Senaste nytt

Utvisningen av Ganna ska genomföras idag

Demenssjuka Ganna ­Chyzhevska, 91, ska utvisas idag. Den sista möjligheten till överklagan är uttömd och om inget speciellt sker kommer hon att sättas på ett plan och flygas till Ukraina, där hon inte har några anhöriga. Hon är dement, har alla släktingar i Sverige och är dess­utom synskadad, men får inte stanna här. Det kommer att ske protester vid Arlanda idag, 13.00 terminal 5.

Migrationsdomstolen skriver i sitt beslut att: ”Förhållandet att en äldre människa senare i livet behöver vård kan inte anses som udda. Mot bakgrund av det kan det inte anses att det föreligger synnerliga skäl att bevilja Ganna Chyzhevska uppehållstillstånd”.

Fram till 1997 kunde äldre personer, vars sista anhöriga (t.ex. barn) bodde i Sverige få uppehållstillstånd här. Moderaterna och Socialdemokraterna gick ihop gemensamt, i den utlänningslag som antogs då, och tog bort denna möjlighet (den s.k. sista länken). Syftet var att begränsa anhöriginvandringen.

Socialdemokraten Maud Björnemalm sa så här i riksdagen den 5/12 1996:

Lagen utformas därför som en principiell rätt. Uppehållstillstånd får alltså beviljas för anhöriga inom kärnfamiljen, dvs. make/maka eller sambo, ogifta barn under 18 år och andra nära anhöriga som ingått i hushållsgemenskapen i hemlandet.

I undantagsfall, när det finns synnerliga skäl, skall uppehållstillstånd kunna beviljas även annan anhörig.

Den praxis som vi har i dag när det gäller anhöriga innebär att en stor krets har rätt att invandra till Sverige. Det kan gälla såväl föräldrapar som ensamstående föräldrar som har bostad och försörjning i hemlandet och även i vissa fall bor tillsammans med sina barn där och men ändå har rätt att komma hit. Här blir de ofta hänvisade till samhällets hjälp eftersom de allra flesta saknar möjlighet till egen försörjning. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att utöver kärnfamiljen endast nära anhöriga som har ingått i hushållsgemenskapen skall ha rätt till uppehållstillstånd här.

I debatten motsatte sig framför allt Kristdemokraterna detta beslut högljuddast, och de har lagt flera motioner om att återinföra ”Sista Länken” åren efter 1996. Kristdemokraterna har även protesterat mot utvisningen av Ganna.

Även Mp och V har protesterat mot att ”sista länken” tagits bort. Fp och Mp samt Kd reserverade sig vid omröstningen.

Det ska påpekas att det fanns de som 1996/1997 ville införa en specialklausul i lagen som skulle tillåtit äldre anhöriga att stanna om deras släktingar här bidragit till deras försörjning. Flera frivilligorganisationer ville se en sådan lösning. Om en sådan regel hade införts hade Ganna kunnat stanna. Men även detta motsatte Socialdemokraterna och Moderaterna sig 1996.

%d bloggare gillar detta: