Senaste nytt

Om USA, hemligheter och rättsstatens förfall

Amerikanska medborgares grundläggande rättigheter ligger nu i händerna hos kongressen, som valt att knyta nävarna

Kongressbyggnaden

För ett knappt dygn sedan röstade den amerikanska kongressen för att hålla delar diskussionerna kring den mycket kontroversiella (men föga kända) motionen ”Department of Defense Authorization bill” helt bakom stängda dörrar från allmänheten. Majoriteten löd 406 för och endast 17 emot.

Att politiker håller hemliga möten är förvisso inget märkvärdigt i sig. Oönskvärt kan tyckas, med all rätt, men de allra flesta blir sällan förvånade över att det finns saker som politiker helst håller folket på lagom avstånd ifrån. Det är inget som de flesta av oss ägnar särskilt mycket tankeverksamhet åt i vardagen. Vi antar någonstans i bakhuvudet att det som hålls undan ifrån oss är saker som rör rikets säkerhet. Kunskap som är farlig om den hamnar i fel händer. En nödvändig kompromiss.

Allra oftast, om man ska gå utefter vad vi känner till, är det också så det fungerar. Relativt sällan, i demokratins kortvariga historia, har diskussioner hållits bakom lyckta dörrar som direkt påverkat vårt vardagsliv eller vår rättssäkerhet. Då tenderar vi nämligen att lägga märke till dem, vilket är ganska kontraproduktivt om man var intresserad av att hålla det hemligt. Kort därefter brukar politikerna komma till kritan eller motionen avslås.
Givetvis finns undantag, men på det stora hela har det inte funnits anledning för den vardagliga medborgaren att oroa sig över att det görs politik utan att det informeras om det.

Men på senare tid har något väldigt konstigt hänt. Politiker har börjat hålla förhandlingar bakom lyckta dörrar om saker som inte bara påverkar vårat privatliv, utan som dessutom, i vissa fall, strider mot vår grundlag. Inte nog med det, utan de kommer undan med det också. ACTA-förhandlingarna, FRA-lagen och USAs Patriot Act är några utav dem. Gemensamt är att de på något sätt brutit mot grundlagen eller människors behov av privatliv och således mött massiva protester. Och absolut ingenting hände. Det ska genomföras, oavsett hur mycket väsen allmänheten gör av sig, helt enkelt.

I media talas ofta om medborgarnas politikerförakt, om lågt valdeltagande och om hur viktigt det är att gå och rösta. Sällan hör man någon ställa samma krav på politiker. För om vi ska vara ärliga är inte problemet idag att folk bryr sig för lite om politik. Vi protesterar hur mycket som helst. Problemet är att politiken bryr sig för lite om folket.

Det som nyss hänt i USA är det hittills mest allvarliga och oroande exemplet på detta som någonsin skådats. För den här gången handlar det inte längre om att ge upp delar av ens privatliv, eller om huruvida terrorister är ”fientliga kombattanter” eller inte. Sådant kan alltid rationaliseras bort i vardagslivet – viftas bort eller sopas under mattan av vardagsbekymmer.
Den här gången handlar det om huruvida medborgare ska ha några rättigheter över huvud taget.
Ja, du läste rätt. Nej, det var inte en överdrift.

I den här motionen föreslås nämligen att det ska vara möjligt för militären att, självklart i terrorbekämpningens namn, kunna frihetsberöva medborgare på obestämd tid, utan att behöva redovisa skälig misstanke, utan åtal, utan rätt för den fängslade att få reda på anledningen, utan rätt till advokat, utan rätt till rättegång. Med andra ord ska ”undantagen” som tillämpas på militärbasen i Guantanamo nu tillämpas på hela landet och samtliga medborgare. Jag behöver väl knappast förklara att om man närsomhelst kan bli fängslad hur länge som helst för vad som helst finns inga rättigheter.

Det är det här kongressen ska diskutera. Och medborgarna är inte inbjudna.

Skulle det gå igenom kan president Obama fortfarande lägga veto.

Vågar vi lita på det?

%d bloggare gillar detta: