Senaste nytt

Det där om brottslighet, statistik och invandring

Jag ska visa en tabell för er. Det är en tabell som hämtats från BRÅ 2005 som visar misstankar om brottslighet fördelat på ursprungsland. Hur ni reagerar på det som står där säger mycket om er som person, oavsett var ni kommer ifrån och vilken ideologi ni har.  Det säger mycket om er empatiska förmåga. Det säger enormt mycket om er människosyn.

Det är statistik som visar problemen i svensk integrationspolitik idag. Det rör den s.k. överrepresentation som finns för invandrare i brottslighetsstatistiken. Statistiken rör ”misstanke om brott”, dvs anmälan för brott.

Om jag känner debatten rätt börjar en del av er tänka tankar om att stoppa invandringen, om ”kriminella kulturer” och sånt. Så använder Sverigedemokraterna statistiken. Hos en del andra av er dyker en inre censurmyndighet upp som stället frågan varför jag publicerar detta, att det är rasism att prata om sånt här och mina motiv kanske till och med ifrågasätts. Jo, jag har mött många som anser att om man publicerar detta bör man löpa gatlopp offentligt som förrädare och rasist, oavsett varför man skriver om det.

Men vad ser du?

Jag ser tragedi och mänskligt lidande som vi inte ska blunda för. Jag ser ett problem som vi måste diskutera och hitta lösning för. Jag är glad att statistiken finns, för då kan vi sätta in insatser och minska det mänskliga lidandet. Och jag är förbannad att år efter år går utan att vi diskuterar detta på allvar och tar fram nya lösningar.

Man måste ha ett hjärta av sten om man ser statistiken ovan och inte är glad att man fått veta detta så att man kan börja gör något åt problemet.

Sen är statistiken bristfällig. Hade statistik funnits på brottsoffer och urprungsland hade liknande överrepresentation funnits bland invandrare. Där vet vi för lite och kan bara gissa, statistiken saknas. Dessutom finns säkert en stor dos institutionell rasism, men det kan vi inte heller bevisa, eftersom det saknas uppgifter om domar som vi behöver för att kunna bedöma det.

Men hade det varit bättre att statistiken inte funnits, att vi aldrig känt till uppgifterna ovan? Det finns stora skillnader mellan grupper och insatserna måste göras lite olika beroende på ursprungsland.

Det är som med uppgifterna om olyckor i trafiken. Ibland behöver vi människor detaljerad statistik för att kunna sätta in insatser.

Bilägare under 25 år drabbas tre ggr oftare av olyckor i trafiken än de över 25 och unga män drabbas mycket mer än unga kvinnor. Varför behöver vi den statistiken? För att diskriminera män? Nej, för att sätta in insatserna rätt. Genom att vi vet hur problembilden ser ut kan vi fokusera på ungdomen, att få dem att köra säkrare.

Vad beror överrepresentationen bland invandrare på?

Det jag ser direkt är att man brottsligheten står i direkt proportion till fyra andra faktorer: nämligen språkkunskap, utbildning och fattigdom och segregering. Socioekonomiska faktorer. genom att vi vet vilka grupper som hamnar i problem kan vi hjälpa dem att lösa problemen. Det är det stattsitik är till för.

Dessutom finns skillnader som beror på vilka lagar och regler och kulturella mönster folk följt i ursprungslandet. Invandrare från USA är överrepresenterade i statistiken för barnaga till exempel (Det framgår inte av tabellen, men som vän med en person som hjälper amerikaner juridiskt vet jag detta.) Skälet till det är kulturell och att lagen är annorlunda i USA. Dessa skillnader är viktiga att uppmärksamma men mindre viktiga än de socioekonomiska skillnaderna.

Som den anti-sverigedemokratiska sidan Sverigedemokraterna.de skrev 2010:

Faktum är att just socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå är kända riskfaktorer för kriminalitet. I Brås skrift ovan så konstaterar man också att det är ”mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det”.

Brå förklarar överrepresentationen i brottsligheten bland invandrare genom följande tre faktorer:

 • Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land.
 • Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare.
 • Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister.

De segregerade bostadsområdena är ett politiskt misslyckande för de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som beslutat om miljonprogramoch illa fungerande integration. Ni kommer väl ihåg We Shall Overcome? Det är ur missnöjet med politikernas felaktiga beslut som Sverigedemokraterna försöker plocka billiga poänger genom att peka ut gruppen ”invandrare” som syndabockar.

Ursäkta att jag generaliserar nu, det är jag egentligen mot, men nu gör jag det: Det tycks som om det bara finns två sätt att se på denna statistik i debatten. Antingen som Sverigedemokraterna, och då använder man uppgifterna för att demonisera invandrarer, eller som en del antirasister som ser uppgifterna men genast tänker, ”tyst, för fan, om vi pratar om detta sprider vi rasism, detta är tabu, tabu, tabu…”

Ursäkta men, ser ni inte hur lika ni tänker?

Jag vill ha mer statistik, inte mindre. Jag vill veta mer. Jag vill veta vad problemen är exakt och börja LÖSA problemen. Dessutom vill jag att politikerna börjar GÖRA något, börjar ta fram nya ideer och lösningar. Politikerna har känt till att invandrare hamnar i utanförskap och arbetslöshet länge nu, decennium efter decennium går utan att några större förändringar sker. Det är ovärdigt och omänskligt och det är ett stort slöseri med resurser, med mänskliga resurser.

Och som jag ofta försökt visa är mönstret för invandring och brottslighet olika i olika delat av världen. I USA är brottsligheten extremt låg bland invandrare, MYCKET lägre än bland inrikes födda, alltså motsatt situation som vår. Liknande mönster finns från Kanada och Australien. Det om något visar att det är POLITIKEN som är avgörande. Så som politiken är, så ser situationen ut för folk som invandrar.

Och för er som generaliserar och tänker sverigedemokratiskt. Att 5% av Sveriges befolkning misstänkts för brott betyder att 95% inte gjort det. Att 12% av invandrare misstänkts för brott betyder att 88% inte gjort det! Dessutom säger det inget om VARFÖR detta skett.

(Läs mer i det ”integrationsprojekt” jag drog igång på min blogg 2010. Samt Frihetssmedjan: ökar våldet i samhället? Läs dessutom BRÅ rapporten här, och vad advokatsamfundet skrivit här.)

PS

För er som undrar… På 30-talet var skilsmässobarn ur den relativt fattiga arbetarrörelsen överrepresenterade i brottstatistiken. Den tidens Sverigedemokrater försökte säga att problemet var skilsmässorna. Det var inte det, utan de socioekonomiska förhållandena.

Runt 1912 var också ”arbetarklassen” överrepresenterad. Speciellt då i storstäderna och i synnerhet ”invandrare” från landsbygden. I synnerhet från Norrland och Skåne.

 • frihetssmedjan

  lycka till att försöka ändra på världens olika kulturer. vi har försökt i några decennier och det ser likadant ut i hela EU. Dags för förändring, dags för SD att få mer makt!

 • Micke

  Inga är så överrepresenterade när det gäller politiska mord som svenska högerextremister vars ideologiska fundament i princip bara är hat mot muslimer och i förlängningen skapandet av en totalitär monokultur

  Det är obegripligt att inte detta tydliggörs.

  • Göran Lundbom

   Inte fgör att jag gillar vare sig höger- eller vänsterextremister. Men ”Micke”, det förekommer minst lika mycket mord, våld och skadegörelse från vänsterextremistisk sida.
   Men det är klart, du är ju bara en ”one-trick-pony”, så det är klart att du ska tjata om detta ditt mantra…

 • Göran Lundbom

  Men inte kan ens Torbjörn Jerlerup ursäkta dessa siffror med ”socioekonomsika” faktorer? Ska det vara rätt sätt att tacka för sig, om man lyckats få en fristad i Sverige? Att begå brott? Nej, för det finns inga ursäkter!

  Torbjörn Jerlerup, Sveriges första manliga ”batikhäxa”?

 • Sven Larsson

  Sverigedemokraterna är inga ”högerextremister”. Vi förespråkar en mer restriktiv och ansvarsfull invandringspolitik. Det gamla synsättet att se alla invandrare som kulturberikare och ”samhällsbärande” i sann liberal anda är i mångt och mycket ett luftslott, en hägring som tobbeponken drömmer.

  Varför är han då så enkelspårig och vägrar inse att kritiken mot massinvandringen är riktad mot beslutsfattarna för deras havererade politik?
  Tobbepojken tillhör/tillhörde låtsaspartiet Liberaldemokraterna. De vill ha fritt knark och tillåta barnpornografi. Vad är det egentligen för människosyn den personen sprider?

 • Micke

  Sverigedemokraterna är i princip ett nazistiskt parto’i som bytt samlande hatfokus på judar mot fokus på muslimer och målet är tydligt att skapa en MONOKULTUR baserad på den föreställningsvärld man lever i om VAD svensk kultur är.

  • Daniel

   Vanföreställningar blir inte mer sanna för att man upprepar dem…

 • Micke

  Men ”Micke”, det förekommer minst lika mycket mord, våld och skadegörelse från vänsterextremistisk sida.”

  Uppåt 20-25 rent politiska mord har utförts av högerextremister i Sverige sedan 80 talet.

  • Göran Lundbom

   Antalet är för det första kraftigt överdrivet och för det andra räknar du även med ”hatbrott” av bl a homosexart. Dessa är givetvis också hemska och oacceptabla, men det kan inte anses vara ”högerextremistiskt”.
   Så jag vidhåller: Mord, våld och skadegörelse är tyvärr minst lika vanligt från vänstertextremistiskt håll. Med bl a AFA i spetsen, dessa fascister som märkligt nog kallar sig ”antifascister”!

 • Micke

  ”Varför är han då så enkelspårig och vägrar inse att kritiken mot massinvandringen är riktad mot beslutsfattarna för deras havererade politik”

  Därför att ni liksom Breivik baserar allt ni säger på en sinnesrubbad lögn om existensen av en singularitet som heter PK och denne Pk´s plan att låta ”muslimerna” knulla era döttrar tills den nordiska folkstammen är utplånad.

  Kanske därför?

 • Daniel

  Vill också ha mer statistik. Och sedan inte dölja resultatet utan diskutera varför det kan se ut som det ser ut.
  Om det är så att personer från nordafrika och mellanöstern är överrepresenterade när det gäller registrering av brott så får man se på vilka omständigheter dessa lever under. Samt varför t.ex. östasiater som lever under liknande omständigheter i det närmaste är underrepresenterade. Vilka faktorer håller östasiaterna tillbaka från brottslighet?

  Torbjörn, du kan läsa igenom den tidigare rapporten, Invandrares och invandrares barns brottlighet från 1996, där författaren kommer till slutsatsen att socioekonomiska omständigheter spelar en mindre roll än vad som påstås allmänt. Detta eftersom överrepresentationen av vissa nationaliteter är konstant oavsett vilken socioekonomisk klass dessa tillhör.

  http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/

  Vill gärna se källor till dina påståenden om att situationen är den omvända i USA, Kanada och Australien. Då kan det vara som jag misstänker: bidragsberoendet som invandrare från fattiga länder ofta hamnar i, tillsammans med den stora segregationen, skapar ”parallella samhällen” i det att dessa människor inte känner sig som en del av det svenska samhället och ofta kan känna avsmak för det.

 • ED

  Vi skulle behöva mer invandring, mer frihet, mindre fientlighet och förutfattade meningar. Jag har finskt påbrå – är dock född i Sverige – men i vardagen tänker jag inte alls på det och de flesta som inte känner mig väl, tror att jag är helsvensk. Jag har under min livstid mött så mycket fördomar mot finländare, fördomar som inte alls stämmer på t ex mina föräldrar som är födda och uppvuxna i Finland. Jag har som liten sett hur min mamma har fått glåpord slängda efter sig, hur mina äldsta syskon som är födda i Finland och jag själv i viss mån blivit mobbade på grund av vårt ursprung, detta enbart för att vi är finska. Jag har under vuxen ålder flytta runt en hel del i Sverige och också bott en kortare period utomlands på grund av jobb och jag har konstaterat att det inte finns något tråkigare än att bo i ett litet samhälle, där många är släkt med varandra och alla känner alla, där nykomlingar möts med misstänksamhet. För dem som då har ett utpräglat utseende och namn som avslöjar att de kommer från ett annat land får det inte lätt. Numera bor jag i en större stad och jag skulle inte längre kunna tänka mig något annat, för där finns det en helt annan mångkultur, på flera olika plan, människor är vänligare, öppnare, det finns mer att göra, fler jobb, kanske lite tuffare på gott och ont, men fördelarna uppväger nackdelarna. Småstadsmentaliteten kan jag leva utan. Jag är för mer invandring, men de invandrade skall få en rättvis chans att komma in i samhället, idag fungerar det dåligt och många far illa, särskilt när de kommer in som flyktingar och genast hamnar i klorna på myndigheter. Det finns gott om plats i Sverige och svenskarna behöver vidga sina vyer och lägga ner sina förutfattade meningar. Det betyder inte att jag gillar alla ‘utlänningar’ lika lite som jag gillar alla svenskar, jag gillar dem som är schyssta, oavsett var de kommer ifrån eller hur de ser ut, så enkelt är det…

  • Mar

   Jag undrar vad du grundar detta på. Vad exakt är det invandringen behövs till? Vi har hög arbetslöshet och bland vissa MENAlandsinvandrare ligger den på ca 35%. Hur påveras de av att få mer konkurrens?

   Jobben finns inte och utan dem finns det inga åtgärdsprogram i världen som kan hjälpa.

   Dina personliga erfarenheter delar jag, men den rasism vi utsatts för är helt irrelevant för denna debatt.

   Du kan omöjligt vara för ökad invandring och samtidigt önska att de ska få en bättre chans, dom motsäger varandra. Ju fler MENAlansinvandrare som kommer hit desto tuffare blir det för de som redan är här. 3% av BNP går idag till att betala för invandringen och det är inte hållbart i längden. Vi har inga planer för dem som kommer hit utan dumpar den bara ner i ett trasigt maskineri.

   Att du gillar utlänningar har inget att göra med hur den socioekonomiska samt arbetsmarknadspolitiska situationen i Sverige ser ut för invandrare.

   Allt du presenterar här är osakliga känsloargument och inte ett uns fakta.

 • ebelle

  Det är sådana här inlägg som får mig att tro på framtiden igen. Det är så fruktansvärt viktigt att man tänker och frågar sig VARFÖR saker är som dem är, att på riktigt söka efter dem rätta svaren.

%d bloggare gillar detta: