Senaste nytt

Vem är rädd för en liten hijab (del 2)

FÖRBUD, FÖRBUD Jag skrev en artikel för några dar sen där jag medvetet polemiserande kring ropen på förbud mot ”muslimsk” traditionell klädsel, dvs slöjorna, i skolan. Den artikeln har väckt en hel del debatt. Därför kommer jag med ett förtydligande här.

"Problem?"

Problemet med debatten om att skolor ska ha rätt att förbjuda vissa former av heltäckande slöjor i skolorna är att den pekar ut muslimerna som ett problem. Dessutom blandas ofta olika former av traditionellt muslimsk klädsel ihop. Väldigt ofta säger man att att alla slöjor, även den enkla ”sjalen”, dvs hijab, är ett problem.

Burkafrågan är egentligen inget problem. Få muslimer motsätter sig burkaförbud i skolorna för barnen. Men de reagerar om man pekar ut muslimer som ”problemet” och är mot den ”glidning” jag pratar om. En hijab är inte en burka!

I min artikel tog jag upp det och raljerade ganska medvetet över glidningen i debatten. Men jag har lovat ett mer utförligt svar, som kommer här.

Skolverket

Skolverket har gett ut förhållningsregler om ”slöja. Det som jag menar är problemet med dessa är att de inte är generella utan pekar ut en viss religiös grupps klädsel. Vi läser redan i första raden: ”Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab)

Skolverket försöker i sin skrift att undvika att koppla frågan om förbud av ”heltäckande slöja” till en religion, men det går dåligt, eftersom de enda exempel på hindrande klädsel de anger är muslimska, niqab och burka. I debatten i övrigt har detta, mycket riktigt, lett till att just ”muslimsk” klädsel pekats ut som problemet,  och då även vanlig ”sjal”, dvs hijab.

Ett annat sätt

Skolverket pratar i sin skrift om att lärare ska kunna förbjuda ”heltäckande slöja” när det är befogat men definierar inte klart vad detta betyder, trots att just muslimsk klädsel, niqab och burka, anges som det potentiella problemet.

Vad är det som är problem med det? jo, just att en religiös grupps klädsel pekas ut som ”problematisk”. Därmed riskerar fördomarna om denna grupp att öka.

Det finns ett annat sätt man kan hantera detta på. Man kan ge allmänna riktlinjer om klädsel i skolorna UTAN att peka ut en grupp. Det hade jag föredragit. Dessutom hade det, handen på hjärtat, faktiskt varit bra att få vidare förhållningsregler om klädsel. Det är ju liksom inte enbart kläder som muslimer bär som kan innebära ”problem”.

Vad hade skolverket kunnat göra?

Inget problem?

Istället för det de gjort hade skolverket kunnat ge allmänna förhållningsregler. De hade kunnat säga att ”maskering” inte är tillåten av något skäl. Dvs att barn måste visa ansiktet. De hade kunnat ge regler om att långa ärmar på tröjorna eller fladdrande tyger i vissa fall är olämpliga. Sen hade de kunnat ange exempel på kläder, men inte enbart peka ut en grupps kläder.

På bilden här invid ser man t.ex en tröja med vida ärmar som är åt helt fel att ha på sig om man studerar medicin, lagar mat eller laborerar, men nån burka är det inte, alltså nämns det inte i Skolverkets förhållningsregler.

Fördelen med att inte peka ut en grupp är… att gruppen inte blir utpekad.

Fördomar

Problemet med att skolverkets ställningstagande kan man se om man tittar på hur en del myndigheter valt att återrapportera det. Vi ska ta Norrbottens Läns Landsting som exempel.

Se hur de valt att skriva om det:

En del muslimska kvinnor har slöjor som täcker hela eller delar av ansiktet. Nu ska lärarna bestämma om elever får ha slöja skolan.

Dom muslimska slöjorna kallas Burka, Nikab, Chador och Hijab. Burkan täcker hela kroppen och har ett nät framför ögonen. Nikab täcker hela ansiktet utom ögonen. Chador visar ansiktet men inte den nedre delen av hakan. Hijab visar ansiktet men täcker håret.

Alla muslimska kvinnor använder inte slöja men dom som vill ha slöja i skolan kan få problem. Nu har Skolverket bestämt att lärare får rätt förbjuda slöja om den gör att kontakten mellan lärare och elev blir svårare, om den innebär en risk vid laborationer eller om hygienen blir sämre.

Landstinget gör exakt det man inte ska göra. De går ett steg vidare och säger att det är muslimers klädsel som är problemet och de gör exakt den glidning i debatten som är så farlig. De förklarar att hijab och burka är en del av samma problem.

Alltså har plötsligt vi gått ifrån ursprungsfrågan, om extrem klädsel som täcker t.o.m ögonen ska vara tillåtet i skolorna, till att hijab, som aldrig hindrar någon bärare att göra någonting, också kan vara ett ”problem”.

Så har man gått från extremerna till att problematisera det normala.

Det är glidningen som är problemet

Staten ska inte detaljstyra vad som ska ske i kommunala eller privata skolor, eller i hemundervisningen (om man som jag är för att hemundervisning ska bli legalt). Staten ska ange riktlinjer enbart och så få sådana som möjligt.

De ska ange att undervisningen ska ske utan diskriminering på grund av kön, läggning eller härkomst, eller på grund av andra orsaker, som t.ex. föräldrars politiska eller religiösa bakgrund.

Ett sådant krav är fullt rimligt att ställa. Dessutom gör de helt rätt i att ange att lärare har rätt att förbjuda ”hindrande klädsel”  .

Det som skett i debatten är inte det. Nu har debatten i sin helhet kommit att handla om muslimsk klädsel. Skolverket pekar bara ut muslimsk klädsel som problem och mycket riktigt är det nu all muslimsk klädsel för kvinnor som kommit att anses som ett problem. Det är exakt så som fördomar befästs och sprids! 

Fördomar generaliserar. Om man inte klart definierar att det är extremerna man vill åt, inte hela gruppen, så kommer hela gruppen att bli lidande.

Debatten om slöja påminner mig om hur Skolverket på 80-talet pratade om att ”hårdrock” och ”hårdrockares klädsel” var ett problem. Och på 60-talet var det ”långt hår” som man ansåg att the Beatles hade, som var problemet enligt skolverket. Om någon har de skriftliga analyser skolverket spred om detta i sin ägo, får ni gärna skicka dem till mig!

 

%d bloggare gillar detta: