Senaste nytt

Sätter Socialdemokraterna demokratin ur spel i Västerås?

Britt Sandström (S)

DEMOKRATIÖVERGREPP I Västerås kommunfullmäktigesal rådde kaos under torsdagskvällen efter att ordförande Britt Sandström (S) vägrat tillåta andra yrkanden än det liggande, från S.

Britt Sandström (S)I Västerås förvandlades kommunfullmäktige från ett grått sammanträde till en scen med kaos, ilska och ledamöter som tågade ut ur salen i protest. En scen som vi brukar förknippa med länder där folkvalda parlament ses som skämt och där demokratin bara är ett pel för galleriet.

Bakgrunden är ett ärende om att avskaffa vårdnadsbidraget i kommunen. Efter den förändrade majoriteten i kommunfullmäktige har den rödgröna alliansen jobbat på att ta bort det, under protester från den tidigare Alliansmajoriteten som drev igenom beslutet i fullmäktige under föregående mandatperiod.

Hösten 2010 beslutades i fullmäktige att kommunen skulle förbereda en avveckling av vårdnadsbidraget och att återkomma till fullmäktige om hur detta skulle gå till. Efter det har det varit tyst, tills en skrivelse inkom till fullmäktige där det konstateras att barn- och ungdomsnämnden beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget. Förslaget har varit att lägga denna skrivelse till handlingarna och därmed anse vårdnadsbidraget avskaffat. Eftersom fullmäktige en gång införde det anser dock oppositionen att fullmäktige också måste fatta beslutet om att avskaffa det. Även en privatperson har överklagat hanteringen av ärendet med hänvisning till detta och det väntar på avgörande i förvaltningsdomstolen.

På kommunfullmäktige i november återremitterades detta ärende från kommunfullmäktige och togs så upp till ny behandling på torsdagens möte. Oppositionen, Alliansen denna gång också stärkt av Sverigedemokraterna och därmed en majoritet i fullmäktige, yrkade då på ytterligare en återremiss, eftersom ärendet kom tillbaka i exakt samma form som på föregående möte. Ordförande Britt Sandström (S) vägrade, med hänvisning till Kommunallagen 45 §, som föreskriver att

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.

Den sista, fetstilsmarkerade meningen underlät dock Sandström att nämna.

Caroline Högström (M) beskriver det följande händelseförloppet:

Ordningsfrågor ställs och många hänvisar till att Fullmäktige har sista ordet i frågan. Det är en hätsk stämning och Alliansföreträdare hävdar att hon inte kan göra så då det t. ex. är andra gången då remissen begärs med samma formulering. Plötsligt under diskussionen så klubbar ordförande och säger då att allt är klart och remiss inte får ställas. Borgerliga företrädare reser sig upp och tänker lämna salen. KF adjungeras och gruppledarna samlas för att diskutera.

Efter 40 minuter återsamlas fullmäktige. Sandström står på sig och hävdar med stöd av chefsjuristen i kommunen att hon haft rätt att köra rätt över fullmäktige, majoriteten till trots. För att kunna komma vidare i ärendet yrkar då Elisabeth Unell (M) helt sonika avslag till det liggande förslaget. Eftersom det finns en majoritet i fullmäktige för detta tror hon sig vara säker. Då händer dock nästa häpnadsväckande sak: Sandström hävdar bestämt att det bara finns ett förslag och att det inte är tillåtet att lämna några avslagsyrkanden, eftersom det i så fall skulle innebära att det skapades ett nytt ärende av frågan.

Detta nya ärende skulle alltså bestå i att fullmäktige inte bara med en axelryckning lägger till handlingarna att en nämnd fattat beslut att avskaffa något fullmäktige beslutat att införa, utan själva vill ha något att säga till om i frågan.

Efter det reste sig Alliansens företrädare och lämnade slutgiltigt fullmäktigesalen i protest.

Denna absurda hantering av ärendet har fått en liten notis i VLT, där det kallas ”ilskepaus i fullmäktige”. Vad som är mer chockerande är dock att VLT skriver att i frågan om avvecklingen av vårdnadsbidraget blev det som majoriteten ville – trots att en majoritet, 31 av 61 ledamöter, faktiskt var emot detta beslut! En korrekt beskrivning skulle vara att det blev som minoritetsstyret ville, trots att de hade en majoritet emot sig i fullmäktige, genom att de vägrade ta upp majoritetens avslagsyrkande till behandling.

Som Roger Haddad (FP) uttrycker det, ”skulle det ha hållits en misstroendevotum hade hon fått avgå direkt”. Britt Sandströms förtroendekapital verkar vara förbrukat hos 31 av 61 ledamöter i fullmäktige och det vore ytterst otaktiskt av Socialdemokraterna att kämpa för att hon skulle sitta kvar. Med redan sviktande opinionssiffror är en skandal av denna magnitud det sista Socialdemokraterna behöver.

Hanteringen av ärendet är under all kritik och kan inte beskrivas som demokratisk och rättssäker. Det faktum att minoritetsstyret till varje pris vill undvika att ta upp frågan i fullmäktige och dessutom vill stressa igenom beslutet trots att hanteringen redan ligger för behandling hos förvaltningsrätten, gör allting mer suspekt. Socialdemokraterna och deras samarbetspartiet verkar till varje pris vilja driva igenom avskaffandet av vårdnadsbidraget, oavsett om de har en demokratisk majoritet för det eller ej.

Alliansens företrädare hade under den sena torsdagskvällen överläggningar om hur de skulle hantera frågan. Beslutet kommer sannolikt att överklagas och det är inte en helt osannolik gissning att frågan om misstroendevotum mot fullmäktigeordföranden kommer att väckas till nästkommande fullmäktigesammanträde.

Lars Kallsäby (C) sammanfattar kärnfullt:

Frågan kan tyckas kinkig och lite ordklyveri men vi politiker måste lära oss fatta raka och tydliga beslut, våra jurister har olika uppfattning i frågan. För mig och alliansen är det nu inte en fråga om sakfrågan utan fattar vi korrekta beslut och har vi en demokratisk ordning där vi kan yrka motförslag på de beslut som formuleras.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: