Senaste nytt

Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska historieskrivningen.

Ibland förstår jag mig inte på en del socialdemokrater. Idag beklagar sig Ingvar Carlsson, den förre S-statsministern, över att ekonomin avreglerats och marknadsliberaliserats. Ändå var det under hans ledning, både som vice statsminister och sen statsminister, som den svenska ekonomin marknadsliberaliserades på allvar. Tack vare honom och politiker som finansminister Kjell Olof Feldt blev vår ekonomi mer liberal.

Det var med den gamla S-rosen som symbol som Socialdemokraterna marknadsliberaliserade Sverige

Men Ingvar Carlsson har ”glömt” historien. Marknadsliberaliseringen har pågått de sista 20 åren, säger han och menar:

Nu har vi sett de förödande konsekvenserna och nu måste man skapa motvikter, regleringar och kontroller på nationell, europeisk och global nivå. Vi tappade 15–20 år därför att nyliberalismen hade sådant genomslag. Nu får vi en spännande debatt när den trängs tillbaka.

Missförstå mig inte. Jag tycker Carlsson gjorde ett bra jobb. Jag är liberal och tycker avregleringen var rätt väg att gå.

Hade jag hetat Markus Uvell och varit chef på Timbro hade jag döpt nåt pris eller marknadsliberalt stipendium efter Ingvar Carlsson för att hylla hans roll i marknadsliberaliseringen av Sverige. Han förtjänar beröm för det.

Men redan för 18 år sen, då jag var konservativ, förundrades jag av att Ingvar Carlsson öppet kunde säga att avregleringen av finansmarknaden var fel, skylla det på borgarna, och att Socialdemokrater faktiskt köpte den bluffen.

Jag har redan tidigare skrivit här på smedjan om det lustiga att Tommy Waidelich, Socialdemokraternas ekonomiska talesperson i en debatt visade sig ha ”glömt” att det var det egna partiet som avreglerade finansmarknaden. han sa så här:

Krisen… handlar om effekter av avreglerade finansmarknader… Detta är på något sätt förlängningen av nyliberalismen, med sina avregleringar, det vi bevittnade som började med Thatcher och Reagan i början av 80-talet. Nu har nyliberalismen nått vägs ände…

Vi bör komma ihåg vad som har orsakat hela problemet, nämligen de avreglerade finansmarknaderna… Vi socialdemokrater har pekat på behovet av skärpta regleringar av banker och finansinstitut. Det handlar om ökade kapitaltäckningskrav, och det handlar om bättre insyn och mer transparens i fråga om hur bankerna bokför sina tillgångar…  Nyliberalismens idéer om avreglerade marknader har nu nått vägs ände. Vi ser resultatet. Vi ser hur protesterna växer runt omkring i världen.

Emil Källström (C) svarade då:

Jag anser att Tommy Waidelich riskerar att kasta ut barnet med badvattnet när han i svepande ordalag kritiserar det han kallar för avregleringar, vilket i grunden var sunda reformer västvärlden gjorde och som Sverige genomförde under namn som Kjell-Olof Feldt och Göran Persson. Har Tommy Waidelich ringt till Göran Persson och berättat att det gamla arbetarepartiet numera tar avstånd från de reformer som fortsatte att göra Sverige rikt?

Exakt! Redan runt 1970 började nämligen den svenska avregleringen av finans- och kreditväsendet under Socialdemokraten Gunnar Strängs ledning. Då avreglerades bankernas placeringskrav (betydelsen av de s.k. likviditetskvoterna minskade). Det var sen under Ingvar Carlsson, Olof Palme och Kjell Olof Feldt som avregleringen kom igång på allvar i och med 1985 års stora avreglering av kreditväsendet.  1989 genomfördes en viktig skattereform och valutaregleringarna slopades. Göran Persson fortsatte denna politik i mångt och mycket som statsminister. T.ex. blev riksbanken självständig 1999.

Detta ska givetvis socialdemokraterna ha beröm för, avregleringen var bra.

Som sagt. Det är absurt att socialdemokrater som Ingvar Carlsson och Tommy Waidelich nu försöker skriva om historien och dessutom gnäller på nyliberalismen som om det var de borgerliga som genomförde avregleringen av finansmarknaderna.

Visst får man byta åsikt, men SÄG det då, skriv inte bara om historien.

Det passar sig, nu att likt Ingvar Carlsson kasta skit alla Socialdemokrater som arbetat för en avreglerad marknadsekonomi, genom utspel och historieförfalskningar som i Svd idag.

%d bloggare gillar detta: