Senaste nytt

Det där om brottslighet, statistik och invandring

Jag ska visa en tabell för er. Det är en tabell som hämtats från BRÅ 2005 som visar misstankar om brottslighet fördelat på ursprungsland. Hur ni reagerar på det som står där säger mycket om er som person, oavsett var ni kommer ifrån och vilken ideologi ni har.  Det säger mycket om er empatiska förmåga. Det säger enormt mycket om er människosyn.

Det är statistik som visar problemen i svensk integrationspolitik idag. Det rör den s.k. överrepresentation som finns för invandrare i brottslighetsstatistiken. Statistiken rör ”misstanke om brott”, dvs anmälan för brott.

Om jag känner debatten rätt börjar en del av er tänka tankar om att stoppa invandringen, om ”kriminella kulturer” och sånt. Så använder Sverigedemokraterna statistiken. Hos en del andra av er dyker en inre censurmyndighet upp som stället frågan varför jag publicerar detta, att det är rasism att prata om sånt här och mina motiv kanske till och med ifrågasätts. Jo, jag har mött många som anser att om man publicerar detta bör man löpa gatlopp offentligt som förrädare och rasist, oavsett varför man skriver om det.

Men vad ser du?

Jag ser tragedi och mänskligt lidande som vi inte ska blunda för. Jag ser ett problem som vi måste diskutera och hitta lösning för. Jag är glad att statistiken finns, för då kan vi sätta in insatser och minska det mänskliga lidandet. Och jag är förbannad att år efter år går utan att vi diskuterar detta på allvar och tar fram nya lösningar.

Man måste ha ett hjärta av sten om man ser statistiken ovan och inte är glad att man fått veta detta så att man kan börja gör något åt problemet.

Sen är statistiken bristfällig. Hade statistik funnits på brottsoffer och urprungsland hade liknande överrepresentation funnits bland invandrare. Där vet vi för lite och kan bara gissa, statistiken saknas. Dessutom finns säkert en stor dos institutionell rasism, men det kan vi inte heller bevisa, eftersom det saknas uppgifter om domar som vi behöver för att kunna bedöma det.

Men hade det varit bättre att statistiken inte funnits, att vi aldrig känt till uppgifterna ovan? Det finns stora skillnader mellan grupper och insatserna måste göras lite olika beroende på ursprungsland.

Det är som med uppgifterna om olyckor i trafiken. Ibland behöver vi människor detaljerad statistik för att kunna sätta in insatser.

Bilägare under 25 år drabbas tre ggr oftare av olyckor i trafiken än de över 25 och unga män drabbas mycket mer än unga kvinnor. Varför behöver vi den statistiken? För att diskriminera män? Nej, för att sätta in insatserna rätt. Genom att vi vet hur problembilden ser ut kan vi fokusera på ungdomen, att få dem att köra säkrare.

Vad beror överrepresentationen bland invandrare på?

Det jag ser direkt är att man brottsligheten står i direkt proportion till fyra andra faktorer: nämligen språkkunskap, utbildning och fattigdom och segregering. Socioekonomiska faktorer. genom att vi vet vilka grupper som hamnar i problem kan vi hjälpa dem att lösa problemen. Det är det stattsitik är till för.

Dessutom finns skillnader som beror på vilka lagar och regler och kulturella mönster folk följt i ursprungslandet. Invandrare från USA är överrepresenterade i statistiken för barnaga till exempel (Det framgår inte av tabellen, men som vän med en person som hjälper amerikaner juridiskt vet jag detta.) Skälet till det är kulturell och att lagen är annorlunda i USA. Dessa skillnader är viktiga att uppmärksamma men mindre viktiga än de socioekonomiska skillnaderna.

Som den anti-sverigedemokratiska sidan Sverigedemokraterna.de skrev 2010:

Faktum är att just socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå är kända riskfaktorer för kriminalitet. I Brås skrift ovan så konstaterar man också att det är ”mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det”.

Brå förklarar överrepresentationen i brottsligheten bland invandrare genom följande tre faktorer:

  • Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land.
  • Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare.
  • Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister.

De segregerade bostadsområdena är ett politiskt misslyckande för de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som beslutat om miljonprogramoch illa fungerande integration. Ni kommer väl ihåg We Shall Overcome? Det är ur missnöjet med politikernas felaktiga beslut som Sverigedemokraterna försöker plocka billiga poänger genom att peka ut gruppen ”invandrare” som syndabockar.

Ursäkta att jag generaliserar nu, det är jag egentligen mot, men nu gör jag det: Det tycks som om det bara finns två sätt att se på denna statistik i debatten. Antingen som Sverigedemokraterna, och då använder man uppgifterna för att demonisera invandrarer, eller som en del antirasister som ser uppgifterna men genast tänker, ”tyst, för fan, om vi pratar om detta sprider vi rasism, detta är tabu, tabu, tabu…”

Ursäkta men, ser ni inte hur lika ni tänker?

Jag vill ha mer statistik, inte mindre. Jag vill veta mer. Jag vill veta vad problemen är exakt och börja LÖSA problemen. Dessutom vill jag att politikerna börjar GÖRA något, börjar ta fram nya ideer och lösningar. Politikerna har känt till att invandrare hamnar i utanförskap och arbetslöshet länge nu, decennium efter decennium går utan att några större förändringar sker. Det är ovärdigt och omänskligt och det är ett stort slöseri med resurser, med mänskliga resurser.

Och som jag ofta försökt visa är mönstret för invandring och brottslighet olika i olika delat av världen. I USA är brottsligheten extremt låg bland invandrare, MYCKET lägre än bland inrikes födda, alltså motsatt situation som vår. Liknande mönster finns från Kanada och Australien. Det om något visar att det är POLITIKEN som är avgörande. Så som politiken är, så ser situationen ut för folk som invandrar.

Och för er som generaliserar och tänker sverigedemokratiskt. Att 5% av Sveriges befolkning misstänkts för brott betyder att 95% inte gjort det. Att 12% av invandrare misstänkts för brott betyder att 88% inte gjort det! Dessutom säger det inget om VARFÖR detta skett.

(Läs mer i det ”integrationsprojekt” jag drog igång på min blogg 2010. Samt Frihetssmedjan: ökar våldet i samhället? Läs dessutom BRÅ rapporten här, och vad advokatsamfundet skrivit här.)

PS

För er som undrar… På 30-talet var skilsmässobarn ur den relativt fattiga arbetarrörelsen överrepresenterade i brottstatistiken. Den tidens Sverigedemokrater försökte säga att problemet var skilsmässorna. Det var inte det, utan de socioekonomiska förhållandena.

Runt 1912 var också ”arbetarklassen” överrepresenterad. Speciellt då i storstäderna och i synnerhet ”invandrare” från landsbygden. I synnerhet från Norrland och Skåne.

%d bloggare gillar detta: