Senaste nytt

Slöjdebatten: Vem är rädd för en liten klut? (3)

”Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn!
Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut
,
Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.”

/Alf Henriksson

FÖRBUD, FÖRBUD Jag har i två artiklar behandlat frågan om slöja i skolan. I den senaste visade jag att det är viktigt att inte peka ut EN grupp som ”problemet”. Att extremformer av klädsel, som modekläder eller burka kan stoppas i skolorna genom enkla förhållningsregler och utan att antyda att en religiös grupps kläder är ett problem. I denna artikel ska jag analysera fördomarna om just slöjor, speciellt hijab. Fördomar som yttrar sig i att ganska många svenskar vill förbjuda viss klädsel inte bara för barn, utan även för vuxna.

Huvudduken, den s.k. slöjan, kluten eller hucklet, som det kallades i Sverige, är en del av den svenska kulturen.

En klut… Vad är det, kanske en och annan undrar? Och vad då huvudduk och svensk kultur, vi har väl aldrig tvingat folk att gå klädda i burkor och huvuddukar som andra kulturer, anser du kanske?

Då ska ni veta att min mormor berättade att när hon var liten, före första världskriget, gick fortfarande folk på svenska landsbygden klädda i huvudukar, sjalar, eftersom om man var man en ärbar gift kvinna skulle man dölja håret. Min mormors mor, Ida, vistades aldrig ute utan huckle på huvudet. Hon dog 1947. Jämför gärna detta med de  folk från muslimska länder bär hijab. Och religiösa fundamentalister förr, tex i Laestedianernas samfund, bar något som liknande islamisternas burka.

Det finns mycket skrämselpropaganda i Europa idag om islam och de arabiska kvinnornas klädsel har nästan blivit symboler för allt inom islam som folk är rädda för eller hatar. Islamofobin till trots, så har de klädskick som finns hos muslimerna idag har funnits i Sverige. Fast i Sverige kallade man inte det för en hijab utan för klut, sjal eller huckle eller huvudduk. Och folkdräkterna bär ännu spår av detta bruk.

Med tiden har den svenska slöjan befriats från allt tvång. Under den andra halvan av 1900-talet tog folk på sig huvuddukar av egen fri vilja, för att de tyckte det var snyggt, eller för att det ingick i ett mode för en kulturell eller politisk grupp (miljörörelsen). Detta kan också jämföras med hur muslimer bär sina ”slöjor”, hijab. De flesta som bär hijab idag i Sverige bär inte det för att vara ärbara, de bär det för att de tycker om det, och för att visa att de tillhör en kultur och religion.

När främlingsfientligheten blir löjlig

Var man en ärbar ogift kvinna förr i tiden i Sverige skulle man inte gå med utslaget hår. Håret skulle vara uppsatt eller flätat. En gift kvinna skulle bära huvudduk, huckle eller klut som det kallades.

Det traditionellt svenska, musik, dans och klädsel var omgjärdat av fördomar och regler.

Det är därför det bara blir skrattretande när man kan läsa på Nationaldemokraternas eller Sverigedemokraternas hemsidor att de svenska folkdräkterna är sååååå helsvenska och genuina och måste bevaras och skyddas mot det utländska. Mot arabernas hijab ställer man vår hellyllesvenska folkdräkt med klutar och knäfofsar. Som tex i denna lilla artikel i Nationell Idag: ”Vad utgör vår kultur? Vad gör oss unika i världen? Tre folkliga pelare av åldriga anor står stadigt i dessa stormiga tidevarv: folkmusik, folkdans och folkdräkt. Våra förfäders toner, rörelser och klädnad ekar från svunna tider, visar rättan steg i vinglig samtid…”

Problemet är bara att inget av detta är helsvenskt. Folkdanserna var en import från bland annat spanjorer, tyskar och polacker samt kanske araberna. Musikens toner bär också till 110% spår av 2000 år av sameuropeisk musikutveckling, med starka arabisk och judisk påverkan. Folkdräkternas utseende är inte heller det helsvenskt utan ett resultat av samma utveckling. Folkdräkten är för övrigt inte så mysigt romantisk som många tror. Den är resultatet av konventioner, moral och religion också som är är helt främmande för vår kultur idag. Varför tror ni att kvinnorna knäpper knapparna från vänstra sidan och männen från högra t.ex?

Samma med huvudduken som man ser på folkdräkterna ibland.

Religiöst tvång och huvudduk

En huvudduk på en kvinna signalerade inte bara att man var ärbar gift kvinna, utan den visade även rang och status i samhället. Besök gärna Almgrens sidenväverier i Stockholm där man kan se de huvuddukar de tillverkade för kvinnor av olika stånd och rang i samhället. 75.000 hijaber… nej förlåt huvuddukar, tillverkade de varje år under slutet av 1800-talet.

Jag citerar en sida om skånsk folkdräkt:

”Kvinnodräkt från Ingelstads Härad i Skåne, de tre första bilderna.  Kluten från Ingelstad är ett exempel på en av de allra största klutarna i Skåne. I Ingelstad har den knypplade spetsar medan den i Järrestad dekorerades med engelskt broderi. Järrestads härad ansågs genom sin sjöfart och fiskeläge ha råd med det. Det lite fattigare bondfolket inne i landet fick tillverka sina spetsar själva. Som i så många andra exempel anses den på fri hand knypplade spetsen finare än Vadstenas efter mönster knypplade spets.

I dag är det svårt att få tag i det dräktsilver som behövs. Det säljs inte vid auktioner längre. Från Ingelstads härad skriver Bruzelius: ”En högst owanlig bröllopssed bestod deri att brudgummen efter bröllopsmiddagen afklippte brudens långa hår, och, då den unga paret lagt sig, fäste mannen i gästernas närwaro på hennes hufwud den så kallade kluten, den gifta kvinnans hufwudbonad, med hwilken hon borde sofwa bröllopsnatten.”

Under folkdräktstiden (fram till omkring 1850) ansågs det som en stor skam om en gift kvinna visade håret. Däremot kunde hon medverka i skörden iklädd endast huvudbonad, kort överdel (blus) och särk. Och om sommarens vindar är nyckfulla och som andra underkläder inte förekom, kunde det skymta sådant som vi idag anser omoraliskt. Men den skördeklädda allmogekvinnan var högst anständig. Hon visade inte håret! Det var ju bara håret den gifta kvinnan inte fick visa.

Den unga flickans stora stolthet och prydnad för att locka friare var följaktligen ett långt hår flätat eller lindat med vackra band eller annan hårutsmyckning.

Den vita färgen var dygdens färg. En del kvinnor ansågs inte ärbara, tex de som fött barn utom äktenskapet. Då fick de bära en annan färg på huvudduken. Nämligen den skamliga färgen rött. De fick inte gå barhuvade som ungmöerna, och inte bära den huvudduk som gav de gifta kvinnorna status, utan fick bära en röd!

Varifrån kom denna sed. Jo, religionen. Nu är det lite knepigt att hitta direkta citat om just huvudduken, men om man läser religiösa böcker om skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga från tiden innan 1850 ser man att det ansågs ganska allmänt i Sverige att det var kvinnan som lockade männen sexuellt, i synnerhet genom håret.

För att inte locka männen omkring dem att bli otrogna skulle de bära huvudduk. De ogifta kvinnorna fick visa håret, dock uppsatt och/eller flätat. Då de var med andra ogifta män kunde håret visas ibland. Allt i enlighet med Paulus ord i Nya testamentet om att kvinnor inte ska uppträda barhuvade då de utövar sin tro: ”En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad.” (1 Kor 11:4-6) Eller: ”En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. /…/ Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad?” (1 Kor 11:4-6)

Och som sagt. På vissa håll i Sverige var det sed att man själv, eller mannen, klippte av håret på kvinnan på bröllopsnatten. Med kapat hår och huvudduk ansågs kvinnan ärbar.

Islam

Vad ska man då säga om bruket av burkor och sjalar i islam, som så många är rädda för och kallar osvenskt.

Det är exakt samma sak, varken mer eller mindre, än den svenska huvudduk vi pratat om ovan. En del bär slöja av religiösa skäl medan andra mer beter sig som de svenskar som mot slutet av förra seklet bar huckle för att de gillade det, eller som de miljöpartister som på 70-talet ville markera samhörigheten med bondesamhället genom att bära huckle. Eller som alla de som dansade folkdans eller bar folkdräkt och stolt visar upp sina hucklen…

Även muslimers hucklen har en mer otrevlig bakgrund, precis som ursvenska hucklen, det ska medges. Förr bar man inte hucklen i Sverige för att det var snyggt, utan för att det inte fanns annat val. man blev socialt utstött och kunde hamna i fängelse om man inte bar den. I en del muslimska länder finns samma problem kvar.

I dessa länder måste man bära slöja, och det finns inget annat val. Detta med hänvisning till bland annat koranens sura 24:30 där det står att rättrogna kvinnor ska ”behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantaget vad som alltid är synligt därav. Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder.” I en annan sura, 24:59, står även att kvinnor ska ”svepa sina kläder omkring sig”. Detta är grunden för bruket att använda såväl burka som huvudduk.

Men att det är så i vissa länder betyder inte att det är så överallt.

Precis som i Sverige på 1800-talets slut börjar ganska många muslimer inse att det är lite konstigt att tro att en gud kan ha intresse av att detaljreglera vad kvinnor har på sig. De flesta slökjbärare i Sverige anser att man inte behöver ha huvudduk på sig av religiösa skäl, det är upp till individen själv att bestämma,  men många tar på det ändå, utan att anse att kvinnan är ”underlägsen”.

En hel  del väljer slöjan, hijab,  inte för att de måste för att anses ärbara, utan för att det är vackert, precis som folkdräkterna i Sverige är vackra. Andra anser att det är struntprat och manschauvinistiskt griseri att anse att just kvinnors klädsel måste regleras av nån gud, men tar på sig slöja ändå för att markera att de är stolta muslimer. Och en del är arga på fördomar och struntprat och bär hijab och niqab som protest, inte bara för att visa att de är stolta muslimer.

Kort sagt kan man inte dra alla över en kam. Skälen till varför folk bär de kläder de bär är många olika.

Förnuft istället för rädsla

Användandet av huvudduk är lika svenskt som svensk midsommar, köttbullar och knätofsar, så själva bruket av sjal är inget att vara rädd för. Minst av allt om man gillar folkdräkter!

Det som skiljer folkdräkt-kulturen från den religiösa vanan att använda hijab, eller de flesta svenskars syn på det här med huvud och hår för ca 130 år sen, är att vi övergett tron att man måste följa konventionerna om hårklädsel. Dessutom har det blivit frivilligt att bära huckle. Vi har ökat vår tolerans för vad som är acceptabel klädsel. Vi accepterar både kvinnor med och kvinnor utan huckle. Det är klädsel, inget annat, och ens mänskliga värde sitter inte i kläderna!

Och det är min poäng! Vi kan visa att ingen människa BEHÖVER klä sig på ett speciellt sätt, vi kan dra en gräns mellan fundamentalism och icke fundamentalism!  Det betyder att vi kan visa att kvinnor inte behöver bära slöja. Men de behöver inte heller känna tvånget att INTE bära slöja. Vi kan visa att vi går bortom kläderna och värderar kvinnorna som MÄNNISKOR. Vi dömer inte utifrån klädsel! Att de får göra sina egna livsval och klä sig som de vill, speciellt om de är myndiga!

Vuxna människor får ta konsekvenserna av sina egna val (barn i skolor och sånt är en annan sak). Vill de gå klädda i heltäckande burka så är det väl inget fel med det. Folk ska ha friheten att klä sig som man vill, och ta konsevenserna av detta.

Men jag ogillar skarpt hur man buntar ihop all muslimsk klädsel och demoniserar den, genom att påstå att man bara bär tex chador eller hijab på grund av grupptryck, t.ex.  Eller att man vill förbjuda s.k. grupptryck. Att en del pga kultur, religion, eget val eller kanske rent av grupptryck väljer att bära huvudduk, är deras egen sak. (Hur många av alla svenska kvinnor som rakar sina kön eller går i högklackat gör det av fri vilja? Hur många gör det för att alla andra gör det eller för att det är mode? Ska man förbjuda detta? )

Sen måste vi avmystifiera det här med den islamska huvudduken för oss själva.

Så länge vi romantiserar folkdräkterna som nåt genuint svenskt kan vi inte göra oss löjliga för omvärlden genom att gnälla på användandet av huvudduk hos islamska kvinnor. Det är skrattretande och gör oss bara till åtlöje i omvärlden.

Och för övrigt bör Sverige få fler moskéer och minareter! Genom att ge och erbjuda LIKA RÄTT kan man också dra gränsen mot det oönskade (islamsk fundamentalism) lättare.

 • Anon Ymous

  Vad bra att vi har haft en sådan positiv utveckling i Sverige senaste 100 åren, där kvinnligt förtryck har blivit ersatt med respekt för individen.

  • Men det åstadkom man inte genom förbud mot huckle eller genom hat mot kristendomen. Eller hetskampanjer mot att bygga kristna kyrkor.

 • Göran Lundbom

  Slutsatsen är alltså att islams utveckling ligger några hundra år efter oss?
  Och om svenska kvinnor var tvungna att bära huvuddukar med viss färg, var inte detta också p g av ett ”grupptryck”?

  Borde vi inte istället – ev. med lagar och regler – hjälpa muslimska kvinnor (och män!) ur de medeltida tankar och idéer som genomsyrar deras religion idag?
  Genom att t ex införa ett totalt maskeringsförbud, genom att INTE godkänna och bejaka deras religiösa vanföreställningar (nu när vi äntligen i stort sett kastat av oss kristendomsfundamentalismens ok), inte bygga minareter, osv.

  Varför blunda för att islamisternas fundamentalism ÄR en fara för vårt västerländska humanistiska samhällssystem? Se hur islamisterna gör allt för att införa sina sharialagar i de arabländer som vi nyss trodde var befriade från förtryck av diktatorer. Nu är de på väg in i ett annat slags förtryck – det religiösa. DET borde vi verka för att sätta stopp för!

 • Göran Lundbom

  …och ni som tycker att islamistiskt kvinnoförtryck är helt OK, ta och läs detta:
  http://newsmill.se/artikel/2012/01/13/politiker-struntar-i-sl-jans-kvinnofientliga-budskap

 • Svenska kvinnor har aldrig löpt risken att kastas i fängelse pga ovilja att bära sjalett, jag skulle vilja se konkreta belägg för ett så häpnadsväckande påstående. Sedan är det väl ytterst få människor som på allvar höjer sina röster mot sjalettliknande huvudbonader typ hijab, snarare är det heltäckande burqa som väcker anstöt bland många.

  F.ö. har jag svårt att hänga med i Jerlerups resonemang. Äldre tiders ”traditionellt svenska” huvudbonader för kvinnor är alltså problematiskt och resultatet av stenhård och reaktionär social kontroll (”konventioner, moral och religion”), medan dagens muslimska sed att bära hijab är ett progressivt, individuellt val som vi ska bejaka?
  Ska stening, häxbränningar och juridisk tvekamp också tillåtas i vårt land eftersom dessa fenomen var verklighet här för hundratals år sedan?

  Och varför måste inte muslimska män bära huvudbonad för att anses ”ärbara” (såsom sikhiska män)? Man ska komma ihåg att även svenska män förväntades ha något på huvudet för att anses propert klädd, barhuvad kunde man endast vara i kyrkan.

  Citat: ”Så länge vi romantiserar folkdräkterna som nåt genuint svenskt kan vi inte göra oss löjliga för omvärlden genom att gnälla på användandet av huvudduk hos islamska kvinnor.”

  Jämförelsen haltar av främst två orsaker:

  1. Folkdräkt är idag endast ceremoniell klädsel, som bärs ytterst sällan även av flitiga brukare. Dagens dräktklädda män och kvinnor kan avstå från ”obligatorisk” huvudbonad om de så önskar, så kopplingen mellan dagens folkdräkter och muslimska huvuddukar som bärs till vardags 24/7 är minst sagt långsökt.

  2. Vilka ”vi” är det egentligen som romantiserar kring folkdräkter? Jimmie Åkesson? Med undantag för masarna och kullorna i Dalarna (där folkdräkten ännu är i levande bruk och betraktas som en självklarhet) och en och annan övervintrad proggare är folkdräkten idag uteslutande föremål för hån, spott och spe. Det finns tyvärr idag ett utbrett förakt och förlöjligande av vår svenska folkdräktstradition där man högljutt fnyser och rynkar på näsan åt allt som andas ”knätoffs”, inte minst hos den falang av kosmopolitiska storstadsliberaler i vilken Jerlerup har medlemskap.

  • Kvinnor som inte följde de sociala koder man skulle följa enligt kyrkan och bysamhället blev utfrusna, outcasts. Utan vårdad klädsel fick man inte gå i kyrkan t.ex, vilket var en katastrof för folk i 1600-talet. Och ja, folk har dömts för sådant beteende. jag har själv läst domar i domböckerna (jag släktforskar) där det anges som skäl för straff (inte fängelse men stocken, pisk och liknande) att de gick med utslaget hår.

   • Klara-Lisa

    Och visst var det väl heltossiga, de gamla svenska sociala koderna som skiljde man och kvinna och gav männen helt andra möjligheter än kvinnor? Att över huvud taget tänka sig ett regelstyrt system där man lätt kan identifiera en persons civilstatus och sedan döma dem därefter! Ja, herregud ja så tokigt det låter! Jag är däremot säker på att kvinnor på den tiden tyckte det var normalt och till och med försvarade beteendet med ”det är mitt val” och ”jag är inte alls förtryckt”, ruggig tanke eller hur? Skönt är då att vi idag inte behöver genom ”välvillig” uppmuntran och familjeförväntan kräva att våra döttrar klär sig efter strikta klädkoder. Att vi inte behöver säga till dem ”ajabaja annars ser Gud snett”. Ja till och med skoluniform har aldrig slått igenom i vårt land.För sånt kan annars vara väldigt svårt att stå emot när man bara är ett barn. Muslimska barn däremot, behöver vi ju inte bry oss om. De är ju liksom inte en riktig del i ”vårt” svenska, där vi låter våra döttrar, med stolthet, stå på egna ben. Därför behöver vi heller inte stå upp för deras rättigheter och möjligheter i livet, eller hur Torbjörn Jerlerup? Ta gärna på dig en klut på huvudet och gå till jobbet imorgon så får du se hur kul det är! Själv är jag glad att slippa.

    • Men för att det var så en gång betyder det inte att det är så nu. Samma sak gäller för hijab som för klut/huckle. Tiderna förändras och värderingarna med dem.

     Men du missar att om man rycker slöjan från muslimska kvinnor, eller ”svenska” som bär huckle, för att ”rädda dem” så begår man oftast ett lika stort brott som när det finns socialt tvång att kvinnor måste bära slöja. Du rycker slöjan från folk som VILL bära denm av egen fri vilja och inte faller för skitsnack.

     • Klara-Lisa

      Sorry, Torbjörn. Jag förstår inte ditt resonemang. För det första skrev jag inte att man skulle rycka huvudbonad av någon. För det andra är det du som från början dragit in svenska traditioner anno datsomal i debatten. Skönt att vi är av med dem, det tror ja till och med att du håller med om? Men du kanske själv märker hur svårt det är att jämka ihop dem med den sk slöjdebatten. Och lika mycket som att det finns de som vill ha slöja, finns det säkert de som inte vill men som känner sig tvingade och inte vågar annat. Vem ”rycker av” deras? Ja, inte du tydligen. I ett annat inlägg nämner du att följande klädesplagg borde då också förbjudas:
      Klänningar
      Kjolar
      Modebyxor
      Modeblusar
      Gällivarehäng (risk för att tappa byxorna och stå med ändan bar)
      Prinsessklänningar
      Strumbyxor och knästrumpor (som alltid går sönder då barn klättrar)
      Vad du inte verkar fatta är att de flickor som ikläs religiösa plagg aldrig ALDRIG!!! ens får testa att gå till skolan i gällivarehäng eller som småprinsessor eller med randiga strumpbyxor som Pippi Långstrump eller i senaste modekjolen om den nu råkar strida mot religionen. Hon får inte ens testa om hon skulle trivas i gällivarehäng eller lilafärgat hår eller de där jättetjusiga hårklämmorna med My Little Pony som ALLA ANDRA har, örhängena, halsbandet etc etc. Hon kan inte låta en klasskamrat kamma hennes hår eller fläta det för tänk om en kille såg det (ja, tjejer håller jättemycket på med sånt). ALDRIG. NÅNSIN. No way. Glöm det! Men visst, då kan det vara tryggt att tänka ”men det finns faktiskt de som vill ha slöja…” och inte behöva ta i problematiken på riktigt.

   • Att straffas för att man gick med utsläppt hår låter häpnadsväckande t.o.m. för 1600-talet, men jag får lita på det du har kommit fram till. Just 1600-talet måste nog i många avséenden betraktas som Sveriges mörkaste period, då Karl IX:s tillämpning av den mosaiska lagen medförde drakoniska straff för de mest vansinniga brottsrubriker, inte minst påståenden om svart magi/häxeri. Jag är glad att jag slipper uppleva denna tid och jag vill absolut inte ha den tillbaka genom gradvisa eftergifter till fundamentalistiska islamister och vidskepliga föreställningar från när och fjärran som inte har funnits inom vårt lands gränser på flera hundra år.

 • PS:

  Bör väl kanske tillägga att det visst finns en motsvarande sed för muslimska män att bära huvudbonad (kufi, taqiyah m.fl, jfr judarnas kippa), om än inte för att dölja håret. Det är dock intressant att denna sedvänja tycks vara väldigt ovanlig i Sverige (hur många hijaber och andra huvuddukar går det på varje kufi man ser?), och därtill dåligt uppmärksammad i den aktuella debatten.

 • miko

  ”A survey conducted in France in May 2003 found that 77 percent of girls wearing the hijab said they did so because of physical threats from Islamist groups. A series in the newspaper Libération in 2003 documented how Muslim women and girls in France who refuse to wear the hijab are insulted, rejected, and often physically threatened by Muslim males. ” http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/999jpabw.asp?page=2

 • Micke

  Har det gjorts några undersökningar om hur många nazister och fascister som bär uniform när dom samlas i grupp(dom gör ju det även om ni inte vill ha det klart ocj tydligt i ert medvetande )för att dom är rädda för att få stryk eller bär dom uniform allihop för att det ska stå tydligt och klart för alla andra att dom är beredda att användna vapen ?

 • Micke

  Skulle nån i den här tråden anse att det vore ok om muslimer (oavsett vilka) demonstrerade iklädda uniform bärande på likkistor vilket ju svenskar gör?

  • Göran Lundbom

   Nu kom så ”Godwins Lag” in, med hjälp av ”Micke”.
   Den som lyder: ”Då en nätdiskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar nazister eller Hitler mot ett”. Att sannolikheten går mot ett betyder att det förr eller senare kommer att ske. Anspelningar på lagen syftar på att vidare diskussion kommer att vara lönlös, och den som liknar sin åsiktsmotståndare vid nazister kan anses ha förlorat diskussionen.

   För vad, bäste ”Micke”, har dina inlägg med denna debatt att göra? Det var en mycket dum jämförelse!

   • Daniel

    Om du har vistats på denna sida ett tag så kommer du snart märka att det är det enda verktyg som Micke har i verktygslådan. Det har dessutom sällan med saken att göra (förutom kanske i Mickes huvud…)

 • Micke

  Daniel vill av någon anledning inte förhålla sig till svenska nazisters klädkod (uniform) utan föredrar att förtränga den så att han kan fokusera på muslimsk dito.

  • Daniel

   Vilka svenska nazister avser Micke? Klas Lund och bombarjackor?

 • Micke

  Varför handlar diskussionen uteslutade om muslimsk klädkod?

 • Micke

  För vad, bäste ”Micke”, har dina inlägg med denna debatt att göra? Det var en mycket dum jämförelse!

  ”Debatten” handlar I GRUNDEN om att dom flesta svenskar tolererar att klädsel som symboliserar ett nazistiskt arv ansvarigt för industriell utrotning av människor tillåts offentligt samtidigt som många svenskar inte ens klarar av att se en muslimsk kvinna som har den slöja eller huvudduk som inte täcker ansiktet.

  Debatten handlar om svensk rasism och fascism.

  • Daniel

   Micke har hakat upp sig och kan bara diskutera en sak.

   ”Fint väder idag”
   ”När det är soligt marscherar nazisterna på våra gator”

   ”Kronan har blivit svag och SAAB har gått i konkurs”
   ”Nazisterna vädrar morgonluft när det är ekonomisk kris”

   Tvångstankar kallas det. 🙂

 • Micke

  Daniel gör vad han kan för att ta oss från ämnet som är svenskars strävan att konttrollera invandrares klädselkod . När jag vidgar detta problem till att också inkludera nazisters rätt att bära uniform (vilket dom gör) så vill inte Daniel vara med för han förstår inkonsekvensen i det jag pekar på och han har inte ryggrad att konfirmera det han ser.

 • Micke

  Vilka svenska nazister avser Micke? Klas Lund och bombarjackor?
  —————————————————–
  Svenska nazister demonstrerar ALLTID i uniform.

  Är dom ett mindre eller större hot mot din integritet som svensk än en muslimsk kvinna?

 • Pingback: Tacka invandrarna för nationaldagen()

 • 1232233

  Jag tror inte man skulle få anställning med en klut heller, det är du som ska sluta särbehandla slöjbärare och vilja ge dem förmåner.

 • Pingback: » Tacka invandrarna för nationaldagen()

 • RollingHand

  Ovanligt korkat ang slöja…
  Trodde bättre om Jerlerup..

  ”Vem är rädd för en liten svastika??”
  Begriper du nu vad jag menar?

 • marlies beushausen

  Jättebra artikel ,eftersom många inte har kontakt med svensk kultur och historia. Många ser bara utåt och tror att vi skiljer oss enormt mot hur andra är idag.,Som om liknande här aldrig existerat.

 • Pingback: Tacka invandrarna för nationaldagen | Motargument()

%d bloggare gillar detta: