Senaste nytt

Annie Lööf (c) om Sverigedemokraternas ”affärsidé”

Ur protokollet från partiledardebatten i riksdagen idag saxar vi denna dialog mellan Anniel Lööf (c) och Jimmie Åkesson (Sd). Jag noterar att vi fått en partiledare som är oreserverat för invandring och som dessutom kan ta debatten mot Sverigedemokraterna. Bra. Det behövs en partiledare som inte, likt Maud Olofsson eller Mona Sahlin, schabblar bort korten i debatten mot Sd. 

Anf. 90 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C):

(…) Vi vill skapa en möjlighetspolitik som vilar på tre av människans och mänsklighetens grundläggande behov: längtan efter mer frihet att växa, längtan efter en ökad trygghet och längtan efter ett grönare Sverige och en grönare värld.

Mitt i den svenska framgångssagan växer bilden av ett tudelat land, där klassresan från förorten inte är given, där allt fler av jobben blir så högkvalificerade att fem år på universitet och högskola inte räcker, där geografi ställer sig i vägen för människors framtidsdrömmar, där integration är isolation och passivisering.

Vi ser bilden av ett land där möjligheten att växa riskerar att bara gälla en del och inte alla. Alla människor vill göra sina egna livsval, välja själva, bestämma själva. Möjligheten att förverkliga sina livsprojekt, vem man än är, var man än kommer ifrån och var man än bor i landet, är en politisk utmaning som Centerpartiet vill vara en positiv kraft för.

Denna tanke går också som en solidarisk tråd i vår syn på invandring och integration. Förväntningarna på människor som kommer till Sverige är ibland så lågt ställda att det blir självuppfyllande profetior. Människor som flyr undan krig och förtryck, människor som kommer till Sverige för att göra rätt för sig och arbeta vill, kan och ska också få göra rätt för sig. Arbetskraftsinvandringen är en självklar del, menar Centerpartiet, i nybygget Sverige.

Vi vill därför också skapa en möjlighetspolitik för ökad trygghet. Kampen mot det växande utanförskapet var en av hörnstenarna när Alliansen skapades. Sverige har också tagit viktiga steg för att bryta den onda spiral av bidragsberoende och passivisering som ställde människor vid sidan om. På fem år har sysselsättningen ökat med 200 000 personer och sjukskrivningarna har nästan halverats. Ingen kan eller får blunda, trots det, för att utanförskapet fortfarande är mycket stort. Kampen måste fortsätta. Utanförskapet måste fortsätta att pressas tillbaka, för det är ett politiskt misslyckande när människor faller igenom de offentliga skyddsnäten, när människor inte får tillgång till stöd i sin egen vardag, när människor inte fångas av det finmaskiga skyddsnätet. Det är ovärdigt ett land som Sverige. Kampen för lika villkor måste fortsätta i sjukförsäkringssystemet, i den växande gruppen hemlösa, bland familjer med psykiskt sjuka barn och inte minst bland de arbetslösa runt om i landet. I dessa grupper hittar vi dem vars utanförskap också fortsatt måste synliggöras och bekämpas.

Jobbtryggheten är grunden för att utanförskapet ska brytas, först och främst genom att vi skapar ett mer inkluderande arbetsliv. Det ska vara självklart att alla ska få arbeta efter sin förmåga och sina förutsättningar, efter sin verklighet. Men också företagsamheten skapar nya möjligheter för Sverige. Sambandet mellan företagsamhet, jobb och välfärd kan aldrig avfärdas. Att människor arbetar, att människor anställer och driver företag, att människor betalar in skatt är grunden för en god välfärd framöver.

Ett tryggare Sverige i framtiden bygger vi också var och en, och vi bygger den också tillsammans. I det egna ansvaret för människor runt omkring dig och mig börjar bygget av ett samhälle som på allvar och på riktigt erkänner människors lika rätt och värde. I tider av växande främlingsfientlighet, i tider av intolerans är detta extra viktigt att lyfta fram.

Trygghet skapas genom jobb och samhörighet, men också genom ett stärkt civilsamhälle där vi finns för varandra. (…)

Anf. 91 JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Jag välkomnar Annie Lööf till dessa sammanhang. Här har vi ännu en med de riktiga r:en, vilket vi talade om förra gången.

Det är mycket övergripande prat. Det är mycket möjligheter, trygghet och frihet men i princip inget konkret. Det hade varit intressant, och jag hoppas att det kommer så småningom.

En sak som Annie Lööf har profilerat sig hårt med är nybyggarlandet Sverige, att Sverige måste byggas på nytt hela tiden. Jag håller inte med om det utan tycker att man kan bygga vidare på det man har som är bra och kasta bort det som är dåligt. Det är min utgångspunkt för politiken. Det ska inte hela tiden vara ut med det gamla och in med det nya.

Vad innebär nybyggarlandet Sverige och att Sverige ska byggas på nytt hela tiden i praktiken? Som sagt var det inte så mycket konkret, men det vi har hört hittills är att Kanada är en förebild. Kanada har fram till ganska nyligen byggt sitt land på stor arbetskraftsinvandring, vilket Annie Lööf också nämnt.

Ska man applicera denna modell på Sverige handlar det om att nybyggarlandet Sverige ska ha 40 miljoner invånare. Det vittnar om en total brist på verklighetsförankring och förståelse för de problem som Sverige brottas med i dag och den gigantiska integrationsutmaning vi står inför. Man kan inte ha förstått något om man i denna situation väljer att föra fram en idé om att vi ska ha en arbetskraftsinvandring tills vi är 40 miljoner invånare. Det är verklighetsfrånvänt. Det kommer att skada Sverige och erodera hela grunden för det svenska folkhem som vi byggt under 1900-talet.

Anf. 92 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik:

Herr talman! Äntligen fick Jimmie Åkesson tala om sitt partis affärsidé, nämligen att kasta ut en femtedel av den svenska befolkningen för att den råkar ha utländsk bakgrund.

Det är viktigt att göra en markering här. För det första ska Sverige ta emot invandrare av asyl- och flyktingskäl. Det är en solidarisk tanke, och här är vi också bundna av internationella konventioner.

För det andra står Sverige inför en gigantisk demografisk utmaning. Vi behöver fler skattebetalare i landet. Vi behöver fler människor som arbetar och betalar skatt för att vi ska kunna finansiera välfärd och pensioner. Vi behöver fler människor som kommer till vårt land. Vi behöver arbetskraftsinvandrare som vill komma hit på samma sätt som på 50-talet och 60-talet. De byggde upp Sverige och skapade det goda bnp som växte fram under 70-talet. Sverige behöver öppna sina gränser, inte stänga dem. Vi behöver fler visioner och mer diskussioner om framtiden i svensk politik. Vi får inte enbart landa i procentsatser och antal.

Som politiker kommer jag att tala om framtid och visioner. Jag kommer givetvis också att konkretisera det, men det viktigaste för mig är att peka ut möjligheterna och framtiden för Sverige och för alla de människor som vill komma hit och arbeta och bygga sin framtid här.

Jimmie Åkesson talar om 40 miljoner efter att ha läst Centerpartiets rapport om fler människor i landet. 40 miljoner är ett räkneexempel från den kanadensiska ambassaden om Sverige hade följt Kanadas exempel. Det är inget politiskt mål för Centerpartiet med 40 miljoner.

Vårt politiska mål handlar om att alla människor som vill komma till Sverige och arbeta, betala skatt och göra rätt för sig är välkomna.

(Applåder)

Anf. 93 JIMMIE ÅKESSON (SD) replik:

Herr talman! Det gläder mig att 40 miljoner inte stämmer. Frågan är hur många miljoner det handlar om. Det vore intressant att få veta det. Det är ett exempel på hur man kan konkretisera sig.

Alla som kan och vill arbeta och vill starta företag i Sverige ska få komma, säger Annie Lööf. Hon nämner den arbetskraftsinvandring som vi hade på 50-, 60- och 70-talet som exempel på hur det ska gå till. Men det var något helt annat och inte det Annie Lööf vill ha. Hon vill ha annan typ av arbetskraftsinvandring, nämligen en generell arbetskraftsinvandring där inte bara de som kan och har möjlighet att jobba i Sverige ska få komma utan i princip alla som har fått för sig att de vill jobba eller starta företag i Sverige. Det är helt orimligt. Det blir helt oreglerat.

Jag har inga som helst problem med att göra som vi gjorde förr och ha en reglerad, kontrollerad och begränsad arbetskraftsinvandring om det uppstår arbetskraftsbrist. Men idéerna om att vi ska bli miljontals fler för att vi måste växa köper jag inte. Det kommer att skada Sverige.

Anf. 94 Näringsminister ANNIE LÖÖF (C) replik:

Herr talman! Jag är medveten om att jag och Jimmie Åkesson inte delar åsikter i denna fråga. Det är bra och visar på skiljelinjerna mellan Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Jag är för en politik som välkomnar människor som vill komma till Sverige för att arbeta, betala skatt och göra rätt för sig.

Jag förstår inte hur Jimmie Åkesson får ihop sin ekvation för att bygga Sverige starkt framåt med den invandringskritiska linje som han har. Var fjärde läkare och tandläkare i Sverige har utländsk bakgrund, vart femte vårdbiträde och personlig assistent har utländsk bakgrund och var åttonde psykolog har utländsk bakgrund. Många av de personer som bygger Sverige starkt i välfärdstjänster har utländsk bakgrund.

Varför ska vi ha färre skattebetalare i landet? Varför vill Jimmie Åkesson kasta ut de människor som bygger välfärden och utgör dess kärna? Det är en ekvation som jag inte får ihop när Jimmie Åkesson talar om välfärd och trygghet.

(Applåder)

%d bloggare gillar detta: