Senaste nytt

Skakiga beräkningar i regeringens bostadsförslag

Hur under byggnation. Foto: http://www.flickr.com/photos/concrete_forms/

BOSTÄDER Regeringen föreslår ett antal åtgärder för att skapa fler bostäder. Ett av dem är reformer för att underlätta andrahandsuthyrning. De bakomliggande beräkningarna för hur många nya lägenheter detta ska ge är dock allt annat än byggda på stadig grund.

Hur under byggnation. Foto: http://www.flickr.com/photos/concrete_forms/Idag presenterade regeringen sina förslag på reformer för att komma till rätta med bostadsbristen. Förenklade regler för andrahandsuthyrning, sänkt fastighetsavgift och en mängd andra förslag ska skapa en mindre dysfunktionell bostadsmarknad och öka antalet tillgängliga bostäder.

I sina beräkningar för hur en reformerad andrahandsuthyrning skulle kunna hjälpa, hänvisar regeringen till en utredning (SOU 2012:25) och beräknar genom siffror från denna utredning att åtgärderna skulle ge 20 000 nya lägenheter i landet. Det låter ju bra. Men hur är detta framräknat egentligen?

Regeringen redovisar inte beräkningarna, utan säger enbart att

Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar (SOU 2012:25) hänvisade till beräkningar om att dess förslag för ökad uthyrning av bostäder skulle medföra 40 000 nya hyreserbjudanden i riket som helhet. Givet de förslag som nu läggs fram gör regeringen sammantaget bedömningen att antalet hyrestillfällen ökar med 20 000 lägenheter, varav majoriteten i storstadsregioner och på tillväxtorter.

Vad säger då utredningen? Inte blir vi mycket klokare där heller:

Vi uppskattar grovt de ökade handläggningskostnaderna genom ett räkneexempel där vi antar att beståndet ökar med 40 000 ytterligare hyreserbjudanden. (Detta genom att utgå från Handelskammarens siffror för Stockholms län och anta att ytterligare bostäder tillkommer på andra tillväxtorter.)

En SOU som i ett grovt räkneexempel, med antaganden gjorda av Stockholms Handelskammare som grund, låter inte som en stabil bas. Vi får vända oss till Stockholms Handelskammares rapport med andra ord.

Vår SKOP-undersökning visar att det är knappt 7 procent, bland dem som inte redan hyr ut i andra hand, som har en lägenhet/villa eller del av lägenhet/villa som de skulle vilja hyra ut. Detta givet att de fick ta ut en högre hyra och inte behövde betala skatt på hyresintäkten. Det motsvarar 42 600 bostäder.

Intressant är att nära sex av tio av dessa, 24 300 bostäder, avser en hel bostad. Det är fyra gånger högre än den genomsnittliga årliga nyproduktionstakten i Stockholms län de senaste 15 åren.

Nu har vi hittat beräkningarna. De 40 000 bostäder som kan skapas genom att underlätta andrahandsuthyrning är alltså beroende av att alla som säger sig ha en lägenhet eller annan bostad som de skulle vilja hyra ut också genomför det med de föreslagna reformerna, något som inte alls är säkert. Beräkningarna bygger alltså på en SKOP-undersökning från en ett år gammal rapport. Inte en stabil grund att bygga påståendet om 20 000 nya lägenheter på.

Regeringen kommer att dra på sig mycket kritik för den här åtgärden och när grunden till deras beräkningar är så pass skakig öppnar de sig för hårda angrepp. Det är en bra liberal åtgärd att underlätta andrahandsuthyrning och låta människor på sikt faktiskt ta ut marknadsmässiga hyror för de fastigheter de för närvarande inte utnyttjar – drömmen om egnahem må vara bra men i dagsläget måste vi ta alla bostadsformer vi kan få. Det vore synd om reformen skjuts i sank av dåligt underbyggda beräkningar.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: