Senaste nytt

Hollywood grundades som en piratrörelse

UPPHOVSRÄTT Visste ni att anledningen till att man skapade Hollywood var att kringgå patentlagstiftningen och upphovsrätten i USA för hundra år sen? Jo, så var det. Därför är det faktiskt lite av en historisk ironi att det är just Hollywood som går i spetsen för dagens upphovsrättslobby.

Ju mer jag studerar patentfrågan och copyrightreglerna, ju mer kritisk blir jag till dagens upphovsrättsregler, och framför allt mellanhändernas roll. I Sverige skyddas upphovsrätten 70 år, i USA 95 år efter upphovspersonernas död. Detta är något som givetvis inte gynnar upphovspersonerna, utan i praktiken nästan enbart de mellanhänder som gör sig en förmögenhet på copyright-regler.

I början av seklet var det Thomas A Edison, uppfinnaren som i praktiken uppfann grammofinen, den moderna telefonen och glödlampan, som ägde de viktigaste patenten till den ”rörliga filmen”. Under de första åren av seklen var hans bolag inblandat i mängder av patentstrider med de andra bolagen. Han drev patenttvister med alla filmtillverkare och ville tvinga dem att köpa Edisons egna kameror och utrustning. Det anses ganska allmänt att dessa patentstrider hämmade filmproduktionen i USA enormt mycket. Det blev svårt och dyrt att göra film och nyskapandet hämmades.

1908 löste man problemet med patentkrigen genom att skapa en filmkartell: The Motion Picture Patents Company, bestående av de två ledande aktörerna, Edison och Biograph samt mindre aktörer som Vitagraph, Essanay, Selig, Lubin, Kalem, American Star, American Pathé, den ledande distributören, George Kleine och Eastman Kodak som tillverkade filmen och filmrullarna.

Tanken var, enligt Edisons bolag, att ”preserve the business of present manufacturers and not to throw the field open to all competitors.”. Och mest kontroll hade givetvis Edison själv. Kartellens syfte var inte bara att stoppa uppstickare utan även att kontrollera Biograph och de andra bolagen. Edison ville styra allt själv.

Ville man göra film, eller hade man ett filmbolag hade man det tufft. Kartellens syfte var ju att förhindra att andra filmmakare än kartellmedlemmarna, skulle kunna göra film.

Dessa självständiga filmmakare löste problemet genom att flytta till Kalifornien, som hade en friare copyrightlagstiftning och låg långt bort från New York, som var kartellens hemort.  Selig Polyscope Company och Nestor Motion Picture Company Efter några år följde även en av stora kartellmedlemmarna, Biograph, efter. Mycket snart blev Hollywood det nya centret. redan 1911 var det USA:s andra filmstad. Två år senare tillverkades de flesta amerikanska filmer i Hollywood.

Gradvis miste kartellen sin makt. 1915 genomdrevs en lag som i praktiken strök alla kartellens patent. men då hade redan Hollywood etablerat sig.

Jag anser att upphovsmän ska få ersättning då någon laddar hem eller köper en produkt de gjort, på något sätt. Men är mot dagens absurda upphovsrätt. Men jag anser att det just är upphovsmännen, dvs konstnärerna, som ska få pengarna inte främst mellanhänderna. Med datorrevolutionen finns det nu en möjlighet att föra konsumenten och upphovsmannen nära varandra. Mellanhändernas roll är kanske inte på väg bort men håller på att förändras helt och Hollywood gör exakt samma sak idag som Edisons kartell för hundra år sen. De försöker säkra mellanhändernas roll och göra det svårare för upphovsmän och konsumenter.

(Imorgon skriver jag om kopiering för eget bruk och copyright…)

%d bloggare gillar detta: