Senaste nytt

Staffan Danielsson (C) JO-anmäler Länsstyrelsen i Skåne över #Djurgate

Staffan Danielsson (C)

#DJURGATE Frihetssmedjan skrev tidigare idag om den underliga hanteringen av djurskyddsärenden i Skåne, speciellt i fallet med ”snyggbonden” Per-Ola Olsson. Nu väljer riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) att JO-anmäla Länsstyrelsen i Skåne över detta.

Staffan Danielsson (C)”Snyggbonden” Per-Ola Olsson i Simrishamn har under en längre tid kämpat mot djurskyddsinspektörerna i Skåne, som förefaller ha ett personligt vendetta mot honom. Frihetssmedjan uppmärksammade saken tidigare idag och det förefaller som att det bidrog till att sätta saker i rörelse. På eftermiddagen nåddes vi av beskedet att riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) väljer att JO-anmäla Länsstyrelsen i Skåne för att få till stånd en oberoende, ingående granskning av hur djurskyddet i Skåne egentligen fungerar. I förlängningen kan JO också använda Skåne som exempel för att, som Danielsson skriver, ”utröna om den kritik som finns över landet mot att myndigheterna bland agerar alltför kraftfullt i dessa grannlaga frågor äger berättigande eller ej”.

Danielsson är väl medveten om frågans komplexitet, men det är också delvis därför han väljer att göra anmälan. De motstridiga uppgifterna från de av inspektörerna anlitade bedömarna och oberoende veterinärer ingjuter inte heller förtroende för Länsstyrelsens hantering.

Länsveterinären har i slutet av förra året med stöd av djurskyddsinspektörernas bedömning beslutat att tvångsomhänderta alla nötkreatur. Till grund för att sådant omvälvande ingripande ska det enligt djurskyddslagen vara tydligt visat att det är oundgängligen nödvändigt från djurskyddssynpunkt att djuren omhändertas.

Per-Ola Olsson har samma dag som djuren skulle omhändertas – den 2 januari (vilket inte blev av) – haft två mycket erfarna djuromsorgsbedömare ute, varav en veterinär. De bedömer till skillnad från länsstyrelsen att djuren är vid gott hull.

Per-Ola Olsson vädjar till länsstyrelsen att den ska ge andra inspektörer ansvaret för ärendet, eftersom det finns ett ömsesidigt misstroende mellan honom och de inspektörer som varit handläggare så länge, vilket även EU-regler öppnar för som rimligt. Så har dock inte skett.

Jag vill att JO granskar det nu aktuella omhändertagandet och det faktum att länsstyrelsen inte agerat för att tillmötesgå vädjan om nya inspektörer.

Det ska bli intressant att följa ärendet, men det hindrar inte att myndighetspersoner fortsätter att missbruka sin makt under tiden. Den som trodde att maktmissbruk och korruption enbart förekommer i andra länder, bör snarast tänka om och se verkligheten i vitögat.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: