Senaste nytt

”Arbetsförmedlingen” är falsk marknadsföring

Arbetsförmedlingen logo

Arbetsförmedlingen går med överskott, trots hög arbetslöshet. En av förklaringarna ligger sannolikt i vad verksamheten faktiskt innehåller.

Arbetsförmedlingen logoSedan 2007 har Arbetsförmedlingen lämnat tillbaka 18 miljarder kronor till statskassan, rapporterar DN idag. Socialdemokraterna kallar det, inte helt oväntat, slöseri. Beskrivningen är träffande, men slöseriet ligger inte i att anslagen inte används utan i att Arbetsförmedlingen idag bedriver nästan allt annat utom just arbetsförmedling.

Arbetsförmedlingens främsta uppgift, beroende på hur man ser det, är att kontrollera arbetslösa. Det är regelbundna avstämningar för att kontrollera att människor faktiskt söker jobb, samt gruppträffar för att lämna information om olika åtgärder. Den som behöver få utbildning kan söka det genom Arbetsförmedlingens försorg, så länge det inte gäller utbildning över grundläggande nivå. Praktik eller ”arbetsträning” går också att få och den som till äventyrs faktiskt vet lite mer om vad hen pysslar med kan få träffa en jobbcoach. När det kommer till att faktiskt förmedla jobb, är verksamheten dock begränsad till att publicera inkomna tjänster på hemsidan samt assistera med en automatisk matchning utifrån de verifierade meriter en person har lyckats ange i deras rigida IT-system.

Jag vet vad jag pratar om. Jag sitter mitt i systemet sedan 2011, efter att jag fick lämna min förra tjänst efter provanställningen på grund av att min chef ansåg mig alldeles för överkvalificerad.

Jag bor på Järvafältet och i min enfald tänkte jag att en myndighet är likadan oavsett vilket lokalkontor man vänder sig till. Det visade sig vara fel. Jag skrev in mig på Arbetsförmedlingen i Kista och på mitt första möte gick vi igenom CV, vad jag ville arbeta med och så vidare. Efter det mötet fick jag veta att jag var vad de där kallade ”självgående” och att de inte hade något att erbjuda mig. Kontoret i Kista visste bara hur man hanterade personer som krävde kompletterande grundskoleutbildning, saknade arbetslivserfarenhet och ofta också behövde språkstöd. Min plan för att söka arbete gick ut på att jag skulle just söka tjänster och återrapportera via deras centrala kundtjänst på telefon hur det gick, med sådär tre månaders mellanrum. Jag fick också veta att jag kunde få träffa en jobbcoach om jag ville – något jag också nappade på för att i alla fall prova något – men att allt detta var saker jag själv fick ta ansvar för och administrera. Inget problem för mig, som aldrig sitter overksam och som sällan låter någon annan ta kommandot, men det kändes lite snopet.

Arbetsförmedlingen ansåg att eftersom jag hade 277,5 högskolepoäng och dessutom relevant arbetslivserfarenhet, så fanns det inget de kunde göra för mig. 

Det här med att aktivt hjälpa någon att hitta rätt tjänster, baserat på individen snarare än en generell IT-modell som alla trycks in i vare sig de vill eller inte, föresvävade dem inte. Deras system för matchning av tjänster fungerar helt enkelt inte om du inte följer standardmall 1A och enbart har din erfarenhet från tjänster med intyg samt utbildningar med Ladok-utdrag. I mitt fall, där jag skaffat mig stora delar av min relevanta erfarenhet genom ideella uppdrag och fristående kurser utanför det statliga utbildningsväsendet, faller dessa bort och de jobb jag matchas mot är av samma eller lägre nivå som det jobb jag fick sluta på grund av att jag var överkvalificerad. Föga förvånande har jag inte heller kallats till intervju på något av dessa jobb jag sökt, utan istället enbart kallats till intervju på jobb med betydligt högre kvalifikationsnivå.

På senare tid har Arbetsförmedlingen dessutom, genom etableringsreformen, fått ytterligare uppdrag. De har övertagit huvudansvaret för nyanländas etablering från kommuner och från Migrationsverket. I uppdraget ingår bland annat att göra en kompetensinventering, samt att hjälpa alla nyanlända som så behöver att hitta en bostad.

Du läste rätt. Arbetsförmedlingen är sen ett drygt år tillbaka också bostadsförmedling.

Många på Arbetsförmedlingen vet inte vad de ska göra med detta nya uppdrag och i princip ingen har erfarenhet av att leta bostäder. Som en följd har också väntetiden för att få hjälp med en bostad mer eller mindre fördubblats sedan de tog över ansvaret.

Det blir allt mer tydligt att Arbetsförmedlingen snarast borde döpas om till ”Myndigheten för kontroll av att arbetslösa gör vad de ska, assistans med utbildning för dem som inte tillgodogjort sig tillräckligt av grundskola och gymnasium, samt bostadsförmedling för nyanlända”. Det går säkert att fylla på med fler uppdrag i namnet.

Det enda som är tydligt att arbetsförmedling inte är något Arbetsförmedlingen sysslar med.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: