Senaste nytt

Kopimismen blir en erkänd religion

Kopimismsamfundets symbol, fritt kopierad i enlighet med kopimismens sakrament

RELIGIONSFRIHET Det Missionerande Kopimistsamfundet har fått godkänt av Kammarkollegiet och kan nu kalla sig registrerat trossamfund. Precis som Åke Green kunde hetsa mot homosexuella med hänvisning till sin tro, bör således kopimister i framtiden fritt kunna kopiera information utan hot om repressalier.

Kopimismsamfundets symbol, fritt kopierad i enlighet med kopimismens sakramentReligionsfriheten har en särställning bland de mänskliga rättigheterna. Trots att tro och religion på många sätt borde kunna ingå under yttrande- och åsiktsfriheterna, så har religionen förärats en egen punkt. Med hänvisning till religionsfriheten frikände också Högsta domstolen partorn Åke Green från åtalet om hets mot folkgrupp, med hänvisning till att han uttryckt åsikter som härleddes ur Bibelns texter och att en fällande dom därför garanterat hade upphävts i Europadomstolen.

Nu har ytterligare ett religiöst samfund blivit godkänt av kammarkollegiet, vilket i praktiken innebär att dess trosuppfattning fått status som officiellt erkänd religion. Samfundet heter Det missionerande kopimistsamfundet och deras tro grundar sig på att information är helig och att kopiera eller förädla information är ett sakrament.

– Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.

De formella invändningarna var att gudstjänsten i sin ursprungliga utformning inte ansågs tillräckligt spirituell, samt att samfundet inte fick kalla de troende ”medlemmar”. Istället används nu ordet ”gemenskap”.

– Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

I praktiken skulle detta innebära att den som vill kopiera eller förädla (remixa) information med hänvisning till sin kopimistiska tro, måste få göra detta utan att hotas av juridiska repressalier från samhället. Åke Green kunde, med hänvisning till kristendomen, hetsa och sprida hat mot och lögner om personer enbart baserat på deras sexuella läggning. Med andra ord vore det ologiskt att en person som enbart värnar om och känner kärlek till information straffas för att denne visar denna kärlek genom kopiering.

Nu väntar vi på det första rättsfallet som hänvisar till detta enkla, av HD fastslagna, faktum.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: