Senaste nytt

Alla Hjärtans Dag: Hundratals dör i onödan vart år i Sverige pga indragna ambulanser och sjukhus

Man kunde läsa nu på morgonen att Dorotea är utan ambulans. Uttryckningstiden där verkar vara 30 minuter numera. Det gjorde att den lilla bilen som kör runt traktens lokala sjuksköterska i var tvungen att pressa in en sjuk i bagageutrymmet i väntan på ambulansen igår. 

Detta kan låta tragikomiskt men är bara tragiskt. Tendensen under några års tid har varit att dra in på ambulanser i glesbygden. Andra orter än Dorotea är illa ute. Malå ska få framkörningstiden ökad från nån minut till upp emot 50 minuter (!).

Visst har akutsjukvården blivit bättre i mycket. Speciellt med att man infört akutbilar, förbättrat utrustningen i ambulanserna, etc. Men i ett viktigt avseende har sjukvården blivit sämre. Uttryckningstiderna blir längre och längre.

I DN kunde vi läsa i förra månaden:

 I Sverige har ambulansens framkörningstid (median) ökat från 6 minuter 1992 till hela 9 minuter 2010. Ambulanstätheten i storstäderna har dessutom minskat drastiskt i förhållande till den ökande folkmängden de senaste tre decennierna.

Det är självklart att den ökade framkörningstiden är ett stort problem när varje minut räknas. Ja, folk kan räddas nu som inte kunde räddas förr i och med att ambulanserna har blivit mer välutrustade och i och med att vi fått akutbilar och mer välutbildad personal. Men var minut räknas ändå!

Antalet personer som dör i onödan är stort. Det är folk vars liv hade kunnat räddas om inte framkörningstiden ökat. Och detta är inte regionala eller lokala problem då mönstret går igen i hela landet. Det är ett nationellt problem och därmed sitter regeringen med det fulla ansvaret för att dessa människor dött!

Även Socialdemokraterna bär för övrigt detta ansvar. Det var under en S-regering, i en stad och ett landsting styrt av S som Landskronas sjukhus avvecklades för ca 10-12 år sen. Jag minns hur jag pratade med ambulansförare från Landskrona som öppet medgav att ”ja, det är problematiskt att vi fått längre avstånd till en akutmottagning och ja, en del människor dör på grund av den förlängda tid det tar att komma fram till sjukhuset”. Socialdemokraternas svar på detta, i departementen, var ”det är inte vårt ansvar”…

Den lokala S-pampen i Umeå, Lennart Holmlund förklarar situationen i Dorotea och Malå::

Den stora frågan har rört ambulanserna där man i Åsele och Malå tätort fått ambulans på 5 minuter och där utryckningarna varit få medan i Umeå har utryckningstiderna varit på 45 minuter och det får också konsekvenser om det ska ta så lång tid som 10 ggr längre.

Umeåborna har också rätt att få transport vid akut sjukdom , sedan sätter man in sjukvårdspersonal som finns på plats i dessa kommuner. Lite sans i debatten och lite analys skadar aldrig

Socialdemokraterna har dragit in på antalet ambulanser i Umeå under tidigare år från 4-5 till 3 idag, så i värsta fall, om Umeås tre ambulanser är upptagna, får en sjuk vänta 45 minuter nu. Så för att öka resurerna i Umeå igen nu, måste man alltså dra ner på dem i Malå och Åsele… Sosselogik då den är som värst!

Diskussionen är inte ny. På Scanner.nu kan man läsa hur diskussionen gick 2004. (Det var S-regering då!)

Något är åt helvete fel!

Det är något som är fel när uttryckningstiderna ökar och ökar. Vid hjärtstopp är det sekunder som räknas. Hade man bibehållit den tidigare ambulanstätheten och genomsnittliga framkörningstiden på 6 minuter, och kanske till och med fått ner den till fem eller fyra som experter ville på den tiden, så hade hundratals liv kunnat räddas idag.
En person som jobbar i ambulans som jag pratar med säger att det pågår diskussioner om indragna ambulanser även runt Mälardalen. Min hemorts, Gnestas ambulans, har tydligen ifrågasatts vid några tillfällen. Liknande debatten finns på lite olika håll i landet, Kalmar Län och Skaraborgs Län tex.
Det Svenska Rådet för Hjärt- och Lungräddning har rätt. Detta är en katastrof. Den nuvarande regeringen och den förra bär ansvar för denna katastrof!

 

%d bloggare gillar detta: