Senaste nytt

Feltänkt om medborgarskap

Vi rekommenderar dagens Sydsvenskan där tre forskare från Malmö högskola bemöter Ilmar Reepalus och Sverigedemokraternas tanke om att kunna utvisa nyblivna medborgare som begår grova brott. Här följer ett utdrag ur artikeln:

”Reepalus förslag skiljer sig emellertid från andra modeller på grund av prövotiden. Detta är en konstig idé. Å ena sidan ska det gå snabbare att bli medborgare, å andra sidan ska medborgarskapet inte vara fullvärdigt…

Det finns… redan en prövotid, men den ligger före och inte efter naturaliseringen, precis som i alla andra västländer. ”Hederlig vandel” är ett sedan länge gällande krav för svenskt medborgarskap och innebär att den sökande ska vara känd för gott uppförande och laglydighet.

Utländska medborgare med permanent uppehälle i Sverige kan nekas svenskt medborgarskap med hänvisning till detta villkor och de kan utvisas i händelse av grov kriminalitet.

…Man kan… fråga sig vart naturaliserade medborgare ska utvisas. Långt ifrån alla länder tillåter dubbelt medborgarskap, vilket innebär att invandrare måste säga upp sitt gamla medborgarskap för att kunna bli svenska medborgare. Sådana naturaliserade svenskar har ingen annan nationalitet än den svenska och behöver således inte beredas uppehälle någon annanstans än i Sverige.

Av alla dessa skäl måste behovet av och syftet med ännu en prövotid efter naturalisering som möjliggör utvisning ifrågasättas. Idén håller inte.

I Reepalus förslag blandas begreppen kring invandring, kriminalitet och naturalisering ihop på ett försåtligt vis. Oavsett vad avsikten är bidrar det till att öka förvirringen kring och okunskapen om gällande regler och lagstiftning. Andra politiker, såväl i som utanför Socialdemokraterna, har tacksamt kastat sig in i debatten för att torgföra sina egna idéer.

För den breda allmänheten måste Reepalus förslag framstå som ett inslag i den vanliga polemiken: tuffare invandrings- och integrationspolitik eller inte. Det må vara ett svepskäl för att diskutera möjligheter till utvisning, men själva sakfrågan har inte med detta att göra. Den handlar om det svenska medborgarskapets utformning, vilket är en minst lika viktig fråga.

Genom att införa ett graderat medborgarskap – temporärt respektive permanent – urholkar man en idé som sträcker sig tillbaka till upplysningstiden: idén om medborgarskapet som ett ograderat medlemskap där alla är lika inför lagen, oavsett börd, titlar, ursprung och klasstillhörighet.

Reepalus förslag är inte bara juridiskt ohållbart och moraliskt tvivelaktigt. Det vittnar om en bristande förståelse för medborgarskapet som institution och idé. Att reducera medborgarskapet till en kriminalpolitisk åtgärd är en skymf mot idén, institutionen och mot alla de män och kvinnor som under tvåhundra år har kämpat för dess förverkligande.”

%d bloggare gillar detta: