samhället ska se ut, vad som är bra och vad som vi vill förändra. Visioner är av godo!

Ett exempel på det är det som Humanisternas vice ordförande Per Dannefjord gör i denna artikel på Frihetssmedjan: Respektfullt presenteras humanism och bredden i begreppet.

Jag tror att det finns en enorm potential för humanism i Sverige. Att Humanisterna och Unga Humanister tillsammans bara har cirka 6000 medlemmar är egentligen helt obegripligt. I Norge har humanisterna över 70 000 medlemmar och den potentialen finns förstås här i Sverige också. Det finns mer att göra och det finns fler debatter att gå in i; men ett fokus på positiv humanism, öppenhet och respekt för den enskilde individen ska alltid prägla debatten.

Jessica Schedvin

Förbundsordförande Unga Humanister

 

Här kan du läsa tidigare inlägg av Markus Kylberg, Torbjörn Jelerupoch Absolute Banana.

jessica [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: