Senaste nytt

Inte bara Moderaterna friserar sin historieskrivning… #stuffsossarnadid

Det var debatt om finanskrisen i Europa i riksdagen igår. Det sades mycket som är värt att kommentera så vi återkommer säkert till det. Detta inlägg ska ta upp en aspekt av debatten, nämligen socialdemokraternas historieskrivning. Tommy Waidelich sa nämligen:

Krisen… handlar om effekter av avreglerade finansmarknader, kortsiktiga vinstintressen och för höga avkastningskrav som har lett till stora förluster på världens finansmarknader”

Den situation vi nu bevittnar är att vi för första gången riskerar att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina egna föräldrar. Det är det som är grunden för de protester som nu sprider sig över hela världen. De är inte en protest mot euron i sig, utan de är en protest mot de effekter som finanskrisen har lett till.

Detta är på något sätt förlängningen av nyliberalismen, med sina avregleringar, det vi bevittnade som började med Thatcher och Reagan i början av 80-talet. Nu har nyliberalismen nått vägs ände

Vi bör komma ihåg vad som har orsakat hela problemet, nämligen de avreglerade finansmarknaderna… Vi socialdemokrater har pekat på behovet av skärpta regleringar av banker och finansinstitut. Det handlar om ökade kapitaltäckningskrav, och det handlar om bättre insyn och mer transparens i fråga om hur bankerna bokför sina tillgångar…  Nyliberalismens idéer om avreglerade marknader har nu nått vägs ände. Vi ser resultatet. Vi ser hur protesterna växer runt omkring i världen.

Emil Källström (C) svarade:

Jag anser att Tommy Waidelich riskerar att kasta ut barnet med badvattnet när han i svepande ordalag kritiserar det han kallar för avregleringar, vilket i grunden var sunda reformer västvärlden gjorde och som Sverige genomförde under namn som Kjell-Olof Feldt och Göran Persson. Har Tommy Waidelich ringt till Göran Persson och berättat att det gamla arbetarepartiet numera tar avstånd från de reformer som fortsatte att göra Sverige rikt?

Exakt! Redan runt 1970 började nämligen den svenska avregleringen av finans- och kreditväsendet. Då avreglerades bankernas placeringskrav (betydelsen av de s.k. likviditetskvoterna minskade). men det var med Kjell Olof Feldt som avregleringen kom igång på allvar i och med 1985 års stora avreglering av kreditväsendet.  1989 genomfördes en viktig skattereform och valutaregleringarna slopades. Göran persson fortsatte denna politik i mångt och mycket. T.ex. blev riksbanken självständig 1999.

Detta ska givetvis socialdemokraterna ha beröm för, avregleringen var bra.

Däremot är det lite absurt att socialdemokraterna nu, när de av populistiska skäl vill införa regleringar igen, gnäller på nyliberalismen som om det var de borgerliga som genomförde avregleringen av finansmarknaderna. Det passar att kasta skit på Feldt och Persson nu genom att skriva om historien.

Vi ser att Alliansfritt Sverige inte skrivit om detta ännu. De lanserade ju kampanjen #stuffmoderaternadid lyckat när Moderaterna nyligen försökte skriva om historien. Kanske de borde lansera ett #stoffsossarna did också nu!

%d bloggare gillar detta: