Senaste nytt

Kritisera reglerna, inte beslutet

STATSBIDRAG Kritiken mot att ett datacenter kopplat till Facebook får regionalt investeringsstöd är massiv och näringsminister Annie Lööf är måltavla. Problemet är dock inte beslutet utan regleringen som ligger till grund för det.

Regeringen har beviljat ett regionalt investeringsstöd på maximalt 103 miljoner kronor till Pinnacle Sweden AB och deras nya datacenter utanför Luleå. Pinnacle Sweden är ett bolag med kopplingar till Facebook och datacentret ska primärt fungera som central för en del Facebooks europeiska serverpark. Den totala investeringen uppgår till mellan tre och fem miljarder kronor och centret ska stå klart 2013.

Stödet har stött på massiv kritik från många olika håll, en kritik som framför allt går ut på att multinationella företag av Facebooks storlek inte behöver statliga stöd. Kritiken skjuter dock för det mesta in sig på detta enskilda beslut istället för på regelverket som ligger till grund för det.

Det regionala investeringsstödet är ”ett av de regionalpolitiska företagsstöden, som alla syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling”. Meningen är alltså att åsidosätta marknadsmässighet för att uppnå en bättre fördelning av investeringar över hela landet. Företag ska genom bidrag kompenseras för att de etablerar sig på platser som inte är de mest lönsamma och effektiva för deras verksamhet.

De regleringar om regionala investeringsstöd som finns är tydliga med hur stor andel av en investering som ett företag maximalt kan tilldelas och denna andel sjunker ju större företaget är. Däremot finns det ingen storlek som gör att företaget anses för stort för att tilldelas stöd över huvud taget när det kommer till maskiner, utrustning, byggnader och dylikt. Det ska göras en individuell bedömning i varje enskilt fall, men för stora företag går det att få upp till 10% investeringsstöd i den aktuella regionen. Stödet som Pinnacle Sweden tilldelats uppgår till maximalt 3,5 procent av den totala kostnaden, räknat på en total investeringskostnad på 3 miljarder kronor.

När nu detta stöd finns, måste det vara möjligt för alla företag, oavsett storlek, att söka dessa. Precis som alla medborgare oavsett inkomst får barnbidrag, går det inte att med nuvarande regelverk behovspröva stödet. Syftet, att förmå företag att investera i regioner där investeringar och därmed jobbskapande annars inte skulle ske, skulle motverkas av att utesluta vissa företag från det. Det är därför fullständigt naturligt att även bolag kopplade till Facebook tilldelas stöd.

Huruvida det alls är statens uppgift att genom bidrag förmå företag att åsidosätta lönsamhet och marknadsmässighet i sina beslut, är en helt annan fråga.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: