Senaste nytt

Staffan Danielsson och demokratin…

Minns ni hur det var på 80-talet och 90-talet? Då förbjöds asylsökande att jobba då de kom hit. I 3-4 år fick de gå arbetslösa, leva på bidrag och vänta på besked om de fick stanna eller inte. Det systemet skapade problem. Det skapade bidragsberoende, det ökade brottsligheten och det drev de asylsökande själva till vansinne och gjorde många deprimerade. Att gå utan jobb år ut och år in när man vill tjäna pengar och bidra till sin försörjning är inte kul. 

Hur ska man få medborgarna att känna tillit till demokratin, om inte ens riksdagsmän får ha yttrandefrihet?

På 80-talet ansågs det vara ”rasism” att vilja  prata om detta problem. Det var suspekt. Därför pratades det knappt om problemet alls i media. Det ökade främlingsfientligheten och det drev flyktingar i depression och apati. Reglerna har ändrats, systemet reformerats, men än idag har man inte tagit en ordentlig debatt om det galna flyktingmottagandet på 80-talet och 90-talet och analyserat konsekvenserna.

Delvis för att de flesta än idag inte får jobba… Att inte prata om problem som finns är inte bara farligt, det är korkat!

Staffan Danielsson

Dagens ”tankeförbud” ser annorlunda ut, men är lika skadliga.

Igår stack Staffan Danielsson ut sitt huvud och utmanade ett tankeförbud. Han skrev en debattartikel om ensamkommande flyktingbarn. Som svar gick Centerpartiets ledning ut och sa att de tar avstånd från hans artikel och antyder att han ”går ett annat partis ärende” och utanför partiet har han fått ta mycket skit för artikeln, att den ens skrevs.

Man kan bara sucka…

De ensamkommande

Staffans poäng är att 25% av de ensamkommande barn som söker sig till EU kommer till Sverige, det är oproportionerligt många. Det finns oklarheter i hur gamla dessa flyktingbarn är, menar han.

Av de 83 åldersundersökningar som genomfördes på asylsökande i Finland 2010 bedömdes 50 vara över 18 år. År 2010 genomgick 600 personer åldersundersökning i Norge. 289 av dessa personer, eller 48 procent, bedömdes då vara 18 år eller äldre.

På detta svarar Centerpartiet att problemet inte är de ensamkommande som kommer till Sverige idag, utan alla de som inte får komma hit. Det håller jag med om, men ska man ha debattförbud bara för det?

Jag är invandringspositiv och vill låta många fler ensamkommande flyktingbarn komma hit och stanna här men vet att det finns problem att ta itu med. Om man inte diskuterar problemen så löser man dem inte. I det allmänna rättsmedvetetandet har myndigheterna hamrat in att 18 år är en helig gräns att hålla fast vid. Att inte våga ta diskussionen öppet om flyktingbarnen och antyda att 18-års gränsen inte är så viktig sticker många i ögonen, även folk som inte är Sverigedemokrater.

Den bloggande polisen Bastian är lika invandringsvänlig som jag är. Han skriver:

Vad gäller hans uttalanden som pekar på att han tycker att Sverige tar emot en allt för stor andel av de asylsökande i EU, och speciellt då vad gäller ensamkommande barn, så förstår jag att människor med åsikten att vi snarare borde ta emot fler flyktingar (och dit räknar jag mig själv) reagerar negativt. Som påpekats så lär inte Tyskland, Storbritannien eller Frankrike ta emot fler om Sverige minskar antalet beviljade uppehållstillstånd. Men den åsikten är knappast rasistisk, och måste få vare legitim i en öppen debatt. Danielsson hävdar också att han vill att Sverige skall fortsätta ha en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik. Om han har rätt om att många som de facto är över 18 år tas emot som ensamkommande flyktingbarn och de istället skulle få asyl enligt processen för vuxna så torde pengar frigöras för att bättre hantera fler asylsökande. Detta då de 10% som söker som ensamkommande flyktingbarn enligt Danielsson står för 40% av av de totala kostnaderna för alla som söker asyl.

…Det som drabbat Danielsson, och det som han var mycket medveten om att han skulle få i huvudet då han skrev sin debattartikel, är det mycket låga tak som stänger in debatten om migrations- och integrationsfrågor för alla som inte tillhör Sverigedemokraterna eller kretsen kring dem. Alla uttalande eller texter som kan upplevas som kritiska mot hela eller delar av invandringen eller företeelser med koppling till invandringen riskerar alltid att stämplas som rasistiska eller främlingsfientliga. Kanske mest för att det är så mycket enklare än att ta i problem som kan vara både komplexa, mångbottnade och smärtsamma. Och, vilket jag har sagt förut, den inställningen gynnar troligtvis de verkligt främlingsfientliga mer än det faktum att de faktiskt kan dra nytta av t.ex. Danielssons debattartikel .

Jo. Det finns problem med att åldersbestämma rättssäkert, men samtidigt kan många med insyn i situationen i boendena för ensamkomma vittna om att problem finns, pga åldern och andra problem. De måste lösas och de kommer ALDRIG att lösas så länge man inte för ut problemen i ljuset.

Grattis ni som fördömer att Staffan Danielsson skrev sin artikel. Ni har i åratal hävdat att Sverigedemokraterna ljuger som säger att det finns tankeförbud i debatten kring invandringen. Ni har hävdat att det inte finns nån censur utan man får och kan debattera exakt vad man vill. Genom ert raseri mot Danielsson har ni just nu bevisat att ni ljög och gav Sverigedemokraterna rätt.

När ska ni fatta att det är reaktioner som denna och begränsningar av debatten som bygger upp den misstro mot politiker och bristande förtroende för demokratin som är anledningen till att Sverigedemokraterna kan få stöd och röster? Faran är inte debatten utan att debatten inte får tas så att Avpixlat och Sverigedemokraterna får monopol på denna debatt.

Yttrandefrihet och demokrati

Jag kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag kan vara positiv till massinvandring och kan vilja debattera de problem som finns samtidigt. Kan ni?

Vi behöver fler riksdagsmän som vågar uttrycka en egen, självständig tanke, utan att banka ner dem i stövlarna så fort de försöker gör nåt utan att ett partis åsiktspoliser gett sitt godkännande. Om inte ens riksdagsmän vågar använda sin yttrandefriheten och sina demokratiska rättigheter, hur ska man då få svenska folket att tro på den svenska yttrandefriheten och demokratin?

För övrigt är det inte rasism, utan en fullt legitim åsikt att vilja minska invandringen, om man nu anser det. Jag håller inte med om den åsikten men det är en annan femma. Än mindre är det rasism att, som Danielsson, vilja debattera problem kring invandringen. Rasism är negativa generaliseringar och demonisering av folkgrupper.

Istället för att kasta ruttna tomater på Staffan Danielsson skulle kanske vänstern, och alla andra kunna börja göra nån nytta i debatten. kanske vore dags att debattera det galna flyktingmottagandet på 80-talet och 90-talet. Vem samlar ihop berättelserna från de asylsökande om hur det kändes att gå sysslolösa och leva på bidrag år ut och år in? Vem samlar statistiken om hur sysslolösa ungdomar lätt hamnade i kriminella kretsar? Vem samlar uppgifterna om det mänskliga lidandet.

Och… vem tittar i arkiven för att ta reda på varför, det nästan inte var någon som helst debatt om problemen som fanns och varför det ansågs vara rasism att påpeka att flyktingmottagandet skedde på fel sätt?

Jag håller med Erik Laakso. Tankeförbud ÄR farligare! ALLTID!

PS

Vad gör vi då med de ensamkommande?

Jag tror man måste betona rättssäkerheten. Att vi inte ska kasta ut ensamkommande utan att ha minst 99 eller 98% säkert fastslagit att denne är under 18. Flyktingar som är med om mycket åldras snabbare. De uteliggande barnen i rumänien som det pratades om för 10 år sen var medicinskt sett inte 13-14 utan 25-30. Alltså rättsäkerhet plus att man tillåter åldersbestämning.

Ett sånt krav på rättssäkerhet skulle betyda att de flesta skulle få stanna. Tekniken idag medger inte ens 90% säkerhet i bestämningarna. man skulle sortera bort de mest extrema fallen bara, av 30åringar som försöker komma in. De andra skulle inte med säkerhet kunna ålderbestämmas.

Det betyder att en del som är 20-25 kommer att komma in. Men det är ok för mig. I en rättstat friar man hellre än fäller. Begreppet ”bortom allt rimligt tvivel”, är rättstatens grund och som rättstat ska vi bemöta de ensamkomna flyktingbarnen.

 • Micke

  Kommer SD att slopa sitt krav på inskränkt religionsfrihet om vi sorterar bättre?

  Kommer SD att släppa iden om en homogen svenskt kultur rensad från muslimskt inflytande om vi sorterar bättre?

  Vilket kulturellt inflytnade ska tvättas bort när vi lyckats tömma sverige på muslimskt dito?

  Judiskt?

  Det kan ju bero på såna frågeställningar att folk är extremt tveksamma när det handlar om att tillmötesgå krav från SD.

 • Louise

  Jag håller med dig om att åsikter ska få lyftas, även sådana man inte håller med om. Mitt största problem med Danielssons text är inte att jag inte håller med (det gör jag inte) utan att det innehåller så mycket faktafel. Tillexempel så använder sig Migrationsverket redan av den typ av medicinska kontroller för åldersbestämning som Danielsson nämner att Norge och Finland använder.

  Att antyda att sådana metoder inte används i Sverige (och inte heller ta upp problemen med metoderna) och att kombinera detta med statistik som ju, som vi vet, kan tolkas lite hur som helst – är farligt. Det spelar rakt i händerna på krafter som helst inte vill att någon får skydd i Sverige.

  Därför tycker jag att det är otroligt viktigt att bemöta dessa faktafel. Sen är det en självklarhet att det ska göras med respekt. Men det är inte konstigt att man blir emotsagd.

  En fråga jag har till dig är om det sista stycket i din text, under ”Ps”. Jag kanske förstår dig fel men jag förstår dig som att du menar att man om man blir bedömd som barn så ”får man komma in”. Jag är inte helt säker på vad du menar med ”komma in” här. Men jag är väldigt nyfiken.

  Du skriver t ex.
  ”man skulle sortera bort de mest extrema fallen bara, av 30åringar som försöker komma in. De andra skulle inte med säkerhet kunna ålderbestämmas. Det betyder att en del som är 20-25 kommer att komma in.”

  Menar du komma in i landet? Få uppehållstillstånd? Så vitt jag vet är ålder i sig ingen grund för skydd, inte heller en anledning att låta någon komma in i landet. Jag undrar därför om du kan förtydliga lite för mig så att jag förstår hur du menar?

  Tack på förhand!
  /Louise

  • Mycket bra skrivet (Men det visste du om)…Men jag tar av mig hatten och tackar för ett mycket välskrivet inlägg.
   /JM

 • Kommer du Torbjörn ta en debatt istället för att skrika ut ”Nasist” eller ”Rasist” på ett forum där du inte styr och gallrar bland komentarerna?
  //Joakim Makkonen (Sverigedemokraterna Ystad)

 • Louise. Sverige gör sällan, och endast med den asylsökandes tillstånd, ålderstest. Vid bedömningen av ålder tillämpar, vad jag förstår, Sverige en mycket generösare felmarginal än andra länder, en treårsmarginal. Dvs bedömer man den sökande som 20-21 år ska hen ändå klassas som 17.

  • Louise

   Det stämmer att det inte finns något krav på att genomföra medicinska tester. Jag misstänker att man undviker sådana krav eftersom de medicinska testerna är väldigt kritiserade – läs exempelvis denna text där Thomas Hammarberg, Europarådets tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter, kommenterar ålderstester: http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=166. Se även MiÖD:s dom från 2011 om att det inte finns någon exakt medicinsk metod att ta reda på en persons verkliga kronologiska ålder : http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=26605.

   I din debattartikel framgår ju att detsamma gäller Norge och Finland. Du skriver: ”Testerna är frivilliga men avvisar man dem innebär det nackdelar i den fortsatta utredningen.” Alltså – precis samma som här i Sverige.

   Ska man förstå din debattartikel som att du vill att det ska vara ett krav att tester genomförs på alla i Sverige? Vad exakt är det du vill ändra?

   Slutligen ställer jag mig väldigt frågande till ditt påstående om ”felmarginalen”. Om någon bedöms som 20-21 år har jag svårt att tro att denna kommer att bedömas som 17. Jag har snarare fått precis motsatt information då jag pluggat migrationsrätt. Då fick vi lära oss att om en person bedöms befinna sig i spannet 16-20 år tillskrivs personen den högre åldern, dvs 20 år. Detta stämmer även överens med de beslut jag fått ta del av från Migrationsverket. Jag undrar därför var du har fått din information, om ett motsatt förfarande, ifrån?

   Ser fram emot att få ta del av dina tankar.
   Tack på förhand,
   Louise

 • Louise. Det är inte min debattartikel. Vänd dig till rätt person.

 • Louise

  Hej igen!
  Du får nog läsa mitt första inlägg igen Torbjörn 🙂

  De frågor jag ställer handlade om din text – inte Staffans.
  Men hör av dig om det är oklart så ska jag förtydliga!

  /Louise

 • Jag menar komma in,

  Jag vet att ålder inte är skäl.

 • Du kanske ville ha längre svar men det finns inte till frågorna.

  Jag missförstod det du skrev och trodde den sista frågan var till mig. Sorry!

  Hur som helst är jag mot även åldersbestämningar som görs, av rättsäkerhetsskäl.

 • Ok. Nu förstår jag frågan. Jo, det finns en regel om barn bara får skickas tillbakaom det finns nån som tar hand om dem på plats, när man skickar tillbaka. kan man inte fastställa detta träder de sk barnrättigheterna in.

  Läs här fr en kort sammanfattning: http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/St%C3%A4llningstaganden/R%C3%A4dda%20Barnens%20st%C3%A4llningstagande%20%C3%A5ldersbed%C3%B6mningar.pdf

 • Louise

  Vi verkar missförstå varandra.

  Jag vet att det finns särskilda krav kring återvändande när det handlar om ensamkommande barn men för att komma in i Sverige förstår jag inte hur det skulle ha någon betydelse hur gammal man är. Men det kanske inte är det du menar i inlägget?

 • http://www.migrationsverket.se/download/18.51d465a612bb43eca648000653/rapportensamkommandebarn_sv.pdf Sidan 13 Först asylskäl. Om asylskäl inte är tillräckliga och man ska skickas tillbaka måste det finnas NÅGON att skicka tillbaka till.

 • = man får stanna!

 • Pingback: Ensamkommande flyktingvuxna - LarsIvarsson.se()

%d bloggare gillar detta: