Senaste nytt

Det är rätt att sträva efter ett religionsfritt samhälle

Frihetssmedjan öppnar upp för debatt om ”religion och humanism i ett liberalt samhälle”. Markus Kylberg argumenterar för värdet i ett samhälle utan religion: ”Folk har rätt att tro på vad som helst, men betyder det att felaktiga trosuppfattningar är oproblematiska och något som vi helt ska låta vara?” undrar han.

Låt oss säga att SCB kommer ut med en ny undersökning som visar att 90 procent av befolkningen tror på snömonster. Detta skulle (förhoppningsvis) de flesta av de som läser detta tycka var helt sjukt, någonstans måste någonting gått snett. Hur kan så många svenskar vara så vilse i pannkakan att de tror på snömonster? Trots detta är det få som ser något problem med att människor tror på gud. Jag tycker att det är precis lika problematiskt.

Vad vi tror på och hur vi uppfattar verkligheten påverkar vilka val vi gör, det är grunden till mycket av vårt beteende. Tror man att världen ser ut eller fungerar på ett annat sätt än den egentligen gör kan det uppstå problem när vi agerar baserat på vår uppfattning om verkligheten. Därför är det väldigt viktigt att vi gör vårt bästa för att så många som möjligt ska ha en så korrekt uppfattning av verkligheten som möjligt. Om folk plötsligt slutar tro på tyngdkraften kan det bli problematiskt när kroppar börjar falla från hustak.

När jag kritiserar religiositet blir många upprörda och säger att folk har rätt att tro på vad de vill. Jag vill göra det väldigt tydligt att jag aldrig förespråkat någon typ av förbud mot religiös tro. Det var inte jag som gick med Nordkoreaflaggan i första majtåget häromdagen. Folk har rätt att tro på vad som helst, hur illa deras tro än stämmer överens med verkligheten. Men betyder det att felaktiga trosuppfattningar är oproblematiska och något som vi helt ska låta vara?

Ett samhälle där så många som möjligt har en så korrekt uppfattning av verkligheten som möjligt är eftersträvansvärt. Men bara för att jag vill sträva mot ett samhälle där färre tror på gud betyder det inte att jag vill punktmarkera religion. Jag tycker inte att vi ska föra någon sorts propagandakampanj mot religion. Däremot ska vi starkt uppmuntra kritiskt tänkande och skepticism och, för att citera Thomas Jefferson, bygga ”en vägg av separation mellan kyrka och stat”.

Sveriges grundlag är långt ifrån sekulär. Kungen måste bekänna sig till kristendomen, religiösa samfund får statliga pengar som sekulära organisationer som Humanisterna inte har rätt till. Staten samlar även in Svenska Kyrkans medlemsavgifter via skattesedeln, en tjänst de får gratis, men som kostar för andra samfund. Att ta några stora kliv framåt i samhällsutvecklingen och strikt skilja mellan det offentliga och det religiösa skulle sända ut signaler om att religiositet är en privatsak. Religionsfrihet innebär också frihet från religion.

Som liberal önskar jag se ett samhälle där alla irrationella föreställningar behandlas lika. Jag önskar se ett samhälle där man uppmuntrar människor att tänka kritiskt, och att bara acceptera de påståenden som det finns goda skäl att hålla för sanna. Ett samhälle där färre tror på gud är ett modernare samhälle, ett samhälle där man släppt medeltida föreställningar och accepterat att människor och samhällen utvecklas.

%d bloggare gillar detta: