Senaste nytt

Aftonbladet tänker svart och vitt…

Karin Pettersson i Aftonbladet ber idag oss liberaler att ”välja sida” och upprepar de jämförelser tidningen gjort på sistone mellan Paulina Neuding och terroristen Breivik.

I förra veckan skrev Paulina Neuding i Expressen att skälet till att hon använt sig av pojkbebisar som exempel var att ”vi för inte statistik över religionstillhörighet i Sverige, och jag såg föräldrars namnval som ett effektivt sätt att ge en bild av en demografisk förändring.”

Hon slår fast att det är den demografiska förändringen – att det flyttar många muslimer till Sverige och att de föder många barn – som är det stora problemet.

Nu är frågan: är detta en hållning och människosyn som svenska liberaler accepterar?

Svenska liberaler har ofta stått upp för den enskilda människans rätt till frihet när andra, konservativa och socialdemokrater, sviktat.

Som publicisten Torgny Segerstedt som tog avstånd från nazismen när det var som mest inopportunt.

Man kan bara sucka. Ja, jag efterlyser en debatt om grunden till Breiviks ideologi och jag tillhör dem som protesterat mot Neudings islamofobiska tendenser. Men Neuding är inte en ”breivikare”.

AB pratar om Segerstedt. Varken liberalen Segerstedt, eller arbetarrörelsens antinazistiska stora figurer som Ture Nerman eller Zeth Höglund skulle 1939 ha direkt jämfört Per Albin Hansson eller högerledaren Gösta Bagge med nazisterna eller Adolf  Hitler. Ja, Per Albin och Gösta Bagge var båda rasbiologiskt intresserade, och kastade ut de judiska flyktingarna från Tyskland ur Sverige 1937, men det gör dem inte till nazister, inte heller att Gösta Bagge ville att Sverige skulle gå med i kriget mot Sovjet 1941.

Torgny Segerstedt var noga med att skilja mellan obehagliga samhällstankar som kunde bli ett stöd till nazismen och de som VAR nazister. Han dammade gärna golvet med folk som antydde fördomar om judar eller ville kompromissa med nazisterna, och han hade med all säkerhet idag skrivit många kolumner mot folk från höger till vänster som generaliserar negativt om muslimer, och andra folk. Neuding och Johan Lundberg hade fått sina fiskar varma, det är jag säker på. Men Segerstedt hade aldrig kallat dem nazister.

Torgny Segerstedt kallade inte ens Per Albin Hansson eller Gösta Bagge nazister. Han visste att om man inte ser nyansskillnader så hamnar man lätt fel. Men varför kallade han dem inte nazister? Jo, dels var det helt fel att sätta Per Albin och Hitler i samma fack, och dels hotade det kampen mot den riktiga nazismen. Om han hade kallat Per Albin Hansson nazist hade begreppet nazist urholkats och blivit oanvändbart och folk hade bara skakat på huvudet.

Det är rätt att kritisera tendenser till islamofobi. Men det är synd att debatten ska stranda, på grund av att Aftonbladets reaktioner får många att rygga tillbaka… På grund av överdrifterna mot t.ex. Neuding.

Världen är inte svart eller vit, utan full av nyanser.

 • Anders Lindberg och andra har som debatteknik att göra saker svarta och vita. Allt som inte är eller påminner om SD är sålunda svart. Anledningen till att det är så utbrett bland dessa att generalisera om det de anser vara SD är att sådana som Anders Lindberg har en mäktig plattform. Det finns faktiskt folk som tror att Aftonbladet t.ex. är ute efter att informera folk objektivt, att det som står i aftonbladet skulle vara ovinklad sanning. Den här senaste ”hatattacken” för att använda Anders Lindborgs världs retorik, på Neuding baseras endast på att hon uttryckte en åsikt som inte faller Anders på läppen.

  Det är bara att surfa runt bland bloggar o dylikt (eller varför inte undersöka själv) för att konstatera att det misstag som Neuding har gjort (dvs inte kollat fakta) är minst, om inte mer, vanligt bland åsiktsfränder till Anders. Men eftersom Anders och aftonbladet ser tillvaron i svart och vitt där han tar sig rätten att skriva folk på näsan vad som är svart och vitt, så väljer han att inte lyfta fram de exemplen. Det passar inte hans agenda.
  Nyanser, som han lite hycklande ifrågasätter hos dig (på twitter) är inte hans starka sida kan man ju lugnt konstatera.

  • *allt som inte påminner om SD är sålunda VITT” ska det ju stå…

 • Kan lägga till det som hela mitt bloggande går ut på:
  Anders Lindberg och hans gelikar är i grunden som de rasister de påstår sig hata. ENDA skillnaden i deras retorik är att objektet för deras hat är ett annat. Hos rasister är det annorlunda hudfärg hos Anders Lindberg är det SD och de som håller med SD. I övrigt hatar Anders i grunden lika mycket som breivik. Anders väljer dock att inte skjuta ihjäl folk och det ska han ha heder för. Hat är hat oavsett vem som uttrycker den.

 • Micke

  Paulina Neuding har uppenbart lyssnat för mycket antimuslimsk fascistbladder och därifrån fått ”sanningen” att det vanligaste namnet i Malmö hämtat ur den muslimska traditionen när sanningen är att det vanligaste namnet är hämtat ur den judiska tradtitionen.

  Varg i Venum diskvalificerade sig en gång för för alla som demokrat och intellektuell när han på sin blogg ansträngde sig och ifrågasatte historieskrivingen om Hitler och talade om för oss att allt måste han ju ha gjort något som var bra då så många bevisligen uppskattade honom.

 • Micke

  Det är inte antisemitism att konstatera att SD tar ställning för den judiska minoriteten i Malmö, att man gör detta därför att det tjänar SD´s egna aversioner mot muslimer och att SD´s mål i det korta perspektivet är att begränsa muslimers rätt att utöva sin religion och i det långa att åstadkomma en så stor utvandring av muslimer som möjligt.

  Detta samtidigt som SD´s närmaste politiska släktingar Nationaldemokraterna och andra liknande grupper fortfarande gödslar iden att judar utgör roten till all ondska .

 • Micke

  Högerkonservative Roland Poirier Martinsson anser inte att vare sig Breivik eller SD är högerkonservativa utan att bägge tillhör den traditionella europeiska högerextrema idetradition som har sina rötter i 20 – 30 talets fascism och nazism.

  Han anser INTE att SD bär något ansvar för Breiviks dåd MEN att SD och Breivik delar verklighetsbeskrivning.

  • Per Pettersson

   RPM försöker väl också att tydligt visa att ”höger” inte är en relevant beteckning på den fascistiska eller nazistiska rörelsen. Det är snarast ett skällsord som vänstern använder för att klumpa ihop alla sina motståndare under samma beteckning.

   Du kommer protestera, men du kan bespara dig besväret. Främlingsfientliga populister är inte nödvändigtvis höger, snarast söker de ofta sina politiska idéer i alla läger och tar fram dem som är mest populistiska. Det är inte helt sällan vänsteråsikter, speciellt när det kommer till sociala skyddsnät och ekonomi. Alla som förenklar politiken till att bara handla om höger eller vänster borde diskvalificeras från politisk debatt, eftersom det blir omöjligt att föra en relevant diskussion om olika värderingar, ideologier och politiska inriktningar. Politiken har många fler dimensioner än bara höger och vänster.

 • Micke

  RPM försöker väl också att tydligt visa att ”höger” inte är en relevant beteckning på den fascistiska eller nazistiska rörelsen.

  Ett faktum som är relevant är att den växande nazistiska rörelsen i Tyskland fick sitt demokratiska mandat från den tyska högern och detta ledde sedan efter förhandlingar med trilskande högerföreträdare till diktatur byggd på ett samlat frivilligt höger och nazi mandat som stod i opposition till den samlade vänstern.

  Sen kan man göra vad man vill av detta men jag godtar att Martinsons bild av sig själv IDAG är att hans egen högerkonservatism är obefläckad.

  Dock är den europeiska högern som sådan inte frikopplad från den utveckling som ledde till skapandet av den nazistiska och fascistiska röreslse som liksom idag stod i total opposition med kommunismen och socialdemokratin.

 • Micke

  . ”Främlingsfientliga populister är inte nödvändigtvis höger”

  Skillnaden i den frågan är att all vänsterrörelse omfattas av iden om det globala proletariatet och internationalism.

  ”Det är inte helt sällan vänsteråsikter, speciellt när det kommer till sociala skyddsnät och ekonomi.”

  Frågan är väl om ekonomi baserad i korporativism är socialism?

  ”Alla som förenklar politiken till att bara handla om höger eller vänster borde diskvalificeras från politisk debatt”

  Den dag högern erkänner sitt historiska ansvar på samma sätt som vänstern tvingats se sitt blir den tesen inressant. Tills dess är den meninsglös eftersom den utan denna insikt om ansvar fungerar som ett hinder för sanningen genom att vara ett sätt för högern att dribbla bort sin del av dom stora negativa sidorna i vår utveckling som senaste 200 åren.

  • Per Pettersson

   Hur skulle du definiera ett parti som driver klassisk vänsterpolitik på alla sätt, förutom att man också har ett rasbiologiskt inslag som säger att den egna nationens folk är överlägsen alla andra? Det finns exempel på sådana. Du kan ju inte gärna kalla det ett högerparti, eftersom höger-vänster enbart är ett mått på var man står ekonomiskt.

   Huruvida korporativism är förenligt med vänsterpolitik lämnar jag osagt, däremot är det oförenligt med liberalism. Liberal ekonomisk politik är däremot definitivt höger på skalan. Vilket implicerar att korporativism inte är höger eftersom det inte är liberalt. Så vad är det då?

   Du klumpar också ihop ”högern” på ett intressant sätt. Liberaler har alltid kämpat för mänskliga rättigheter på samma sida som klassiska vänsterpartier. Där man skiljer sig är i synen på staten samt i synen på hur ekonomin ska lösas. Frågan är om du då inkluderar liberaler i ”högern” eller om vi står bredvid din definition av den? Om du inkluderar oss, så har jag inte för avsikt att ta ansvar för saker som konservativa krafter gjorde, speciellt inte när mina liberala föregångare kämpade emot dem redan på den tiden.

   Förstår du nu varför det är lite mer komplicerat än att dela in alla människor eller åsikter i antingen höger eller vänster?

 • Micke

  Vad jag förstått är att den nutida högern är så rädd för sin egen historia att den är beredd att sälja iden att hela den tyska befolkningen var socialister mellan 1933 och 1945 och att högern återuppstod ur intet vid fredsslutet.

  Det finns dock ingen historisk vetenskap som stöder denna lögn.

  Ni får hacka i er att dom människor som omfatttade klassiska högervärderingar av olika slag kom att utgöra kärnan i den nazistiskaoch fascistiska rörelserna under 30 och 40 talet och att den återstående i Tyskland ungefär 50 procentiga delen som stod i opposition till denna rörelse var socialister av olika schatteringar men främst socialdemokrater.
  Om era liv blir bättre av att inte erkänna historien som den faktiskt är så är det ert problem.
  Det är ni som ska leva med lögnen om er egen renhet det enda som grumlar är högerns grinade om dom brott som vänstern kollektivt måste bära och som vänstern generellt också bär utan att gnälla.

  ”Du klumpar också ihop ”högern” på ett intressant sätt”.

  Om den tyska högern helt och hållet går upp i nazismen 1933 genom att i fria val och genom överenskommelser med Hitler göra densamme till diktator så det inte jag som klumpar ihop högern.

  ”Vilket implicerar att korporativism inte är höger”

  Din egen regering är en högerregering och den driver en korporativistisk ekonomisk politik genom att tvinga fram lösningar där skattepengar i allt snabbare takt transfereras direkt till företag för att utföra tjänster utan egentlig sann konkurrens.

  D.v.s Din regering tror inte på iden att en helt fri marknad fungerar.

  • Per Pettersson

   Problemet är återigen att du klumpar ihop alla med en ekonomisk högerpolitik under samma tak. Nazisterna hette ju nationalsocialister av en anledning, och grundade sig i en underlig, populistisk tolkning av socialismen och kombinerade den med nationalism och rasbiologi (förvisso inget underligt vid denna tid, även socialdemokraterna pysslade med rasbiologi med exempelvis makarna Myrdal i spetsen, precis som de flesta oavsett ideologisk färg gjorde vid denna tid).

   Det är helt sant att delar av det du klumpar ihop under ”högern” hade en hel del att göra med nazismen. Dock måste du undanta liberaler, då dessa förföljdes nästan lika mycket som kommunister och socialister som anammade internationalens värderingar snarare än nationalismens.

   Vad jag försöker få dig att förstå är att världen inte är svart-vit, eller höger-vänster. Det finns fler relevanta skalor och alla som delar en liberal högerekonomisk politik inte nödvändigtvis delar andra värderingar. Det finns en anledning till att jag gärna ser liberalt samarbete om ekonomi med konservativa partier som KD, men däremot finns det extremt lite att samarbeta om när det kommer till familjepolitik, socialpolitik och så vidare.

   Du missuppfattade också mitt argument om korporativism. Jag konstaterade att den inte är förenlig med liberalismen. Eftersom du klumpar ihop liberalismen med alla andra ideologier till höger om socialismen, drog jag konsekvensen av det och konstaterade att korporativism i så fall inte är förenlig med högerpolitik. Nu vet vi båda att så inte är fallet, då det finns många olika ekonomiska teorier till höger om socialismen och de är inte nödvändigtvis överens. Men det var ytterligare ett sätt att försöka få dig att förstå att det inte alltid är relevant att dela in världen i höger-vänster, utan att man måste se till fler olika inriktningar.

   För att ta mig själv; jag kan inte tänka mig att rösta på partier som förespråkar höga skatter och små inkomstklyftor som självändamål. Inte heller kan jag rösta på partier som till varje pris vill värna den heterosexuella kärnfamiljen eller som har en rasistisk människosyn, eller partier som driver en kroporativistisk politik. I vilket av dina absoluta läger placerar du mig, höger eller vänster? Var menar du att liberalismen hör hemma? Jag definierar mig som ekonomisk höger själv, men jag har extremt lite gemensamt med t.ex. Sverigedemokraterna. Deras ekonomiska politik ligger till vänster generellt och definitivt till vänster om mig. Deras syn på människor ligger någonstans utanför den normala skalan i svensk politik, på den kant som av vänstern kallas ”extremhöger” men som inte har något alls med den ekonomiska höger-vänster-skalan att göra, utom möjligtvis med protektionism som också är en direkt anti-liberal tanke.

   Det vore intressant att få veta vilket av de två läger jag inte har något gemensamt med som du vill placera mig i.

  • Per Pettersson

   För övrigt är sittande regering inte liberal utan liberalkonservativa populister, så jag vill inte att den ska kallas ”min” regering. Jag vill ha en regering som står så långt från Vänsterpartiet i ekonomiska frågor och så långt från Kristdemokraterna (och SD så klart) i värderingsfrågor som möjligt. Räkna helst bort Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna också från ”min” regering, eftersom dessa partier endast i väldigt liten utsträckning representerar mina åsikter.

 • fs8788

  Nu är nästan all höger liberal ekonomiskt sett, men så var ju inte alltid fallet. På det hela taget accepterade högern i Sverige marknadsekonomin tidigt, men inte i andra länder. (Det gäller ju f.ö. även socialdemokratien i Sverige). Skuggor av detta finns kvar i den mkt konservativa katolicismens mer kritiska syn på marknaden. Ser man ”feodalism”, nationalism och etatism som nu döda alternativ till dagens ideologier så blir det lättare att hålla skillanderna klara historisk sett, med fascism som en moderniserad variant av nationalism och etatism.

  Men bortse från historien ett tag, i dagsläget är ju skillanden i Sverige mellan konservativa och liberaler mkt liten och snabbt minsaknde Först har den ideologiska ”högern” nu fullständigt accepterat den hejdlösa marknadsekonomin, nu kommer nästa steg då ”liberalerna” i all högre grad accepterar högerns syn på kultur, invandring etc, dvs kristalliserat i synen på vad som är tolererbara skillnader. I princip skall alla ha frihet, men det reduceras mest till friheten för alla att göra samma sak. Utom för dem med pengar som skall ha obegränsad och okritiserad rätt att inte bara göra vad de vill utan att bli berömda för det. Till och med den mer socialliberala Bengt Westrerberg drive nu kampanj mot judar och muslimer. Allt fler folkpartister verkar förspråka tvångsassimiliring, majoritetsfötryck – skall vi alla tivngas dansa små grodorna på midsommar för att få räkna oss som svenskar? Medan de s.k. libertarianerna avlägsnar sig från allt som skulle kunne kallas liberalt – dyrkan av Ayn Rand, Ron Paul, ävne den klassiske populisten Geert Wilders kallas libertarian.

  • Per Pettersson

   Du sätter med all rätta liberalerna inom citationstecken. Det du syftar på, antar jag, är de så kallat liberala partierna (framför allt Folkpartiet) som jag personligen anser har gått så långt från liberalismen att tillnamnet ”Liberalerna” numera är falsk marknadsföring. Vi är många som kallar oss liberaler som anser att det inte längre finns något riksdagsparti som helt och hållet står för de liberala idealen.

   Försök att föra en debatt om vad liberalismen står för i dagens Sverige utan att sätta likhetstecken mellan liberalism och den liberalkonservativa populism som FP står för, så kanske vi kan få en lite rimligare debatt.

 • fs8788

  jag är mer oroad över den allt hårdare tonen från många av de som kallar sig liberaler – får en liberal se ut hur som helst? Inte bara Fp utan också tankesmedjeliberalerna – en självmotsägelse, finansierade liberaler är inte fria. Som du själv skrive så blir liberlaismen numera ofta anti-religiös, i praktien anti-muslimsk. Liberalsim som en relgiion bara för de starka. Som Ron Paul sa, om amn är oförsäkrad och blir sjuk så är det bara att dö!

%d bloggare gillar detta: