Senaste nytt

Sverigedemokraternas idéprogram: genetik som socialkonservatismens grund?!

RÄNDER SOM INTE GÅR UR Idag synar jag Sverigedemokraternas nya principprogram i sömmarna. Med tanke på vilken generaliserande och fördomsfull hets Sverigedemokrater ibland, oftast med partiets goda minne, sprider mot muslimer, romer, afrikaner och andra grupper är det viktigt att göra så. Jag noterar bland annat att partiet fått en ideologi, och det är inte bara socialkonservatismen utan även… genetiken!

En del av Sverigedemokraternas grundare hade Hitlermustaschen kvar, andra hade rakat av sig den!

Sverigedemokraterna antog ett nytt principprogram nyligen. Så här skriver de om partiets historia:

”Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling”

Det är en viss skillnad i beskrivningen jämfört med det förra principprogrammet som lät så här:

”Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för svenskar. Den enande faktorn var motståndet mot den förda invandringspolitiken, vilken man såg som alltför vidlyftig och därmed som ett hot mot vårt land, såväl ekonomiskt som socialt.”

Hur som helst är beskrivningen friserad. så lät det inte runt 1990 då partiets drivande krafter kom från rasistgrupper och nazistiska partier. Partiledaren Anders Klarström kom t.ex. från det öppet nazistiska NRP (Nordiska Rikspartiet). Då lät det annorlunda. Sd var då ett parti som var stolt över sina kopplingar till gamla rasister, nazister och fascister. Det var ett parti som månade om traditionerna…

Expo beskriver Sverigedemokraternas historia så här:

”I februari 1988 bildades Sverigedemokraterna. Grundarna till kom bland annat från Bevara Sverige Svenskt, BSS. Flera hade anknytning till skinnskallekretsar. En av de mer kända, Leif Zeilon, hade tidigare haft kontakter med det nazistiska Nordiska Rikspartiet. En annan av grundarna, Sven Davidsson, hade tidigare varit ordförande för fascistorganisationen Nysvenska Rörelsens Stockholmsavdelning. Snart kom flera personer som varit aktiva i nazistpartier eller till och med stridit för Tyskland under andra världskriget att ansluta sig till partiet.”

BSS – Bevara Sverige Svenskt

BSS?! Bevara Sverige Svenskt? De nämns inte i det nya principprogrammet.

Nej, exakt! Kopplingen till Bevara Sverige Svenskt är något man förnekar idag men som var stort de första åren. Jag minns själv hur man  runt 1990 kunde träffa på Sverigedemokrater som skröt med att de var ett resultat av kampanjen ”bevara Sverige Svenskt. Det här kunde man läsa i Sverigdemokraternas tidning Sverige-kuriren nr. 3-4 1988 (skrivet av Sandström):

Vår strävan är att försöka återställa homogeniteten och att därefter bevara Sverige Svenskt. Det är denna vår strävan, som ger oss själva vårt existensberättigande. Vår främsta uppgift är inte, att befria det svenska folket från utgifter i samband med invandring och flyktingskap, utan att bevara de krafter, som skapat kultur och kunskap…

Bevara Sverige Svenskt i sin tur hymlade inte med vad de stod för (BSS flygblad 1979):

För varje år blir svenskarna allt färre. Om fyra år finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Med kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller.

Genetiken kvar i principrogrammet

Med tanke på bakgrunden känns det väl inte så jättefräscht att Sverigedemokraterna som enda riksdagsparti har genetiska förklaringsmodeller som idépolitisk grund, i sitt principprogram.

Så här står det i deras nya program.

Sverigedemokraterna står för en mer nyanserad och därmed också en mer realistisk människosyn. Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen…

För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. Vi kan också konstatera att historiska försök med att bygga starka kollektiv som är större än nationen ofta har misslyckats, ibland med katastrofala följder som i till exempel före detta Jugoslavien, och att sådana försök därför bör undvikas då de är förenade med stora risker. De flesta människor har ett behov av både individuell frihet och kollektiv samhörighet och vi menar att det är politikens uppgift att ta hänsyn till och balansera dessa ibland motstridiga intressen.

Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat…

Jag vet inte hur det känns för dig. Men att ha nåt sånt här i ett partiprogram känns inte bra. Speciellt inte i ett parti som grundats av gamla nazzar.

Man skulle vilja veta exakt vad de anser är gynnsamt och icke gynnsamt och nedärvt respektive icke nedärvt. Det skulle jag fråga dem. Kan de svara på det månntro?

Kriminella, nästa måltavla?

Måhända är brottslighet nedärvt, eller vad anser Sd?

Vi noterar att Sd utvidgat sin lista på grupper som ska pekas ut som problem. Inte bara romer, muslimer och afrikaner utan nu även kriminella. Det ska bli ”hårda tag och ordning och reda”…

För de som undrar vad det kan komma att innebära rekommenderar jag Michael Gajditzas artikelserie om Sverigedemokraternas Socialkonservativa kriminalpolitik. (Del ett, två, tre.)

Zebran är ett randigt djur… Ja, det är det. Om ränderna ska gå ur Sverigedemokraterna får de sluta att generalisera om andra folk och religioner. Den dag partiet slutar med det, och slutar att acceptera att deras företrädare kallar muslimer och islam för ”värre än nazismen”, kommer jag att betrakta dem som ett normalt riksdagsparti. Tills dess är de inte det för mig!

 • Stefan Reitersjö

  jag reagerade på ordet eller beteckningen ”essens”. det är ett begrepp som idehistoriskt går tillbaka till 1600-talet och man kan ju tycka att SD borde ha kommitv lite längre. men vad kan man vänta sig av ett parti som har en 1600-talsmonark som idol.

 • Åsa

  Det här är riktigt otäcka saker då gener börjar blandas in i politiken då det gäller människovärde. Det är illa nog att döma ut grupper av människor pga ursprung eller religion istället för att se till individen och dess handlingar. Att blanda in genetik i det hela är inte bara dumt det tyder också på okunskap om människan och hur människor fungerar. För jag antar att SD då även sorterar ut adopterade från ”ej önskvärda” länder som ”dåliga” människor som ”förstör” det svenska (vad nu det är). Det är också lätt att föreställa sig att det här är enbart början.
  För vad kommer sedan som kan skyllas på genetiken och grupper av människor klassas som defekta och icke önskvärda.
  Sexuell läggning?
  Kriminella?
  Personer med funktionsnedsättningar?
  Personer som kan tänka själva?

  Det är också synd att media inte vågar ta debatten. Ingen av de större tidningarna har skrivit ett ord om det här vad jag sett.

 • Stefan Reitersjö

  för övrigt kan jafg rekommendera en bokj som behandlar det medicinska fältets koppling till nazisternas folkmord. Torbjörn Känner du till Henry friedlander och hans närmast magistrala verk The Origins of Nazi Genocide. from Euthanasia to the Final Solution?

 • Jag vet nu att du Torbjörn har för vana att inte svara på (mina) inlägg när jag skriver på dina bloggar, men skriver i alla fall för att bringa lite balans till din ”guilt by association”-teknik.
  Sant är att människan som djur är ett socialt sådant. Lika sant är att människan söker sig till gemenskaper, ja även andra än svenskar kan du tänka dig! Den gemenskapen som man ”söker” sig till är oftast den som ligger närmast, dvs där man lever. Jag håller inte med om att det ligger i några gener att man vill tilhöra en viss grupp. I det hänseendet är människan ett ”oskrivet blad” som han kan fylla själv, fast med starkt bistånd från kontexten han lever i.

  Du t.ex. vill tillhöra en grupp med likasinnade inom liberalerna. Politiska partier, religioner eller vilka grupperingar du vill, är just grupperingar där man satt gränser för att skilja sig från andra. Folk som inte håller med er, folk som ogillar eller kanske till och med hatar allt ni står för. Låt oss för diskussionens skull säga en ”rasist” en riktig sådan som anser att den svarta rasen är överlägsen alla andra, särskilt överlägsen är svart gentemot vita och vill utrota dem, t.ex. en man vid namn Kamau Kambon. En sån skulle kanske få vara medlem för att niutåt sett ska kunna leva upp till era liberala påståenden, men skulle säkert inte få företräda partiet. Eller har jag fel?
  Ser du hur ni har satt upp gränser för att skapa ett ”vi och dom” där ”dom” är de som inte håller med er? Skillnaden som jag ser mellan er och BSS är att ni har andra sorts gränser, men ändock gränser för att särskilja er.

  Om man nu är så gränslöst liberal kanske borde fokus av diskussionen ligga lite djupare än bara SD, rasister kanske borde man ifrågasätta, det jag tror är genetiskt: människans vilja att tillhöra en gemenskap? Men det kanske inte är så trevligt, då måste man ifrågasätta sig själv. Och sånt är ju alltid jobbigt, för då har man ingen att peka finger åt för att definiera sig själv.
  Jag tror att de människor som känner att den riktiga gemenskapen är mänskligheten är lätträknade, om såna finns öht? Jag kan ju lugnt säga att den sk ”multikulturen” inte innehåller dessa människor.

 • Menar du Åsa verkligen att individen är den som ska dömas, inte vad han tror på och säger sig agera för? Gäller det en rasist också? en som dödar en ickevit för att han har en annan hudfärg? Då ska man inte ta hänsyn till ideologin? Eller bara då det handlar om såna?

 • Varg i Veum – intressant pseudonym du har. Oönskad bland dina fränder, ovälkommen på helig mark. Det är vad det betyder. Men det vet du kanske?

  Hur som helst – i egenskap av medgrundare till Liberaldemokraterna, och del i styrelsen, så kan jag säga dig rätt ut, att rasism är inget vi släpper över tröskeln, alldeles oavsett om rasisten i fråga är vit, svart, gul, blå, eller grön. Det spelar verkligen ingen roll. Jag är lika kritisk mot fördomsfullhet och rasistiska idéer alldeles oavsett var det kommer från. På mina resor har jag stött på allehanda slags rasism – att jag inte har fått komma in i vissa tempel i Indien eftersom de bara släpper in folk med brun hudfärg, eller liknande fenomen. Märk väl att jag gillar Indien, men jag har som sagt stött på en del synnerligen besvärande tendenser där, som förhoppningsvis kommer att gå över med ökad globalisering och öppenhet för människor från andra kulturer.

  Rasism ligger inte i att vilja tillhöra en viss kulturell grupp. Rasismen sticker upp sitt fula tryne när man börjar nedvärdera dem som inte hör till gruppen. Eller ännu värre – när man börjar stöta ut individer ur den egna gruppen, för att de har ”oönskade egenskaper”. Det är en gruppgemenskap som garanterat är på väg mot sin egen undergång. Och det är en mentalitet som jag upplever omhuldas av Sd och andra smygnazister, inte minst i riksdagen.

  Vad gäller din sista fråga så hävdar jag personligen att lagar om ”hatbrott” eller ”hets mot folkgrupp” borde tas bort, eftersom de i praktiken betecknar vissa tankar som brottsliga, något som inte är möjligt att förena med en liberal politik.

 • Ja, jag vet vad Varg i Veum betyder, det var därför jag tog den nick. Mina åsikter passar inte normen och jag besudlar den med min ”närvaro” ungefär som den riktiga vargen i en liknande debatt 🙂 För jag antar att fler än jag märkt att den liknar invandringsdebatten i mångt och mycket, särskilt i retoriken. Fast där är jag på ”invandrarens” sida mer 🙂

  Måste återkomma till det här med att man bör se saker och ting lite djupare istället för det som är enklast att ”attackera”. Jag hävdar att vi alla är ”rasister” i en eller annan mening.

  Jag säger det inte för att försöka relativisera de problem med rasism som finns utan jag säger det för att jag försöker förstå övervägande delen av sk ”antirasister” i debatten och deras minst lika hatfyllda retorik och inställning som jag anser är hyckleri. Deras hatobjekt är bara ett annat än deras antagonisters.

  Måhända att alla inte är ute och misshandlar och saboterar men själva tankegodset delar i princip alla ”dom där rasisterna…”. Jag tycks inte finna något gehör, dvs ingen verkar vilja (eller våga?) ”ta debatten” när jag lägger ut krokar för att skapa en sådan. Jag vet inte varför. Kanske är jag för ironisk eller så får jag inte fram vad jag menar för att det jag skriver uppfattas som rörigt? Vet faktiskt inte då jag aldrig fått feedback.

  Jag anser att vi lär stå och nöta pannorna blodiga mot varandra tills vi förstår att saker och ting är inte antingen eller. Och det känns så meningslöst.

  Dig har jag aldrig diskuterat med så jag frågar dig om du förstår vad jag menar? Kan du förklara hur jag tänker fel enligt dig när jag påstår att i princip är det ingen större skillnad mellan kombattanterna i migrationsfrågan?

 • Simon Lundström

  At människan generellt söker sig till en gemenskap, det känner vi nog alla till. Det är känslan av gemenskap som skapar och håller samman en herrans massa institutioner. Dock inte alla. En liberalist söker sig säkert till liberala likar för att diskutera, men det är inte känslan av gemenskap som gör att folk blir liberalister på samma sätt som att det är känslan av gemenskap som gör att folk blir AIK:are eller Djurgårdare. Det är den liberala övertygelsen som binder ihop liberalister.

  Dock håller jag fullkomligt med om att känslan av samhörighet är viktig för människan. Det problemet som Jerlerup belyser är att det blir problematiskt när denna känsla a) börja basera sig på förutfattade meningar som dels ser till hela grupper istället för enskilda inidivider och dels ser till medfödda egenskaper såsom hudfärg, och b) man gör aktiva handlingar för att utesluta de som inte hör till gruppen. Framförallt är a) och b) i kombination osedvanligt uselt.

  Att man tycker det känns tryggare om alla delar samma kulturella värderingar, det har jag full förståelse för. Men när man börjar yla om att dessa kulturella värderingar kan vara genetiskt betingade, då har galenskapen och dumheten klivit in. Som Jerlerup säger, om SD ser till att bara vara rent kulturkonservativt och partiprogrammet går ut på att bevara svenska traditioner och spjärna emot alla värderingsförändringar, så kommer jag att betrakta dem som just det: ett konservativt motsträvigt parti som vill ha det kvar såsom saker varit i många år. Fullt begriplig och mycket mänsklig inställning, om än med lite stagneringsvarning på.

  Men så länge de håller kvar formuleringar som antyder att det skulle vara våra gener som beslutar vilka kulturvärderingar vi har eller kan ha, så går det tyvärr inte att ta partiet på allvar. Det vittnar inte bara om djup okunskap utan även om brist på både tankeförmåga och uppfattningsförmåga. Tyvärr.

 • Jag håller med Torbjörn och dig Simon i sak. Naturligtvis är det märkligt att påstå att t.ex. en tro på t.ex. Allah skulle vara någonting som finns i generna eller att någon ”essens” av nationalitet eller befolkningsområde finns i dem. Men har någon ens vågat, eller snarare FÅTT!, diskutera eller forska i det, ens ur en neutral synvinkel? Inte minst Torbjörns artikel här visar ju på de känslobaserade reaktionerna när någon ens antyder det. Och då är Torbjörns texter milda jämförelsevis.

  Man kan ju diskutera genernas påverkan med tanke på att t.ex. många adopeterade barn känner sig främmande senare i livet. Men det har oftast att göra med den sociala miljön. Kan även tänka mig att de känner så för att de påminns om det av vissa (inte bara sk ”rasister” utan även av dess motsvarigheter då de tror att de menar väl)

  Men det finns ganska övertygande teorier om att en gudstro finns i generna. dvs att människan som art har någonting inbyggt som gör att man generellt behöver någon högre makt att tro på. Men det är en annan sak. Allah, Gud och allt vad de heter är produkter av människans fantasi. Det finns ingenting som tyder på motsatsen. Det kallas ”tro” av en anledning.

 • Ja, vad otäckt det är när man erkänner att det finns något som heter gener och arvsanlag. Vi borde nog förneka Watson och Crick eller i varje fall stämpla dem som rasister och nazister. Och att berätta att människan är ett flockdjur med sociala grupptillhörighetsbehov bör vi förstås också förneka.

  Vänsterns politiska överprövning av biologin där allt bara är en social konstruktion är ju så mycket bättre – man slipper ta hänsyn till verkligheten och kan utforma vilka sociala ingenjörsidéer som helst.

  Denna förnekelse ligger helt i linje med det man ägnar sig åt idag när det gäller massinvandringens kostnader och nedbrytande inverkan på det svenska samhället, så jag tycker det är en utmärkt idé. Att svenska liberaler anammat denna kulturradikala verklighetsbild så att man nu åter precis som i USA kan sätt likhetstecken mellan left och liberal är ju också praktiskt.

 • Roger Svensson

  Nej, det här är faktiskt för dumt! Sd har aldrig, inte ens när det startade, varit ett nationalsocialistiskt eller ”rasistiskt” parti. Det finns ingen seriös forskare eller debattör som har hävdat något sådant, tvärtom:

  ”Nazisterna avskyr Sverigedemokraterna och betraktar dem som förrädare.”
  Helene Lööw i DN 5.12 1998.

  ”Man kan inte säga att Sverigedemokraterna är fascister.”
  Anna-Lena Lodenius i DN 5.12 1998.

  ”Till parlamentarikerna räknar hon Sverigedemokraterna, Sjöbopartiet och Framstegspartiet. Det är partier som inte är vare sig nazistiska eller rasistiska och som valt att arbeta inom demokratins ramar”
  Ur artikel om Helene Lööw i Bohusläningen 27.5 1992.

  ”Sd är vare sig nazistiskt eller fascistiskt, om man ser till vad dessa ord verkligen står för.”
  Demokratiutredningen sidan 176.

  ”Sverigedemokraterna är inte nazister eller rasister. Sverigedemokraterna är inte antidemokratiska extremister utan ett parlamentariskt parti ”.
  Ur Centrum för invandrarforsknings och Brottsförebyggande rådets rapport 1997, sammanställd bl.a. av Helene Lööw.

  ”Sverigedemokraterna kan inte betraktas som ett nazistiskt eller rasistiskt parti ”.
  Justitieministern Laila Freivalds i radioprogrammet Studio 1, 22.10 1999.

  Om man tittar på det som Sd faktiskt hävdar i texterna som citeras, att människan är i grunden ett flockdjur och att s.k. könsroller har delvis biologisk bakgrund, så har bägge dessa stöd i modern forskning och är inte något sort suspekt rasbiologi från anno dazumal. Ingen stans hävdas att ”flocktillhörighet” måste byggas på biologiska band, och Sd avvisar ju även tanken på att svensk identitet skall bygga på detta. Just biologiska band är dock centralt för många andra folkgrupper, t.ex. samer, judar, assyrier/syrianer, romer m.fl. där man födds in i folkgruppen och där det är svårt/omöjligt att uppgå i dessa utan att ha dessa nedärvda biologiska band. Ingen skulle väl dock få för sig anklaga dessa folkgrupper för att ägna sig åt föraktlig rasbiologi, tvärtom anses ju dessa gruppers särart och egna identitet vara skyddsvärd.

  När det gäller könsroller biologisk ursprung så rekommenderas denna norska dokumentär:
  http://www.youtube.com/watch?v=r-KbHyJ6rLU
  http://www.youtube.com/watch?v=uadbHfC8UPY
  http://www.youtube.com/watch?v=2wJhGfQHA2Y
  Där visas tydligt att genusvetenskap där könet ses som enbart en ”social konstruktion” (en ståndpunkt som tydligen artikelförfattaren anser att det är högst suspekt att inte erkänna sig till) är rent ovetenskapligt trams och att det faktiskt finns medfödda biologiska skillnader som delvis kan förklara könsroller.

 • mika sjöman

  Varg i Venum, lägg ned det där tramset om att man inte neutralt skulle få forska om genetik och hur det påverkar ens tankebanor. Man får, och det har forskats en helt massa på det – speciellt i Sverige där vi fram till andra världskriget var ”ledande” inom detta tokeri och hade täta band till Nazi tyskland. Och – det forskas en massa på det fortfarande idag, däremot har inom forskningen kasserat tankarna du bär sedan länge.

  Att du inte förstår ett jota av hur forskning fungerar, kommer helt övertygande fram av din formulering ”ganska övertygande teorier om gudstro i generna”.

  Själv ser jag dig nog mest som ett outbildat nät-troll, och det är därför de flesta normalt inte svarar på dina kommentarer. Gör något bra istället för att repetera dessa 1930-tals svammel – läs Om Friheten av J.S. mill eller en bok om vetenskaplig metod.

 • Den dag partiet slutar med det, och slutar att acceptera att deras företrädare kallar muslimer och islam för ”värre än nazismen”, kommer jag att betrakta dem som ett normalt riksdagsparti. Tills dess är de inte det för mig!
  ——————————————-
  SD är ett klassiskt europeiskt fascistiskt parti och kommer aldrig att vara något annat.

 • Nej, det här är faktiskt för dumt! Sd har aldrig, inte ens när det startade, varit ett nationalsocialistiskt eller ”rasistiskt” parti.
  ————————————————–

  SD ÄR ett fascistiskt parti och enklast visas det med att en företrädare för partiet på landsmötet innan man kom in i riksdagen betecknade alla riksdagsledamöter som landsförrädare.

  Den retoriken är hämtad direkt från djupet av den fascistiska retorikskafferiet.

 • Varg i Veum – intressant pseudonym du har.

  ——————————————–
  Ja dom gillar den där symbolvärlden och vi känner igen den sen förut. Inget är nytt.

 • Jadu Mikko Sjöman noterar att du bara ville uttrycka dina känslor så jag väljer att bortse från det och hoppas att du fick tillfredsställelse av det. Kom igen när du vill diskutera.

 • Simon Lundström

  @Dagerlind

  Ingen har påpekat att det inte finns gener och arvsanlag.

  Vi har påpekat att tron att _kulturella_värderingar_ (eller som SD uttrycker det, ”essenser”) ligger i generna, är korkat och obildat. Då har man inte hängt med för fem öre, och inte tänkt efter heller.

  Om SD inte vill veta av folk med en annan hudfärg så må de säga så. Men det de påstår sig stå för är att de inte vill veta av folk med en annan kulturell bakgrund, för att det skapar schismer, vilket stämmer till viss del. Dock tappar de förtroende när de sen påstår att hudfärgen och generna skulle vara anledningen till värderingsgrunden. All forskning pekar åt andra håll, och detta i en värld när vi sedan länge övergivit den naiva tron att ”allt är miljöpåverkan”. Det vet vi att det inte stämmer. Det betyder inte att den andra extremen (”allt är nedärvt”) stämmer. Det forskas intensivt på om generna har något med beteendemönster att göra, så att påstå att sådan forskning inte får göras stämmer helt enkelt inte. Och att det är genetisk skillnad och finns skillnad i beteendemönster hos män och kvinnor är väldigt känt också. Någon sådan skillnad har man inte sett hos de olika mänskliga raserna. En svensk som är uppfödd i en by i Sydamerikas djungel beter sig knappast som en som växt upp i Stockholm och bryr sig nog fett föga om det som är ”svenska” traditioner, även om mänskan genetiskt är ”svensk” sedan tio generationer. Hade människan varit funtad så hade vi dött ut för miljoner år sedan – det som gör att människan är så oerhört överlevnadsduglig är nämligen vår oslagbara förmåga att anpassa oss till vår omgivning vad gäller levnadssätt.

  Människor har generellt ett behov av någon form av ”tro”, men huruvida den tron är på Allah, Gud, Buddha, Tor, Oden, Rävar, Mårdhundar, Zeus, Apollon, Förfäders andar, Nirvana, Hustomtar eller grannens katt är knappast genetiskt nedärvt. Religion och annan vidskeplighet är en bieffekt av det som betraktas som vårt intellekt – vår förmåga och vilja att hitta mönster och orsakssamband mellan saker och ting. Den är så stark att få kan acceptera bristen på orsakssamband eller mönster, vilket skapar ganska långsökta kopplingar som att stjärnornas position vid födseln påverkar vår personlighet, eller att vi är placerade här för att tjäna Guds vilja eller något annat.

 • Baldersvis

  Oavsett vad SD eller någon annan tycker så anser jag att alla folk har rätt till fortsatt existens om de önskar det och att förgöra ett folk genom lurendrejeri och propaganda bör anses som ett brott mot folkrätten. Svenskarna är ett litet folk som har band till landet Sverige sedan många tusentals år tillbaka. Arbetar man för att sitt folk ses man som rasist men om man arbetar för att det försvinner är man antirasist, så sjukt är dagens samhälle. Obs! föregående mening gäller endast vita folkgrupper. Bort med antisvenska politiker och gör Sverige svenskt!

%d bloggare gillar detta: