Senaste nytt

Hur många muslimer finns i Sverige?

Som Per Pettersson skrev på Frihetssmedjan tidigare idag har Erik Ullenhag lagt upp en webbsida mot nätmyterna om invandringen, regeringen.se/tolerans. Det finns en hel del att säga om denna sida. Per Pettersson har redan sagt en del. I denna artikel ska vi försöka bena ut hur många muslimer det egentligen finns i Sverige. Pågår en ”islamsk fundamentalistisk invasion” som Sverigedemokraterna påstår?

Brist på fakta och statistik föder okunskap, som i sin tur föder rädsla, som föder fördomar och hat...

Pers artikel väcker en intressant fråga. Om nu Erik Ullenhag säger att det finns 110.000 muslimer i Sverige, och han tidigare, i likhet med Sverigedemokraterna sagt att den siffran är 400.000. Vilken sifffra stämmer?

Sverigedemokrater använder ofta den högre siffran ganska elakt. De antyder att majoriteten av de påstått 400.000 aktiva muslimerna är fundamentalister och ibland att de allihopa är potentiella massmördare.

Det är därför det inte är bra att siffran kastas omkring hur som helst i debatten.

Att bristen på statistik är problematisk förstår man om man ser hur oansvarigt regeringen bollar med siffrorna. Sånt spelar bara Sverigedemokraterna i händerna. Okunskap leder alltid till rädsla. Rädsla leder till fobier som islamofobi. Ismamofobi till Sverigedemokrati.

Att vi inte vet beror inte bara på att vi inte registrerar trosanhängare, utan också på att regeringen är ointresserad. En kompetent regering kangöra uppskattningar genom att beställa frivilliga undersökningar från opinionsinstituten.

Hur många finns det egentligen? Och hur tänker de?

Hur många muslimer?

Trots den svenska bristen på statistik kan man göra vissa uppskattningar.

Islam är som alla andra religioner! En del är fundamentalister, en del helt normala besökare som ber och utövar sin religion, vissa av dessa är mer dogmatiska än andra som är mer flexibla. Sen har vi den stora majoriteten som respekterar sin religiösa samlingslokal men inte besöker den så regelbundet. De som gom gärna besöker caféet där för att få senaste skvallret eller se på sport på TV, och de som går på högtider och bröllop och som gärna avslutar Ramadan där. Sen har vi de sekulariserade som inte bryr sig så mycket om religionen men som ändå kallar sig muslimer.

Detta är det religiösa utanpåverket, vilket givetvis inte säger ett smack om hur en människa är inuti, i hjärtat!

Men hur många kallar sig muslimer? Uppskattningar jag sett pekar mot att det finns 400.000 – 450.000 ”muslimer”, alltså folk med muslimsk bakgrund (vad det nu kan betyda) i Sverige. 1/5 av dessa lär enligt muslimerna själva vara AKTIVA, dvs de kommer till moskén en gång i veckan minst och ber sina böner någorlunda regelbundet.

Kan detta stämma? Låt oss se på den statistik som går att få fram…

Det finns något som heter Nämnden för Statligt Stöd till Trosamfund. Dessa ger den del av skatten man kan välja att ge till ett religiöst samfund åt DE SOM SAGT ATT DE VILL TA IN PENGAR SKATTEVÄGEN. Inte alla vill det. Jehovas Vittnen sa länge nej till detta, t.ex. Även en del muslimska moskéer och samfund säger nej.

Nämnden ger stöd också, och stödet utdelas PER MEDLEM. Vilket betyder att även barn räknas in.

Sverige

Låt oss kolla på statistiken för registrerade medlemmar i olika samfund 2010:

Det finns ca sju miljoner medlemmar i Svenska kyrkan. För de andra trossamfunden som tar in pengar via skatten (= har aktiva BETALANDE medlemmar) är siffran denna, för att nämna ett litet urval:

Islamiska församlingar 110 000

EFS 44 717

Judiska församlingar 9 039

Serbiska Ortodoxa Kyrkan 27 877

Pingströrelsen 113 527

Katolikerna 96 950

Svenska Missionsförbundet 109 114

De föreningar som väljer att stå utanför detta system är inte så stora. Källor jag pratat med uppskattar medlemsantalet i dessa församlingar till max 25.000 muslimer. På ren och klar svenska betyder detta att det finns idag MAX 140.000 av 400.000 muslimer, VUXNA OCH BARN, som är så pass involverade i sin religion att de finansierar sina moskéer skattevägen eller som är aktiva medlemmar utan att finansiera det skattevägen.

Nu är denna siffran inte helt sann för även sekulerade muslimer som inte har lust att betala skatt får ju besöka moskéer och gör det ofta gärna, när det är dop, om det finns ett bra café där, etc. Även de kan ge ett handtag till skolbyggen och moskéverksamhet ibland. Men allt i allt visar uppgifterna ganska bra hur många de AKTIVA medlemmarna är. Eftersom inte alla av de som betalar skatt är regelbunda besökare betyder det att siffran 20%, alltså 80.000 – 90.000 av uppskattat 400.00 med muslimsk bakgrund, är  AKTIVA besökare. Men exakt HUR aktiva de är framgår inte.

Hur många av dessa 90.000 är sen islamska fundamentalister? Bra fråga!?

Hur som helst är det bara mindre än en tredjedel av alla de som Sd kallar muslimer som betalar pengar till sin moské via skattesedeln. Jämför detta med svenska statskyrkans 7 miljoner betalande medlemmar!  🙂

Danmark!

Det finns inga undersökningar eller böcker, så vitt jag vet, om hur aktiva de svenska muslimerna är i Sverige. Men för Danmark finns det skissartade sådana böcker och undersökningar.

En bok från 2004, Islams ansigter- muslimske retninger i Danmark, av Nils Sandahl, ger en uppskattad sådan siffra. Den visar t.ex. att MAJORITETEN av alla muslimer i Danmark accepterar svinkött (dvs de fördömer INTE det annorlunda) och de dricker gärna alkohol. Genom intervjuer uppskattar författaren att islam betyder en hel del för 3/4 av de intervjuade men att bara var sjätte ser sig som ”mycket religiös”.

Berlinske Tidender å sin sida rapporterade 2009 att bara 10% av de REGISTRERADE muslimerna i Danmark regelbundet besöker en moské för fredagsbönen, och att bara 1/3 besöker moskén nån gång under året.

Frankrike

Låt oss se hur det är i Frankrike. Islameineurope och Le Figaro har svaret i undersökningar från 2005 till 2009.

I Frankrike håller 70% av muslimerna på fastan på ett eller annat sätt. Men alla som mött muslimer vet att även sekulariserade och t.o.m icke troende muslimer ofta fastar, så det är ingen måttstock. Låt därför oss se på moskébesöken igen.  34% av alla män och 12% av kvinnorna besöker regelbundet eller ganska regelbundet fredagsbönen. Det betyder att 20% av muslimerna besöker moskén regelbundet, mot 5% av katolikerna. 40% ber dagligen på ett eller annat sätt.

Men det bör noteras att denna statistiken gäller för REGISTRERADE medlemmar av islamskt trossamfund. Hur många de är jämfört med de icke registrerade framgår INTE. För Sverige är som sagt de icke registrerade mer än 2/3 av antalet muslimer.

Norge

Uppgifterna här är oklara. Det talas om 92000 registrerade medlemmar i muslimska trossamfund och 150.000 personer med muslimsk bakgrund eller som är muslimer (oregistrerade alltså). Kärnan av de riktigt aktiva i dessa samfund beräknas till 1/2, alltså 45.000. Men uppgifterna känns oklara.

Storbritannien

Här saknas uppgifter men ca hälften av muslimerna i Storbritannien sa 2001 att de ber till Gud ”regelbundet”, dvs varje dag,  eller besöker kyrkor ”regelbundet”. För de kristna var samma antal 6,3%.

Men det bör återigen noteras att denna statistiken gäller för REGISTRERADE medlemmar av islamskt trossamfund. Hur många de är jämfört med de icke registrerade framgår INTE.

Givetvis säger inte något av detta vad som rör sig i hjärtat och hjärnan hos den som är aktiv muslim eller inte, lika lite som liknande undersökningar ger någon som helst förklaring om hur kristna, ateister eller asatroende egentligen fungerar. Till syvene och sist är det det som räknas. Att generalisera om andra människor bara för att de har annan religion och kultur än en själv har, och döma och fördöma dessa, är nåt väldigt barbariskt!

Hur som helst visar statistiken att Sverigedemokraterna återigen har FEL! Någon invasion av islamska fundamentalister existerar inte!

%d bloggare gillar detta: